Ask Google

Results for energiankulutusverotuksessa translation from Finnish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

English

Info

Finnish

Yleisessä energiankulutusverotuksessa vähimmäistasojen olisi pääsääntöisesti perustuttava verotuksen nykyisiin vähimmäistasoihin.

English

The minimum levels of general energy consumption taxation should be developed, in general, on the basis of the current minimum levels of taxation.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Jollei toisin säädetä, tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan sekä hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa että yleisessä energiankulutusverotuksessa.

English

Unless otherwise specified, the provisions of this Directive shall apply both to CO2‑ related taxation and to general energy consumption taxation.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Jäsenvaltiot voivat soveltaa nollaverotusta maataloudessa, puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja metsänhoidossa käytettävien energiatuotteiden ja sähkön kulutukseen yleisessä energiankulutusverotuksessa.

English

Member States may apply a level of general energy consumption taxation down to zero on the consumption of energy products and electricity used for agricultural, horticultural, aquacultural works and in forestry.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Espanjalle ja Ranskalle olisi niiden erityisen hallintorakenteen vuoksi annettava tietyin edellytyksin mahdollisuus soveltaa energiatuotteisiin ja sähköön alueellisesti korkeampia verotasoja yleisessä energiankulutusverotuksessa.

English

In view of their particular administrative structure and under certain conditions, Spain and France should be allowed to apply regionally higher levels of general energy consumption taxation to energy products and electricity.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Espanjalle olisi sen autonomisten alueiden erityisen hallintorakenteen vuoksi ja niiden rahoitusautonomian toteuttamisen helpottamiseksi annettava lupa soveltaa alueellisesti korkeampia verotasoja yleisessä energiankulutusverotuksessa.

English

In view of its particular administrative structure and in order to facilitate the execution of the financial autonomy of its Autonomous Communities, Spain should be authorised to apply regionally higher levels of general energy consumption taxation.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Portugali voi yleisessä energiankulutusverotuksessa soveltaa Azorien ja Madeiran autonomisilla alueilla energiatuotteisiin ja sähköön tässä direktiivissä säädettyjä verotuksen vähimmäistasoja alempia verotasoja kompensoidakseen näiden alueiden saaristoasemasta ja hajanaisesta asutuksesta johtuvat kuljetuskustannukset.

English

Portugal may apply levels of general energy consumption taxation on energy products and electricity consumed in the Autonomous Regions of the Azores and Madeira lower that the minimum levels of taxation laid down in this Directive in order to compensate for the transport costs incurred as a result of the insular and dispersed nature of these regions.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

(b) yleisessä energiankulutusverotuksessa 1 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti ajankohtana, jolloin tavarat luovutetaan kulutukseen.”.

English

(b) as regards general energy consumption taxation, in accordance with the third subparagraph of Article 1(2), at the time of release for consumption."

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

”Jäsenvaltiot voivat soveltaa yleisessä energiankulutusverotuksessa eriytettyjä verokantoja verovalvonnan alaisina seuraavissa tapauksissa, jos ne noudattavat tässä direktiivissä säädettyjä vähimmäisverotasoja:”.

English

"Provided that they respect the minimum levels of taxation prescribed by this Directive, differentiated rates of general energy consumption taxation may be applied by Member States, under fiscal control, in the following cases:"

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

Edellyttäen, että tässä direktiivissä säädettyjä vähimmäisverotasoja noudatetaan keskimäärin kunkin yrityksen osalta, jäsenvaltiot voivat soveltaa yleisessä energiankulutusverotuksessa veronalennuksia lämmitykseen tai 8 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan mukaisiin tarkoituksiin käytettäviin energiatuotteisiin sekä sähköön seuraavissa tapauksissa:

English

Provided the minimum levels of taxation prescribed in this Directive are respected on average for each business, Member States may apply tax reductions from general energy consumption taxation to energy products used for heating purposes or for the purposes of Article 8(2)(b) and (c) and on electricity in the following cases:

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kreikka voi soveltaa yleisessä energiankulutusverotuksessa verotasoja, jotka ovat 0,6 euroa gigajoulelta alhaisempia kuin tässä direktiivissä säädetyt vähimmäisverotasot, liikennepolttoaineena käytettävään dieselpolttoöljyyn ja bensiiniin, joka kulutetaan Lesbosin, Khiosin, Samosin, Dodekanesian ja Kykladien alueilla sekä seuraavilla Egeanmeren saarilla: Thasos, Pohjois-Sporadit, Samothrake ja Skyros.

English

Greece may apply levels of general energy consumption taxation up to EUR 0.6 per GJ lower than the minimum levels laid down in this Directive on gas oil used as propellant and on petrol consumed in the departments of Lesbos, Chios, Samos, the Dodecanese and the Cyclades and on the following islands in the Aegean: Thasos, North Sporades, Samothrace and Skiros.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, Espanja voi säätää, että millä tahansa autonomisella alueella yleisessä energiankulutusverotuksessa sovellettavat tasot voivat olla korkeammat kuin vastaavat kansalliset verotasot (alueellinen eriyttäminen).

English

Notwithstanding Article 4(3), Spain may provide that the levels of the general energy consumption taxation applied by any Autonomous Community may be higher than the corresponding national levels of taxation (regional differentiation).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, Ranska voi säätää, että Ranskan alueiden tasolla yleisessä energiankulutusverotuksessa sovellettavat tasot voivat olla korkeammat kuin vastaavat kansalliset verotasot (alueellinen eriyttäminen).

English

Notwithstanding Article 4(3), France may provide that the levels of the general energy consumption taxation applied at the level of the French regions may be higher than the corresponding national levels of taxation (regional differentiation).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Yleisessä energiankulutusverotuksessa olisi otettava huomioon eri energiatuotteiden ja sähkön energiasisältö sellaisena kuin sitä tarkoitetaan energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/32/EY19.

English

For the purposes of general energy consumption taxation, reference should be made to the energy content of the various energy products and of electricity as referred to in Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC19.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

”Jäsenvaltiot voivat 1 päivään tammikuuta 2023 saakka soveltaa yleisessä energiankulutusverotuksessa verovapautta tai alennettua verokantaa verovalvonnassa tämän direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuihin veronalaisiin tuotteisiin, kun nämä tuotteet koostuvat yhdestä tai useammasta seuraavista tuotteista tai sisältävät niitä ja täyttävät direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa määriteltyjen biopolttoaineiden ja bionesteiden osalta kyseisen direktiivin 17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 5 kohdan soveltamista:”

English

"Until 1 January 2023, Member States may, without prejudice to paragraph 5 of this Article, apply an exemption or a reduced rate of general energy consumption taxation under fiscal control on the taxable products referred to in Article 2 of this Directive where such products are made up of, or contain, one or more of the following products and where, as far as biofuels and bioliquids defined in Article 2(h) and (i) of Directive 2009/28/EC are concerned, these products comply with the sustainability criteria laid down in Article 17 of that Directive:"

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK