Ask Google

Results for ostokustannuksia translation from Finnish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

English

Info

Finnish

Koska ehdotettuja ostokustannuksia ei voitu yhdistää käytettävissä oleviin tietoihin toisin kuin komission vahvistamia ostokustannuksia, tarkistettua taulukkoa ei hyväksytty.

English

As this proposed purchase cost could not be linked to the information available, contrary to the purchase costs as established by the Commission, the revised table was not accepted.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1

Finnish

Muutoksella on niin välillistä kuin välitöntäkin vaikutusta Kiinan tuontiin liittyviin ostokustannuksiin.

English

The changes in VAT rules in China will have direct and indirect effects on the cost of imports from China.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Reference: Demo

Finnish

Jos projekti etenee elokuvatuotannoksi, käsikirjoituksen tai kehitetyn hankkeen ostokustannukset olisi sisällytettävä tuotantobudjettiin ja julkisen rahoituksen osuus olisi sisällytettävä tuki-intensiteettiä koskeviin laskelmiin.

English

For those projects which are turned into film productions, the cost of acquiring the script or developed project should be included in the production budget and the proportion of public funding should be included in the aid intensity calculation.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Reference: Demo

Finnish

Vaikka neuvottelut ostohinnasta ovat usein melko tiukat, teollisuusyritys ei yleensä pyydä raaka-aineen toimittajaa osallistumaan esimerkiksi uuden pullotuslinjan ostokustannuksiin – toisin kuin suuri kauppaketju, joka järjestelmällisesti vaatii toimittajaltaan maksun kaupan kunnostamisesta tai uuden kaupan avaamisesta.

English

While price negotiations can often be very tough, food companies do not usually ask their suppliers to contribute for instance to the purchase of a new bottling line, unlike large retailers, who systematically demand that their suppliers make payments relating to the modernisation of their stores or the opening of new ones.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Reference: Demo

Finnish

Kotieläinten ostojen kokonaisarvo tilikautena (mukaan luettuina ostokustannukset).

English

Total livestock purchases during the accounting year (including purchasing costs).

Last Update: 2017-02-27
Usage Frequency: 3

Reference: Translated.net

Finnish

Jos ostoon liittyy muita alkuinvestointeja, näistä aiheutuvat kulut lisätään ostokustannuksiin.

English

Where a purchase is accompanied by other initial investment, the expenditure relating to the latter should be added to the cost of the purchase.

Last Update: 2017-02-27
Usage Frequency: 4

Reference: Translated.net

Finnish

Tämän ohjelman puitteissa yritys voi vähentää 10 prosenttia ympäristön suojelua, energian ja veden säästämistä ja tuotantoturvallisuutta edistävien erikoislaitteiden ostokustannuksista ostovuonna maksettavasta yritystuloverosta.

English

This programme allows firms to offset 10 % of the purchase cost of special equipment used for environmental protection, energy and water saving and production safety against the corporate income tax payable in the year of purchase.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Finnish

Lopullinen hinta perustuu ostokustannuksiin, siirtokustannuksiin ja -hävikkiin sekä viranomaisten lisämaksuihin.

English

The final price reflects purchasing costs, transmission costs and losses, and government surcharges.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Finnish

Saaren perinteisten puurakentamista harjoittavien telakoiden kannustamiseksi tukea voitiin lisäksi korottaa 20 prosentilla ostokustannuksista käyttämällä erityistä puurakennusalan edistämisrahoitusta.

English

In addition, with the aim of encouraging Corsican shipyards using traditional timber-construction methods, the subsidy could be increased by 20 % of the purchase price with a special contribution from the specific funding available for the promotion of the timber sector.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Finnish

Jos ostoon liittyy muita alkuinvestointeja, näistä aiheutuvat kulut lisätään ostokustannuksiin.

English

Where the acquisition is accompanied by other initial investment, the expenditure relating to the latter shall be added to the cost of the purchase.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Finnish

Jos ostoon liittyy muita alkuinvestointeja, näistä aiheutuvat kulut lisätään ostokustannuksiin.

English

Where the acquisition is accompanied by other initial investment, the expenditure relating to the latter should be added to the cost of the purchase.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Finnish

Lasikuidun ostokustannukset ovat yleensä ottaen merkittävä osa tuotetta käyttävän tuotannonalan tuotteiden valmistuskustannuksista.

English

However, a few users reported a loss on this activity during the IP but the profit of several others was in the range between 5 % and 10 %.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Finnish

Samalla on huomattava, että euron ja Yhdysvaltojen dollarin vaihtokurssin kehitys on auttanut tuojia pitämään ostokustannukset alhaalla, myös tarkasteltavana olevan tuotteen osalta.

English

At the same time, it is noted that the Euro — US dollar exchange rate development has helped the importers in keeping their purchase cost down, including the cost of the product concerned.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Finnish

Kaikkeen Yhdysvaltojen viranomaisille tapahtuvaan myyntiin sovelletaan hankintoja koskevaa liittovaltion säädöstä (”Federal Acquisition Regulation”), jossa viitataan ”osta amerikkalaista” -lakiin käsiteltäessä ulkomaisia hankintoja. Kyseisellä lailla Yhdysvaltojen viranomaiset asettavat kotimaiset tuotteet etusijalle hankinnoissaan, ellei viejämaa ole allekirjoittanut WTO:n monenkeskistä julkisia hankintoja koskevaa kauppasopimusta. ”Osta amerikkalaista” -säädökseen sisältyy poikkeuksia kotimaista hankintaa koskevasta yleissäännöstä, kun on kyse yleisestä edusta ja saatavuusongelmista. Ainoa kiinalainen yhteistyössä toiminut vientiä harjoittava tuottaja väitti, että liittovaltion ”osta amerikkalaista” -säädös vääristi raaka-aineiden ostoa, lisäsi etenkin ulkomaisten yritysten ostokustannuksia sekä esti tehokkaan kilpailun Yhdysvaltojen markkinoilla.

English

All sales to the USA Government are covered by the ‘Federal Acquisition Regulation’ which makes reference to the ‘Buy American Act’ in relation to the foreign acquisition of supplies. By this Act the US Government gives preference to domestic products in its purchases unless the exporting country has signed the plurilateral WTO Trade Agreement on Government Procurement. The Buy American Act contains exceptions to the general rule of domestic procurement in case of public interest and non-availability. The sole cooperating exporting producer in the PRC claimed that the Federal Acquisition Regulation and the Buy American Act distort the purchase of raw materials, increase purchase costs in particular for foreign-based companies, and prevent effective competition in the US market.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Finnish

Sopimuspuolet sitoutuvat asettamaan kudosryhmien määrittelyreagenssejä muiden, niitä tarvitsevien osapuolten käyttöön, siltä osin kuin niillä on riittävät varastot omiin tarpeisiinsa, veloittamatta muita kuin näiden aineiden keräys-, valmistus- ja kuljetuskustannuksia sekä näiden aineiden mahdollisia ostokustannuksia.

English

The Contracting Parties undertake, provided that they have sufficient stocks for their own needs, to make tissue-typing reagents available to other Parties who are in need of them and to charge only those costs of collection, processing and carriage of such substances and the cost (if any) of their purchase.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Finnish

Sopimuspuolet sitoutuvat asettamaan veriryhmien määrittelyreagenssejä muiden, reagenssejä kiireellisesti tarvitsevien sopimuspuolten saataville, siltä osin kuin niillä on riittävät varastot omiin tarpeisiinsa, veloittamatta muita kuin näiden aineiden keräys-, valmistus- ja kuljetuskustannuksia sekä reagenssien mahdollisia ostokustannuksia.

English

The Contracting Parties undertake, provided that they have sufficient stocks for their own needs, to make blood-grouping reagents available to other Parties who are in urgent need of them and to charge only those costs of collection, processing and carriage of such substances and the cost (if any) of their purchase.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Finnish

Tavaran tai palvelun ostokustannukset.

English

Failure to acknowledge such costs results in excessive use of the good or service.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Finnish

Tällaisten järjestelmien käyttöön tarvittavien PC-pohjaisten laitteiden ja ohjelmistojen ostokustannukset. Virkamiesten palkat eivät ole hyväksyttäviä menoja.

English

- to establish and support monitoring , evaluation and control systems, in particular by developing software systems, networking, data availability and quantification of indicators;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Finnish

Puhun vähennyskelpoisten tullimaksujen tekniikasta: tässä järjestelmässä viejät voivat tietenkin maksaa tullimaksut, mutta maksut antavat viejille vastaavan määrän tulliluottoa, joka voidaan vähentää ostokustannuksista tuojamaassa.

English

I am talking about the technology of deductible customs duties: under this system, customs duties are of course payable by exporters but their payments give those exporters an equivalent amount of customs credit, deductible against the cost of purchases in the importing country.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK