Ask Google

Results for hankintasanasto translation from Finnish to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Slovak

Info

Finnish

YHTEINEN HANKINTASANASTO

Slovak

SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Lisäksi 15. syyskuuta tuli voimaan uusi yhteinen hankintasanasto (CPv) (1).

Slovak

Dňa 9. decembra Komisia prijala rozhodnutie (1

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

1. Vahvistetaan julkisiin hankintoihin sovellettava yhtäläinen luokittelujärjestelmä, yhteinen hankintasanasto (Common Procurement Vocabulary, CPV).

Slovak

1. Týmto sa vytvára systém jednotnej klasifikácie pre verejné obstarávanie označovaný ako "spoločný slovník obstarávania" alebo "CPV".

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

Eri hankintasopimustyyppien luokittelu perustuu viitenimikkeistöön, jona käytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2195/2002, tarkoitettua yhteistä hankintasanastoa (CPV).

Slovak

Označenie rôznych druhov zmlúv je založené na referenčnej nomenklatúre, ktorá pozostáva zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Yhteisön toimielinten olisi käytettävä hankintasanastoa, josta säädetään yhteisestä hankintasanastosta (CPV) 5 päivänä marraskuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2195/2002 [5].

Slovak

Inštitúcie Spoločenstva by mali dodržiavať slovník stanovený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) [5].

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Asetuksella (EY) N:o 2195/2002 otettiin käyttöön yhteinen hankintasanasto (CPV) ja perustettiin julkisiin hankintoihin sovellettava yhteinen luokittelujärjestelmä, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa hankintaviranomaisten ja -yksikköjen sopimusten kohteen kuvauksissaan käyttämät viittaukset.

Slovak

Nariadením (ES) č. 2195/2002 sa ustanovil Spoločný slovník obstarávania (CPV), jediný klasifikačný systém uplatniteľný na verejné obstarávanie, štandardizáciu odkazov používaných verejnými obstarávateľmi pri opise predmetu svojich zmlúv.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Jotta olisi riittävästi aikaa tehdä elektronisiin järjestelmiin uudesta yhteisestä hankintasanastosta aiheutuvat tekniset mukautukset, olisi säädettävä, että asetusta sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta.

Slovak

V snahe poskytnúť dostatočný čas na technické úpravy elektronických systémov pre nový CPV je vhodné zabezpečiť uplatňovanie tohto nariadenia šesť mesiacov po jeho uverejnení.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

ottaa huomioon yhteisestä hankintasanastosta (CPV) 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2195/2002 ja erityisesti sen 2 artiklan,

Slovak

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV), a najmä na jeho článok 2,

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

yhteisestä hankintasanastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2195/2002 sekä julkisista hankintamenettelyistä annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta ja yhteisen hankintasanaston tarkistuksesta

Slovak

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupoch verejného obstarávania, pokiaľ ide o revíziu CPV

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2195/2002 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 2151/2003 [2] olisi otettava osaksi sopimusta,

Slovak

Nariadenie Komisie (ES) č. 2151/2003 zo 16. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) [2], v znení opravy uvedenej v Ú. v. EÚ L 330, 18.12.2003, s. 34, sa má začleniť do dohody,

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Eri hankintasopimustyyppien luokittelu perustuu viitenimikkeistöön, jona käytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2195/2002 tarkoitettua yhteistä hankintasanastoa (CPV).

Slovak

Opis rôznych druhov zákaziek je založený na referenčnej nomenklatúre, ktorá pozostáva zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

> liiketoimintasektori (ilmoitetaan CVP-koodeilla – yhteinen hankintasanasto) alueet, joilla yritys haluaa toimia > > sopimustyyppi, josta yritys on kiinnostunut (palvelut, rakennusurakat, hankinnat jne.). EU:n direktiivien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti julkisia rakennusurakoita, palveluja ja hankintoja koskevat, tietyn kynnysarvon ylittävät ilmoitukset on julkaistava Tedverkkosivustolla.

Slovak

> > typ zmluvy, o ktorú má podnik záujem (služby, práce, tovary atď.). Na internetovej stránke Ted sa v súlade so smernicami EÚ a medzinárodnými dohodami majú zverejňovať oznámenia o verejnom obstarávaní prác, služieb a tovarov nad určitými prahovými hodnotami.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

"5 a. Eri hankintasopimustyyppien luokittelu perustuu viitenimikkeistöön, jona käytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2195/2002 [7], tarkoitettua yhteistä hankintasanastoa (CPV).

Slovak

"5a. Označenie rôznych druhov zmlúv je založené na referenčnej nomenklatúre, ktorá pozostáva zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 [7].

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

(2) Suosituksessaan 96/527/EY(5) komissio kehotti hankintaviranomaisia ja hankintayksikköjä käyttämään sopimusten kohteiden kuvaamisessa yhteistä hankintasanastoa (Common Procurement Vocabulary, CPV), joka on kehitetty tiettyjen nykyisten nimikkeistöjen perusteella siten, että siinä otetaan paremmin huomioon julkisten hankintojen alan erityisominaisuudet.

Slovak

(2) Komisia vo svojom odporúčaní č. 96/527/ES [5] vyzvala obstarávateľov a orgány, aby používali spoločný slovník obstarávania (CPV) vyvinutý na základe existujúcich klasifikácií s cieľom dosiahnuť ich priblíženie ku špecifickým vlastnostiam oblasti verejného obstarávania pri opise predmetov obstarávania.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

ottaa huomioon yhteisestä hankintasanastosta (CPV) 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2195/2002(1) ja erityisesti sen 2 artiklan,

Slovak

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) [1], a najmä na jeho článok 2,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

yhteisestä hankintasanastosta (CPV)

Slovak

o spoločnom slovníku obstarávania (CPV)

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2195/2002 muuttamisesta

Slovak

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV)

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK