Ask Google

Results for täytäntöönpanomenettelyissä translation from Finnish to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Swedish

Info

Finnish

Mainitut kaksi rakenteellista ongelmaa johtivat epäonnistumisiin komission suunnittelu- ja täytäntöönpanomenettelyissä.

Swedish

Dessa två strukturella problem ledde till att kommissionen misslyckades med sina planerings- och genomförandeförfaranden.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

tietyt tyyppisuunnitelmaan tehtävät merkittävät muutokset, jotka on määritelty teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä; tai

Swedish

vissa större ändringar av en typkonstruktion enligt definitionen i det tekniska genomförandeförfarandet, eller

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Mietinnössä ehdotetaan, että ilmoitus-, tunnustus- ja täytäntöönpanomenettelyissä tulisi ottaa käyttöön tiukat määräajat.

Swedish

Betänkandet föreslår att strikta tidsgränser skall införas för anmälnings-, erkännande- och genomförandeprocedurerna.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

ADS-yhteisymmärryspöytäkirjan tehokkaan täytäntöönpanon helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi noudatettava seuraavia yhteisiä täytäntöönpanomenettelyjä:

Swedish

För att underlätta att samförståndsavtalet genomförs på ett effektivt sätt bör medlemsstaterna tillämpa följande gemensamma genomförandeförfaranden:

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Tämän asetuksen täytäntöönpanomenettelyä koskevat säännökset annetaan toisessa asetuksessa.

Swedish

I ytterligare en förordning skall tillämpningsföreskrifter fastställas för denna förordning.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Täytäntöönpanomenettely

Swedish

Förfarande för genomförande

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

täytäntöönpanomenettelyt

Swedish

verkställighetsåtgärder

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

täytäntöönpanomenettely

Swedish

exekvaturförfarande

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

Täytäntöönpanomenettelyt

Swedish

Tillvägagångssätt för genomförandet

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Rahoitustuen muodot ja täytäntöönpanomenettelyt

Swedish

Olika slag av finansiell intervention och genomförandeförfaranden

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Täytäntöönpanomenettelyjen mukaisissa sisäisissä ohjeissa määriteltyjen tiettyjen menoryhmien maksamiseksi voidaan perustaa ennakkotilejä keskuksen vahvistamien edellytyksen mukaisesti.

Swedish

För betalning av vissa kategorier av utgifter, som fastställts genom tillämpningsföreskrifter för arbetsordningen, får förskottskonton inrättas i enlighet med de villkor som fastställs av centrumet.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Rahoitusavun muodot ja täytäntöönpanomenettelyt

Swedish

Olika slag av finansiell intervention och genomförandeförfaranden

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

on suotavaa säätää valitus-, tutkimus- ja täytäntöönpanomenettelystä tapauksissa, joissa tällaisia käyttäytymissääntöjä ei ole noudatettu,

Swedish

En ordning för att utreda klagomål och för att framtvinga efterlevnad av kodens bestämmelser vid bristande överensstämmelse med denna är önskvärd.

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

> Täytäntöönpanomenettelyjen todettiin noudattavan lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia ja kehittyneen selvästi aiempaan verrattuna. Arviointien tulokset

Swedish

> Utvärderingarna har visat på ett starkt behov av att förbättra kvantifieringen av mål. > Genomförandesystemen bedömdes uppfylla regelverkets krav och ha avsevärt förbättrats jämfört med tidigare. Utvärderingarnas resultat

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

Asetuksen N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72

Swedish

Artikel 11.1 a i rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpningen avförordning (EEG) nr 1408/71, i kodifierad och uppdaterad lydelse vid den tidpunkt tvisten rör enligt rådets förordning (EEG) nr 2001/83 av den 2 juni 1983, skall tolkas på så sätt att det intyg som har utfärdats av den institution som har utsetts av den behöriga myndigheten i en medlemsstat är bindande för institutioner för social

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

D täytäntöönpanomenettelyjen avoimia;

Swedish

□ Insyn i genomförandeförfarandena.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Ehdotus neuvoston päätökseksi neljännen Lomen yleissopimuksen 366a artiklan täytäntöönpanomenettelystä EYVLN:o C 119, 24.4.1996

Swedish

Rådets förslag till förordning (EG) om förbättring av villkoren för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter produkter

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen sopimus toissijaisuusperiaatteen täytäntöönpanomenettelystä c)

Swedish

Interinstitutionell överenskommelse mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen angående förfaranden för att genomföra subsidiaritetsprincipen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Hallitus määritteli tammikuussa 1998 aluepolitiikan käsitteen, joka sisältää Latvian aluepolitiikan tavoitteet ja täytäntöönpanomenettelyjen pääkohdat.

Swedish

I januari 1998 antog regeringen "Principer för regionalpolitiken" som omfattar målen och de grundläggande tillämpningsförfarandena för regionalpolitiken i Lettland.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

Kokemus on osoittanut, että näiden rahoitus­pöytäkirjojen täytäntöönpanomenettelyjä on pa­rannettava

Swedish

Vad EIB-resurserna beträffar kommer alla Medelhavsländer utanför gemenskapen som gemenskapen har slutit associerings- eller samarbetsavtal med att vara kvalificerade, liksom de ockuperade områdena.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK