Ask Google

Results for invaliditätsausschuß translation from German to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

German

Czech

Info

German

ein Invaliditätsausschuss;

Czech

výbor pro otázky invalidity,

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1

German

Erkennt der Invaliditätsausschuss an, dass ein noch nicht fünfundsechzig Jahre alter Bediensteter während der Zeit, in der er Ruhegehaltsansprüche erwirbt, dauernd voll dienstunfähig geworden ist und ein Amt seiner Laufbahn bei der Agentur nicht wahrnehmen kann, und muss der Bedienstete deshalb seinen Dienst aufgeben, so hat er vorbehaltlich der Vorschriften des Artikels 75 des Statuts für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf ein Invalidengeld gemäß Artikel 76 des Statuts.

Czech

S výhradou ustanovení článku 75 služebního řádu má zaměstnanec mladší 65 let, kterého kdykoliv v době kdy získává nárok na důchod uzná výbor pro otázky invalidity jako trvale práce neschopného, což mu brání ve výkonu povinností odpovídajících jeho funkčnímu zařazení, a proto musí ukončit svůj služební poměr v agentuře, nárok na invalidní dávky po dobu trvání této neschopnosti podle článku 76 služebního řádu.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

German

Der Vertragsbedienstete kann gegen diese Verfügung vor dem in Artikel 75 dieses Statuts vorgesehenen Invaliditätsausschuss Einspruch erheben.

Czech

Smluvní zaměstnanec se může proti tomuto rozhodnutí odvolat k výboru pro otázky invalidity stanovené v článku 75 tohoto služebního řádu.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

German

Die Dienstunfähigkeit wird von dem in Artikel 75 genannten Invaliditätsausschuss festgestellt.

Czech

Invaliditu stanoví výbor pro otázky invalidity uvedený v článku 75.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

German

Stellt der Invaliditätsausschuss fest, dass diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, so nimmt der Bedienstete den Dienst in der Agentur wieder auf, sofern sein Vertrag nicht abgelaufen ist.

Czech

Pokud výbor pro otázky invalidity zjistí, že tyto podmínky již nejsou splňovány, smluvní zaměstnanec se znovu ujme svých služebních povinností v agentuře, pokud jeho smlouva ještě neskončila.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

German

Auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Agentur und dem Rat der Europäischen Union kann die Agentur auch auf den Invaliditätsausschuss des Rates zurückgreifen.

Czech

Podle dohody mezi agenturou a Radou Evropské unie může agentura využít služeb výboru pro otázky invalidity Rady.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

German

Der Bedienstete auf Zeit kann diese Verfügung vor dem Invaliditätsausschuss anfechten, der von der Agentur eingerichtet wird.

Czech

Dočasný zaměstnanec se může proti tomuto rozhodnutí odvolat k výboru pro otázky invalidity, který agentura zřídí.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

German

Die Dienstunfähigkeit wird vom Invaliditätsausschuss nach Artikel 75 festgestellt.

Czech

Invaliditu stanoví výbor pro otázky invalidity uvedený v článku 75.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

German

Stellt der Invaliditätsausschuss fest, dass diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, so nimmt der Bedienstete auf Zeit seinen Dienst in der Agentur wieder auf, sofern sein Vertrag nicht abgelaufen ist.

Czech

Pokud výbor pro otázky invalidity zjistí, že tyto podmínky již nejsou splňovány, dočasný zaměstnanec se znovu ujme svých služebních povinností v agentuře, pokud jeho smlouva ještě neskončila.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

German

Die Anstellungsbehörde kann den Invaliditätsausschuss mit dem Fall eines Bediensteten auf Zeit befassen, dessen Krankheitsurlaub insgesamt zwölf Monate während eines Zeitraums von drei Jahren überschreitet.

Czech

OPUS může postoupit výboru pro otázky invalidity případ kteréhokoli dočasného zaměstnance, jehož pracovní neschopnost překročí během jakéhokoli tříletého období celkem 12 měsíců.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

German

(4) Ergibt die Jahresuntersuchung oder eine zwischenzeitlich durchgeführte Untersuchung, dass der betreffende Bedienstete nicht mehr in der Lage ist, seinen Aufgaben nachzukommen, so wird der Vertrag innerhalb von drei Monaten gekündigt und es wird ein Invaliditätsausschuss einberufen, um die Ansprüche des Bediensteten auf ein Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit zu bestimmen.

Czech

4. Vyplývá-li z výsledků roční nebo jiné lékařské prohlídky, že zaměstnanec již není nadále schopen vykonávat své povinnosti, skončí jeho pracovní poměr do tří měsíců a ve lhůtě tří měsíců je svolána lékařská komise, aby stanovila jeho nárok na invalidní důchod.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 11

Reference: Anonymous

German

3. im Falle von Bediensteten, deren Vertrag wegen Dienstunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen gekündigt wurde und deren dauernde Invalidität von einem Invaliditätsausschuss festgestellt wurde, Zahlung eines Ruhegehalts wegen Dienstunfähigkeit nach den Bestimmungen der Versorgungsordnung.

Czech

3. u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr byl skončen z důvodu fyzické nezpůsobilosti a u nichž lékařská komise zjistila trvalou invaliditu, výplatu invalidního důchodu podle podmínek stanovených v pravidlech důchodového systému.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 11

Reference: Anonymous

German

Erkennt der Invaliditätsausschuß an, daß ein Bediensteter die Voraussetzungen des Artikels 41b erfuellt, so wird der Bedienstete am letzten Tag des Monats, in dem der Direktor feststellt, daß der Bedienstete dauernd voll dienstunfähig geworden ist, von Amts wegen in den Ruhestand versetzt .

Czech

Zaměstnanec, u něhož Výbor pro otázky invalidity uzná, že splňuje předpoklady článku 41b, odchází do důchodu k poslednímu dni měsíce, ve kterém ředitel rozhodne, že zaměstnanec je v trvalé pracovní neschopnosti.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

German

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 (ärztliche Untersuchungen in Verbindung mit Krankheitsurlaub und vorbeugenden medizinischen Untersuchungen) sowie Artikel 8 von Anhang II (Invaliditätsausschuss).

Czech

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 tohoto řádu (lékařské prohlídky v souvislosti s volnem z důvodu nemoci a preventivní lékařské prohlídky) a článek 8 přílohy II (Výbor pro otázky invalidity) tohoto služebního řádu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6

Reference: Anonymous

German

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 (ärztliche Untersuchungen in Verbindung mit Krankheitsurlaub und vorbeugenden medizinischen Untersuchungen) sowie Artikel 8 von Anhang II (Invaliditätsausschuss).

Czech

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 tohoto řádu (lékařské prohlídky v souvislosti s volnem z důvodu nemoci a preventivní lékařské prohlídky) a článek 8 přílohy II (Výbor pro otázky invalidity) tohoto řádu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6

Reference: Anonymous

German

Der Bescheid über die Gewährung dieser Leistung ergeht vom Invaliditätsausschuss oder einem Sachverständigen der slowenischen Renten- und Invaliditätsversicherungsanstalt.

Czech

Mezi tyto důchody se řadí vdovský důchod a pozůstalostní důchod.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

German

Es wies insoweit auf das Recht des Beamten oder Bediensteten auf Zeit hin, seinen Gesundheitszustand von einem Invaliditätsausschuss untersuchen zu lassen, soweit der Antrag nicht missbräuchlich ist.

Czech

V tomto ohledu Soud zdůraznil právo úředníka nebo zaměstnance, aby nechal svůj zdravotní stav posoudit výborem pro otázky invalidity, kromě případu, kdy má podaná žádost zneužívající povahu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

German

Im Urteil vom 16. Januar 2007, Gesner/HABM (F-119/05), ging es um den Antrag einer Bediensteten auf Zeit, einen Invaliditätsausschuss einzurichten, um Sicherung im Invaliditätsfall zu erlangen.

Czech

V rozsudku ze dne 16. ledna 2007, Gesner v. OHIM (F-119/05), Soud v souvislosti se žádostí dočasné zaměstnankyně o zřízení výboru pro otázky invalidity s cílem získat nárok na dávky v invaliditě zrušil odmítnutí orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv (dále jen „OOUPS“) z důvodu, že své rozhodnutí neprávem založil na čl.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

German

— die Betriebskosten der Krankenbehandlungsstellen, die Kosten für Verbrauchs- und Behandlungsmaterial sowie Arzneimit­tel für die Kinderkrippe, die Kosten für die ärztlichen Untersuchungen sowie die Ausgaben für die Invaliditätsausschüsse und für die Erstattung der Kosten für Brillen,

Czech

— nákladů na provoz lékařských center, nákladů na spotřební materiál, péči a léky v jeslích, výdajů spojených s lékařskými prohlídkami a výdajů ve vztahu k výboru pro otázky invalidity a výboru posuzujícímu úhradu nákladů na brýle,

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

German

DER BEDIENSTETE KANN DEM INVALIDITÄTSAUSSCHUSS GUTACHTEN ODER ZEUGNISSE DES IHN BEHANDELNDEN ARZTES ODER DERJENIGEN ÄRZTE VORLEGEN, DIE ER GEGEBENENFALLS HINZUGEZOGEN HAT.DIE SCHLUSSFOLGERUNGEN DES AUSSCHUSSES WERDEN DER STIFTUNG UND DEM BEDIENSTETEN ZUGELEITET.

Czech

Důchody jsou vypláceny v měnách vyjmenovaných v článku 38 přílohy VI na základě směnných kurzů uvedených v článku 63 služebního řádu úředníků Evropského společenství.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5

Reference: Anonymous

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK