Ask Google

Results for uitvoeringsvoorschriften translation from German to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

German

Czech

Info

German

Uitvoeringsvoorschriften

Czech

Vykonávacie pravidlá

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

2342/2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr.

Czech

2342/2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

De Commissie keurt elk gemeenschappelijk operationeel programma goed nadat zij heeft beoordeeld of het in overeenstemming is met de uitvoeringsvoorschriften ervan.

Czech

Komisia prijme každý spoločný operačný program po zhodnotení jeho súladu s týmto nariadením a vykonávacími pravidlami.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Dit besluit is een financieringsbesluit in de zin van artikel 75 van het Financieel Reglement en artikel 90 van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement.

Czech

Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 90 podrobných pravidiel vykonávania nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Last Update: 2016-10-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

2342/2002 van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr.

Czech

prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č.

Last Update: 2010-09-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Deze wijzigingen moeten tot uiting komen in de uitvoeringsvoorschriften die zijn vastgesteld in Verordening (EG, Euratom) nr.

Czech

Tieto zmeny a doplnenia by sa mali premietnuť vo vykonávacích pravidlách stanovených v nariadení Komisie (ES, Euratom) č.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Bovendien is de bepaling betreffende de overschrijvingsprocedures voor andere instellingen dan de Commissie in het Financieel Reglement geconsolideerd en kan zij bijgevolg uit de uitvoeringsvoorschriften worden geschrapt.

Czech

Okrem toho, keďže ustanovenie o postupoch pri presunoch realizovaných inými inštitúciami ako Komisiou bolo zapracované do nariadenia o rozpočtových pravidlách, je možné ho z vykonávacích pravidiel vypustiť.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr.

Czech

decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č.

Last Update: 2016-10-06
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: MatteoT

German

Op de terug te vorderen bedragen wordt vanaf de vervaldag ervan rente berekend tegen de rentevoet die is vastgesteld in overeenstemming met artikel 86 van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement.

Czech

K finančním prostředkům, které je třeba vrátit, se připočte úrok ode dne jejich splatnosti ve výši úrokové sazby stanovené podle článku 86 prováděcích pravidel finančního nařízení.

Last Update: 2010-09-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Uitvoeringsvoorschriften waarin specifieke bepalingen voor de uitvoering van deze titel zijn vermeld, worden volgens de procedure bedoeld in artikel 26, lid 2, goedgekeurd.

Czech

Vykonávacie pravidlá, ktoré stanovujú osobitné ustanovenia na vykonávanie tejto hlavy, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Ingeval bijstand van de Gemeenschap krachtens deze verordening wordt beheerd door een gemeenschappelijke beheersautoriteit als bedoeld in artikel 10, zijn de regels inzake de plaatsing van opdrachten, die welke zijn vastgelegd in de in artikel 11 bedoelde uitvoeringsvoorschriften.

Czech

Ak pomoc Spoločenstva podľa tohto nariadenia riadi spoločný riadiaci orgán, ako sa uvádza v článku 10, pravidlá obstarávania sa riadia vykonávacími pravidlami uvedenými v článku 11.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 [6] tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr.

Czech

prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č.

Last Update: 2010-09-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Daar het Financieel Reglement niet langer eist, dat in het basisbesluit van tevoren toestemming wordt gegeven voor het delegeren van taken aan nationale organen die met taken van openbaredienstverlening zijn belast, dienen de daarop betrekking hebbende bepalingen uit de uitvoeringsvoorschriften te worden verwijderd.

Czech

Keďže sa z revidovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách v prípade využitia vnútroštátnych subjektov poverených vykonávaním verejných úloh vypustila požiadavka predchádzajúceho povolenia v základnom právnom akte, je zároveň potrebné vypustiť príslušné ustanovenia z vykonávacích pravidiel.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Andere landen dan de deelnemende landen die aan een gemeenschappelijk zeebekken grenzen waar een gemeenschappelijk operationeel programma tot stand wordt gebracht, kunnen met dit gemeenschappelijke operationeel programma worden geassocieerd en bijstand van de Gemeenschap genieten onder de voorwaarden die zijn bepaald in de uitvoeringsvoorschriften bedoeld in artikel 11.

Czech

Iné ako zúčastnené krajiny, ktoré sa nachádzajú pri spoločnom morskom dne, pri ktorom sa zriadi spoločný operačný program, sa môžu k spoločnému operačnému programu pridať a poberať pomoc Spoločenstva za podmienok určených vykonávacími pravidlami uvedenými v článku 11.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

1702/2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties

Czech

1702/2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií

Last Update: 2010-09-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

1702/2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties Voor de EER relevante tekst

Czech

1702/2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií Text s významom pre EHP

Last Update: 2010-09-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

1702/2003 van de Commissie van 24 september 2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties (PB L 243 van 27.9.2003, blz.

Czech

septembra 2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Ú.

Last Update: 2016-10-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

(7) Het jaarlijkse werkprogramma voor het "Proefproject - Onderzoek op het gebied van gezondheid, milieu, vervoer en klimaatverandering (HETC) - Verbetering van de luchtkwaliteit binnen en buiten", dat het financieringsbesluit zal zijn voor dat project in de zin van artikel 75 van het Financieel Reglement en artikel 90 van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement, moet worden goedgekeurd,

Czech

(7) Je vhodné prijať ročný pracovný program Pilotného projektu zameraného na komplexný výskum o zdraví, životnom prostredí, doprave a zmene klímy (HETC) - Zlepšenie kvality vnútorného a vonkajšieho ovzdušia, ktorý bude predstavovať rozhodnutie o financovaní tohto projektu v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 90 podrobných pravidiel vykonávania rozpočtového rozhodnutia,

Last Update: 2016-10-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

German

(2) In het licht van de begrotingsbeginselen, in het bijzonder het eenheidsbeginsel, dienen de bepalingen van het Financieel Reglement betreffende het invorderen van rente op betaalde voorfinancieringen nader te worden uitgewerkt in de uitvoeringsvoorschriften.

Czech

(2) V súlade s rozpočtovými zásadami, najmä so zásadou jednotnosti, je potrebné vo vykonávacích pravidlách spresniť pravidlá vymáhania úroku z predbežného financovania ustanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Elke ingevolge artikel 26, lid 3, van Beschikking 2004/904/EG aan de Commissie te verrichten terugbetaling geschiedt vóór de datum die is vastgesteld in de inningsopdracht die is opgesteld overeenkomstig artikel 81 van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement.

Czech

3 rozhodnutí 2004/904/ES budou realizovány během lhůty stanovené v inkasním příkazu vypracovaném podle článku 81 prováděcích pravidel finančního nařízení.

Last Update: 2010-09-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK