Results for αναπροσαρμοζόμενης translation from Greek to Dutch

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Greek

Dutch

Info

Greek

Η ονομαστική αξία μιας τιμαριθμικά αναπροσαρμοζόμενης υποχρέωσης αντιστοιχεί στην αναγραφόμενη επί του σχετικού τίτλου αξία, προσαυξημένη κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει προκύψει από την τιμαριθμική αναπροσαρμογή στο τέλος του έτους.

Dutch

de nominale waarde van een aan een indexcijfer gekoppelde verplichting komt overeen met de op het schuldbewijs afgedrukte waarde, aangepast met de aan het indexcijfer gekoppelde kapitaalaanwas aan het eind van het jaar.in vreemde valuta's luidende verplichtingen worden in nationale valuta omgerekend tegen de representatieve marktkoersen op de laatste werkdag van elk jaar.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

Η ονομαστική αξία μιας τιμαριθμικά αναπροσαρμοζόμενης υποχρέωσης αντιστοιχεί στην αναγραφόμενη επί του σχετικού τίτλου αξία, τροποποιημένη κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει προκύψει από την τιμαριθμική αναπροσαρμογή στο τέλος του έτους.

Dutch

verplichtingen die in vreemde valuta's luiden of via contractuele overeenkomsten van een vreemde valuta worden gewisseld in een of meer andere vreemde valuta's worden in die andere vreemde valuta's omgerekend tegen de in die overeenkomsten bepaalde koers en worden in de nationale valuta omgerekend tegen de respresentatieve marktkoers op de laatste werkdag van elk jaar.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

Η ονομαστική αξία μιας τιμαριθμικά αναπροσαρμοζόμενης υποχρέωσης αντιστοιχεί στην αξία που αναγράφεται επί του σχετικού τίτλου, τροποποιημένη κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει προκύψει από την τιμαριθμική προσαρμογή στο τέλος κάθε τριμήνου.

Dutch

de nominale waarde van een aan een indexcijfer gekoppelde verplichting komt overeen met de op het schuldbewijs vermelde waarde, aangepast met de uit de indexering voortvloeiende wijziging van de waarde van de hoofdsom aan het einde van elk kwartaal.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

τίτλος με τιμαριθμικά αναπροσαρμοζόμενο επιτόκιο

Dutch

waardepapier met een geïndexeerde rente

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Greek

αναπροσαρμοζόμενη βελτιστοποίηση

Dutch

adaptieve optimalisering

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Greek

αναπροσαρμοζόμενη συμπερασματολογία

Dutch

adaptieve inferentie

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Greek

τιμαριθμική ομολογία; τιμαριθμικά αναπροσαρμοζόμενη ομολογία

Dutch

indexobligatie

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Greek

τιμαριθμικά αναπροσαρμοζόμενο ποσό υπεραπόδοσης

Dutch

stijgend winstaandeel

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Greek

τιμαριθμικά αναπροσαρμοζόμενη παροχή ανικανότητας

Dutch

geïndexeerde uitkeringen

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Greek

περιοδικά αναπροσαρμοζόμενη σύνταξη

Dutch

aan een bepaalde index gekoppeld pensioen

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Greek

κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από το ένατο ΕΤΑ, το ποσό της επιδότησης επιτοκίου, αναπροσαρμοζόμενο στην αξία του κατά τη στιγμή της εκταμίευσης του δανείου, καταλογίζεται στην επιδότηση επιτοκίου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ Α άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και καταβάλλεται απευθείας στην ΕΤΕπ·

Dutch

tijdens de looptijd van het negende eof wordt het bedrag van de rentesubsidie, berekend als de waarde op het tijdstip van de overboeking van de lening, afgeboekt op het bedrag van de toewijzing voor rentesubsidies als bepaald in bijlage ii a, artikel 3, lid 3, onder d), en rechtstreeks overgemaakt aan de eib.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Greek

κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από το δέκατο ΕΤΑ, το ποσό της επιδότησης επιτοκίου, αναπροσαρμοζόμενο στην αξία του κατά τη στιγμή της εκταμίευσης του δανείου, καταλογίζεται στην επιδότηση επιτοκίου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ Αα άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) και καταβάλλεται απευθείας στην ΕΤΕπ·

Dutch

tijdens de looptijd van het tiende eof wordt het bedrag van de rentesubsidie, berekend als de waarde op het tijdstip van de overboeking van de lening, afgeboekt op het bedrag van de toewijzing voor rentesubsidies als bepaald in bijlage ii a bis, artikel 1, lid 1, onder b), en rechtstreeks overgemaakt aan de eib;

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Greek

Εάν τα κράτη μέλη διατυπώσουν παρατηρήσεις ή όταν η αναπροσαρμογή δεν κρίνεται σύμφωνη με τις διατάξεις ή κρίνεται ανεπαρκής από την Επιτροπή, το αναπροσαρμοσμένο σχέδιο υποβάλλεται από την Επιτροπή στη μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή η οποία αποφασίζει με τη διαδικασία του άρθρου 33.Στα αναπροσαρμοζόμενα σχέδια εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4.

Dutch

het bepaalde in de leden 3 en 4 geldt ook voor de bijgewerkte plannen.3. om de zes maanden stellen de lid-staten de commissie en de overige lid-staten in het kader van het permanent veterinair comité op de hoogte van de uitvoering van het overeenkomstig lid 2 goedgekeurde plan of van de ontwikkeling van de situatie. indien nodig is het bepaalde in lid 4 van toepassing. jaarlijks stellen zij de commissie uiterlijk op 31 maart in kennis van de resultaten van het plan inzake de opsporing van residuen en stoffen, alsmede van de door hen getroffen controlemaatregelen.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

2. Μέχρι 30ής Ιουνίου 1978, οι ελάχιστες τιμές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα iv. Οι τιμές που προβλέπονται για την περίοδο που αρχίζει 1η Ιουλίου 1978 θα είναι τουλάχιστον εκείνες που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα αναπροσαρμοζόμενες με ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις επί των τιμών των εν λόγω προϊόντων.

Dutch

2. tot en met 30 juni 1978 zijn de in lid 1 bedoelde minimumprijzen die welke zijn vermeld in bijlage iv. de prijzen voor het tijdvak dat op 1 juli 1978 begint, zullen ten minste gelijk zijn aan de prijzen in de genoemde bijlage, aangepast ten einde rekening te houden met de ontwikkeling van de kosten van de betrokken produkten; bedoelde aanpassing geschiedt bij briefwisseling tussen de overeenkomstsluitende partijen.3. met ingang van 1 juli 1979 zullen de in lid 1 bedoelde minimumprijzen bij jaarlijkse briefwisseling tussen de overeenkomstsluitende partijen worden vastgesteld.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

[8] Κυκλικά αναπροσαρμοζόμενο υπόλοιπο (όπως και στις προηγούμενες σειρές) πλην εκτάκτων και λοιπών προσωρινών μέτρων.

Dutch

[7] berekeningen van de diensten van de commissie op basis van de in het programma voorkomende informatie.[8] conjunctuurgezuiverd saldo (zoals in de vorige rijen), ongerekend eenmalige en andere tijdelijke maatregelen.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, θα πρέπει να θεσπίζει αναπροσαρμοζόμενους δείκτες και να θέτει προκαθορισμένα σημεία αναφοράς για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του fiscalis 2020.

Dutch

de commissie moet samen met de deelnemende landen aanpasbare indicatoren en vooraf bepaalde ijkpunten vaststellen voor het toezicht op de resultaten van activiteiten in het kader van fiscalis 2020.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

Για λόγους απλούστευσης, τα αναπροσαρμοζόμενα επίπεδα των τελών πρέπει να στρογγυλοποιηθούν στην πλησιέστερη εκατοντάδα ευρώ.

Dutch

eenvoudigheidshalve worden de aangepaste vergoedingen afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 100 eur.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

Για λόγους απλούστευσης, τα αναπροσαρμοζόμενα επίπεδα των τελών πρέπει να στρογγυλευτούν στην πλησιέστερη εκατοντάδα ευρώ.

Dutch

eenvoudigheidshalve worden de aangepaste hoogtes van de vergoedingen afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 100 eur.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Greek

το ποσό της επιδότησης επιτοκίου, αναπροσαρμοζόμενο στην αξία του κατά τη στιγμή της εκταμίευσης του δανείου, καταλογίζεται στην επιδότηση επιτοκίου που παρέχεται από την επενδυτική διευκόλυνση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 8 και 9, και καταβάλλεται απευθείας στην Τράπεζα·

Dutch

het bedrag van de rentesubsidie wordt, na berekening van de waarde op het tijdstip van de overboeking van de lening, afgeboekt op het bedrag van de toewijzing voor rentesubsidies in het kader van de investeringsfaciliteit, zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 8 en lid 9, en rechtstreeks overgemaakt aan de bank;

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK