Ask Google

Results for ποδοδερματίτιδα translation from Greek to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Greek

English

Info

Greek

λοιμώδης ποδοδερματίτιδα του προβάτου

English

foot rot

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5

Reference: IATE

Greek

Η αντιβιοτική θεραπεία στη καλοήθη ποδοδερματίτιδα των προβάτων, δεν θεωρείται απαραίτητη.

English

Antibiotic treatment of benign foot rot is not considered appropriate.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Greek

Θεραπεία της οξείας μεσοδακτύλιας νεκροβακίλλωσης στις αγελάδες, γνωστή και ως Panaritium ή ποδοδερματίτιδα

English

Treatment of acute interdigital necrobacillosis in cattle also known as Panaritium or foot rot.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Greek

Για τη θεραπεία της οξείας μεσοδακτύλιας νεκροβακίλλωσης στις αγελάδες (Panaritium ή ποδοδερματίτιδα)

English

Treatment of acute interdigital necrobacillosis (Panaritium, foot rot).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Greek

Για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, συνιστάται τα πρόβατα με ποδοδερματίτιδα να βρίσκονται σε στεγνό περιβάλλον.

English

For the best results sheep with foot rot should be kept in a dry environment.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Greek

Το Draxxin έδειξε περιορισμένη αποτελεσματικότητα σε πρόβατα με σοβαρά κλινικά συμπτώματα ή χρόνια λοιμώδη ποδοδερματίτιδα, και συνεπώς θα πρέπει να δίνεται μόνο στα αρχικά της στάδια.

English

Draxxin showed limited efficacy in sheep with severe clinical signs or chronic foot rot, and should therefore only be given at an early stage of foot rot.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Greek

Έχει αποδειχθεί In vitro, η δραστικότητα έναντι του Dichelobacter nodosus (vir), το παθογόνο βακτήριο που σχετίζεται τις περισσότερες φορές με τη λοιμώδη ποδοδερματίτιδα στα πρόβατα (foot rot).

English

In vitro activity against Dichelobacter nodosus (vir), the bacterial pathogen most commonly associated with infectious pododermatitis (foot rot) in sheep has been demonstrated.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Greek

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του στη θεραπεία της ποδοδερματίτιδας σε πρόβατα, το Draxxin συγκρίθηκε με τιλμικοσίνη σε μία μελέτη στην οποία μετείχαν 477 πρόβατα με τυπικά σημεία ποδοδερματίτιδας (δυσοσμία, κατεστραμμένος ιστός μεταξύ των νυχιών σε τουλάχιστον ένα πόδι και χωλότητα).

English

For effectiveness in treating foot rot in sheep, Draxxin was compared to tilmicosin in a study involving 477 sheep with typical signs of foot rot (foul smell, damaged tissue between the claws of at least one foot and lameness).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Greek

Η αποτελεσματικότητα της αντιμικροβιακής θεραπείας έναντι της λοιμώδους ποδοδερματίτιδας των προβάτων θα μπορούσε να μειωθεί από άλλους παράγοντες, όπως υγρές περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και ακατάλληλη διαχείριση της εκτροφής.

English

The efficacy of antimicrobial treatment of foot rot might be reduced by others factors, such as wet environmental conditions, as well as inappropriate farm management.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Greek

Η θεραπεία της λοιμώδους ποδοδερματίτιδας των προβάτων θα πρέπει συνεπώς να γίνεται μαζί με με άλλα εργαλεία διαχείρισης του κοπαδιού, για παράδειγμα την πρόνοια για ύπαρξη ξηρού περιβάλλοντος.

English

Treatment of foot rot should therefore be undertaken along with other flock management tools, for example providing dry environment.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Greek

Μετά την ημέρα 16, εκτός από αυτά τα κλινικά συμπτώματα που αναφέρονται παραπάνω και που συμβαίνουν σε περισσότερο από 1% των σκύλων που λαμβάνουν oclacitinib, περιλαμβάνονται και μη φυσιολογικά κλινικά συμπτώματα όπως πυόδερμα, ακαθορίστου αιτιολογίας δερματικά ογκίδια, ωτίτιδα, ιστιοκύττωμα, κυστίτιδα,μυκητιακές μολύνσεις του δέρματος, ποδοδερματίτιδα, λίπωμα, λεμφαδενοπάθεια, ναυτία, αυξημένη όρεξη και επιθετικότητα.

English

After day 16, abnormal clinical signs in addition to those clinical signs listed above and occurring in greater than 1% of the dogs receiving oclacitinib included pyoderma, non-specified dermal lumps, otitis, histiocytoma, cystitis, yeast skin infections, pododermatitis, lipoma, enlarged lymph nodes (lymphadenopathy), nausea, increased appetite and aggression.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Greek

Μετά την ημέρα 16, εκτός από αυτά τα κλινικά συμπτώματα που αναφέρονται παραπάνω και που συμβαίνουν σε περισσότερο από 1% των σκύλων που λαμβάνουν oclacitinib, περιλαμβάνονται και μη φυσιολογικά κλινικά συμπτώματα όπως πυόδερμα, ακαθορίστου αιτιολογίαςδερματικά ογκίδια, ωτίτιδα, ιστιοκύττωμα, κυστίτιδα,ι μυκητιακές μολύνσεις του δέρματος, ποδοδερματίτιδα, λίπωμα, λεμφαδενοπάθεια, ναυτία, αυξημένη όρεξη και επιθετικότητα.

English

After day 16, abnormal clinical signs, in addition to those clinical signs listed above and occurring in greater than 1% of the dogs receiving oclacitinib included pyoderma, non-specified dermal lumps, otitis, histiocytoma, cystitis, yeast skin infections, pododermatitis, lipoma, lymphadenopathy, nausea, increased appetite and aggression.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Greek

Πρώιμα στάδια ποδοδερματίτιδας σε πρόβατα η οποία προκλήθηκε από Dichelobacter nodosus, και για την οποία απαιτείται η χορήγηση συστηματικής αγωγής (θεραπεία με φάρμακο χορηγούμενη από το στόμα ή με ένεση).

English

Early stages of foot rot in sheep caused by Dichelobacter nodosus, which requires systemic treatment (treatment with a medicine given by mouth or by injection).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Greek

Στα βοοειδή, το Naxcel χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ποδοδερματίτιδας (λοίμωξη των ποδιών) και της οξείας επιλόχειας μητρίτιδας (λοίμωξη της μήτρας μετά τον τoκετό), σε περιπτώσεις όπου έχει αποτύχει η αγωγή με άλλα αντιμικροβιακά φάρμακα.

English

In cattle, Naxcel is used to treat foot rot (an infection of the feet) and acute puerperal metritis (an infection of the womb occurring after calving) in cases where treatment with another antimicrobial has failed.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Greek

Το Draxxin αποδείχθηκε εξίσου αποτελεσματικό με την τιλμικοσίνη στη θεραπεία των πρώιμων σταδίων της οξείας ποδοδερματίτιδας.

English

Draxxin was as effective as tilmicosin in treating the early stages of severe foot rot.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Greek

Το Draxxin είναι αποτελεσματικό έναντι των βακτηρίων που αποτελούν την πιο συχνή αιτία πρόκλησης αναπνευστικής νόσου των βοοειδών (BRD), αναπνευστικής νόσου των χοίρων (SRD), λοιµώδους κερατοεπιπεφυκίτιδας των βοοειδών (IBK) και ποδοδερματίτιδας.

English

Draxxin is effective against the bacteria that most commonly cause BRD, SRD, IBK and foot rot.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Greek

Θα θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για τις περιοχές χωρίς στρωμνή, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση γενετικών παραμέτρων ή να περιληφθούν δείκτες καλής διαβίωσης επιπλέον της δερματίτιδας των πελμάτων (ποδοδερματίτιδας) όταν θα έχουν καταστεί διαθέσιμες οι σχετικές γνώμες της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ).

English

Specific provision for non-littered areas, to minimise the influence of genetic parameters or to include welfare indicators in addition to foot-pad dermatitis, will be made when the relevant opinions of the European Food Safety Authority (EFSA) are available.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Greek

Στους εσωτερικούς χώρους στέγασης, τα κτίρια πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός και να αποφεύγονται παρατεταμένες περίοδοι υψηλής υγρασίας που μπορούν να προκαλέσουν υπερβολικά υγρή ατμόσφαιρα στους χώρους στέγασης των ζώων και προδιάθεση σε νόσους του αναπνευστικού συστήματος, ποδοδερματίτιδες και άλλες μολυσματικές παθήσεις.

English

In indoor enclosures, buildings should be designed with sufficient ventilation to prevent prolonged periods of high humidity, as this may cause excessive dampness in the animal enclosures, predisposing the animals to respiratory disease, foot-rot and other infectious conditions.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK