Ask Google

Results for toimenpiteitä translation from Italian to French

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Italian

French

Info

Italian

Nämä toimenpiteet ovat luonteeltaan rakenteellisia, eikä niihin sisälly kertaluonteisia toimenpiteitä.

French

Ces mesures en question sont structurelles et ne comprennent pas de mesures ponctuelles.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

Sen vuoksi on aiheellista rajata tämän asetuksen soveltamisala investointitukiin sekä tiettyjä sosioekonomisia toimenpiteitä koskeviin tukiin.

French

C'est pourquoi il y a lieu de limiter le champ d'application du présent règlement aux aides aux investissements et aux aides en faveur de certaines mesures socio-économiques.

Last Update: 2010-09-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

Saksan on toimitettava viimeistään 14 päivään heinäkuuta 2006 mennessä kertomus, jossa kuvaillaan tämän päätöksen noudattamiseksi toteutettuja toimenpiteitä.

French

L'Allemagne présente à la Commission, le 14 juillet 2006 au plus tard, un rapport décrivant les mesures prises pour se conformer à la présente décision.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

Saksan olisi toimitettava komissiolle 14 päivään heinäkuuta 2006 mennessä kertomus, jossa kuvaillaan tämän päätöksen noudattamiseksi toteutettuja ja suunniteltuja toimenpiteitä.

French

L'Allemagne devrait présenter à la Commission, le 14 juillet 2006 au plus tard, un rapport décrivant les mesures prises ou programmées pour se conformer à la présente décision.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

a) "tuella" toimenpiteitä, jotka täyttävät kaikki perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa määrätyt perusteet;

French

a) "aide": toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité;

Last Update: 2010-09-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Italian

- Tähän tuotteeseen ei sovelleta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 1 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä

French

- Tähän tuotteeseen ei sovelleta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 1 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

EUNAVFOR saa tarvittaessa toteuttaa isäntävaltion maa-alueella ja sen sisävesillä toimenpiteitä alustensa, ilma-alustensa ja omaisuutensa sekä sen suojeluksessa olevien alusten suojelemiseksi ulkoisilta hyökkäyksiltä tai asiattomalta tunkeutumiselta.

French

L'EUNAVFOR est habilitée à prendre, sur le territoire terrestre de l'État hôte et ses eaux intérieures, les mesures nécessaires pour protéger ses navires, aéronefs et ressources, ainsi que les navires dont elle assure la protection, contre toute attaque ou intrusion en provenance de l'extérieur.

Last Update: 2016-10-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

Italian on ilmoitettava kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta tuensaajalta takaisinperittävä yhteissumma (pääoma ja korko) ja selostettava yksityiskohtaisesti, mitä toimenpiteitä tämän päätöksen noudattamiseksi on jo toteutettu tai suunniteltu.

French

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Italie communique le montant total, en capital et intérêts, à récupérer auprès du bénéficiaire et fournit une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour obtempérer à la présente décision.

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

(1) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 15 päivänä toukokuuta 2008 päätöslauselman 1814 (2008), jossa se pyysi valtioita ja alueellisia järjestöjä toteuttamaan toimenpiteitä Somaliaan lähetetyn humanitaarisen avun kuljettamiseen ja perille toimittamiseen sekä Yhdistyneiden Kansakuntien valtuuttamiin toimiin osallistuvien alusten suojelemiseksi.

French

(1) Le 15 mai 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté sa résolution 1814 (2008), demandant aux États et aux organisations régionales de prendre des mesures pour protéger les navires participant au transport et à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la Somalie et aux activités autorisées par les Nations unies.

Last Update: 2016-10-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

Sen mukaan julkisen yrityksen vapauttaminen rakenteellisesta haitasta suhteessa sen yksityisiin kilpailijoihin ei ollut EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, sillä "EY 87 artiklan 1 kohdan ainoana tavoitteena on kuitenkin estää edut, joilla suositaan tiettyjä yrityksiä, jolloin tukina pidetään sellaisia toimenpiteitä, joilla kevennetään yrityksen budjettia tavallisesti rasittavia kustannuksia tai joita on pidettävä sellaisena taloudellisena etuna, jota edunsaajayritys ei olisi saanut tavanomaisten markkinoilla sovellettavien ehtojen mukaan".

French

Sen mukaan julkisen yrityksen vapauttaminen rakenteellisesta haitasta suhteessa sen yksityisiin kilpailijoihin ei ollut EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, sillä "EY 87 artiklan 1 kohdan ainoana tavoitteena on kuitenkin estää edut, joilla suositaan tiettyjä yrityksiä, jolloin tukina pidetään sellaisia toimenpiteitä, joilla kevennetään yrityksen budjettia tavallisesti rasittavia kustannuksia tai joita on pidettävä sellaisena taloudellisena etuna, jota edunsaajayritys ei olisi saanut tavanomaisten markkinoilla sovellettavien ehtojen mukaan".

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Italian

(8) Asetuksen (EY) N:o 1467/97 10 artiklan 3 kohdassa todetaan, että jos asetuksen (EY) N:o 3605/93 mukaiset seurantatiedot osoittavat, että osallistuva jäsenvaltio ei ole korjannut liiallista alijäämäänsä määräajassa, joka on asetettu perustamissopimuksen 104 artiklan 7 kohdan mukaisesti annetussa suosituksessa, neuvosto tekee välittömästi päätöksen perustamissopimuksen 104 artiklan 9 kohdan mukaisesti, toisin sanoen vaatii jäsenvaltiota määräajassa toteuttamaan sellaisia alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita neuvosto pitää tarpeellisina tilanteen korjaamiseksi.

French

(8) Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1467/97, si les chiffres réels en application du règlement (CE) no 3605/93 indiquent qu'un déficit excessif n'a pas été corrigé par un État membre participant dans les délais prescrits dans les recommandations adressées en application de l'article 104, paragraphe 7 du traité, le Conseil prend immédiatement une décision en vertu de l'article 104, paragraphe 9 du traité, en mettant l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

Vaikka asetus (EY) N:o 1198/2006 on ollut voimassa vasta 4 päivästä syyskuuta 2006, komissio on jo saanut voimassa olevien kalastusalan suuntaviivojen perusteella riittävästi kokemusta tämäntyyppisiä toimenpiteitä koskevien samankaltaisten edellytysten soveltamisesta voidakseen vahvistaa, että mainitun asetuksen edellytykset ovat riittävän tarkkoja eikä tapauskohtainen arviointi ole tarpeen.

French

Bien que le règlement (CE) no 1198/2006 ne soit en vigueur que depuis le 4 septembre 2006, la Commission a acquis, sur la base des lignes directrices existantes concernant la pêche, une expérience suffisante dans l'application de conditions similaires au type de mesures concernées pour pouvoir établir que les conditions dudit règlement sont suffisamment précises pour se dispenser d'une évaluation au cas par cas.

Last Update: 2010-09-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

(14) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän suosituksen tavoitteita, joita ovat jäsenvaltioiden toimien tukeminen ja täydentäminen luomalla kansallisia uudistuksia ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä edistävä ja helpottava yhteinen viitekehys, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

French

(14) Étant donné que les objectifs de la présente recommandation, à savoir soutenir et compléter l'action des États membres en établissant un point de référence commun qui encourage et favorise les réformes nationales et le renforcement de la coopération avec les États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant seuls et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.

Last Update: 2010-09-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

a) tappioiden kattamiseksi myönnetyt tuet ovat pitäneet keinotekoisesti hengissä yritystä, joka olisi muuten julistettu konkurssiin; mitään rakenneuudistusta ei toteutettu ja tarkasteltavana olevia toimenpiteitä on näin ollen pidettävä toimintatukena;

French

a) les diverses aides versées pour couvrir les pertes ont maintenu artificiellement en vie une entreprise qui sans cela aurait été déclarée en faillite: il n'apparaît pas qu'il y ait eu restructuration; les mesures en objet doivent donc être considérées comme une aide au fonctionnement;

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK