Ask Google

Results for debbio translation from Italian to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Italian

Swedish

Info

Italian

Debbio

Swedish

Svedjebruk

Last Update: 2012-12-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

1995 in seguito alla tempesta tropicale Debbie

Swedish

Detta avtal tillämpas sedan den I januari 1995.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

2791/94 della Com­missione, del 16 novembre 1994, relativo all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane per il 1994, in seguito alla tempesta tropicale Debbie, e, nella causa C­156/95, del regolamento (CE) n.

Swedish

2) Direktiv 89/552/EEG och särskilt dess artikel 17.1 b skall tolkas så, att de inte hindrar att sponsorns namn och/eller logotyp anges vid andra tillfallen än i början och/eller slutet av ett program.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

404/93 ; che in effetti, prima dell'entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato il Ioluglio 1993, le organizzazioni nazionali di visto il trattato che istituisce la Comunità europea, mercato preesistenti prevedevano, per far fronte a casi di necessità o a circostanze eccezionali quali quelle connesse alla tempesta tropicale Debbie, un dispositivo che garan­tiva l'approvvigionamento del mercato presso altri forni­tori, salvaguardando però nel contempo gli interessi degli operatori vittima di tali eventi eccezionali ; visto il regolamento (CEE) n.

Swedish

Gemenskapens producentregioner och de AVS-stater som drabbats av sådana exceptionella omständigheter bör få utnyttja jämförbara åtgärder. Åtgärderna bör omfatta beviljandet av rätten att som kompensation importera bananer från tredje land och icke-traditionella AVS-bananer till förmån för de aktörer som led direkt skada till följd av att det blivit omöjligt att förse gemenskapsmarknaden med bananer med ursprung i de drabbade producentregionerna.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ('), modificato da ultimo mercato preesistenti prevedevano, per far. fronte a casi di necessità o a circostanze eccezionali quali quelle connesse alla tempesta tropicale Debbie, un dispositivo che garan­tiva l'approvvigionamento del mercato presso altri forni­tori, salvaguardando però nel contempo gli interessi degli operatori vittima di tali eventi eccezionali ; dal regolamento (CE) n.

Swedish

Före ikraftträdandet av den nya gemensamma marknadsorganisationen den 1 juli 1993 omfattade de befintliga nationella marknadsorganisationema, i syfte att klara akuta svårigheter eller exceptionella omständigheter som det tropiska ovädret Debbie, bestämmelser som säkerställde tillförseln till marknaden från andra leverantörer samtidigt som man bevakade intresssena för de aktörer som drabbades av sådana exceptionella händelser.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

510/95 della Commissione, del 7 marzo 1995, relativo all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contin­gente tariffario di importazione di banane per il primo trimestre del 1995 in seguito alla tempesta tropicale Debbie

Swedish

Kommissionens förordning (EG) nr 510/95 av den 7 mars 1995 om tilldelning, som en undantagsåtgärd, av ytterligare en kvantitet utöver tullkvoten för import av bananer för första kvartalet 1995 som en följd av det tropiska ovädret Debbie

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

Commissione 16 novembre 1994, n. 2791, relativo Risoluzione del contratto con un'impresa all'assegnazione in via eccezionale di una quantità indipendente per lavori di pulizia e conclusione di addizionale del contingente tariffario di un contratto ton un'altra impresa indipendente» importazione di banane per il 1994 in seguito alla tempesta tropicale Debbie - Fondamento giuridico L'avvocato generale A La Pergola ha presentato inadeguato - Disposizione transitoria dell'art 30 le sue conclusioni all'udienza della Cotte del 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio ottobre 1996.

Swedish

Ogiltigförklaring av kommissionens förordning (EG) nr 2791194 av den 16 november 1994 om tilldelning som en undantagsåtgärd, av ytterligare en kvantitet utöver tullkvoten för import av bananer för 1994 som en följd av det tropiska ovädret Debbie — Otillräcklig rättsgrund -Övergångsbestämmeben i artikel 30 i rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer —Åsidosättande av den i artikel 19.1 i förordning (EEG) nr 404/93 fastställda fördelningsnyckeln för kvoter

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

I titoli di importazione « Tempesta tropicale Debbie- sono rilasciati entro il 9 giugno 1995 e sono validi fino al 31 luglio 1995.

Swedish

Importlicenser i samband med det tropiska ovädret Debbie skall utfärdas senast den 9 juni 1995 och vara giltiga till och med den 31 juli 1995.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

I titoli di importazione · Tempesta tropicale Debbie» sono rilasciati entro il 22 marzo 1995 e sono validi fino al 9 maggio 1995.

Swedish

Importlicenser i samband med det tropiska ovädret Debbie skall utfärdas senast den 22 mars 1995 och vara giltiga till och med den 9 maj 1995.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

Il bilancio di previsione, adottato il 29 settembre 1994, non avrebbe tenuto conto delle conseguenze della tempesta Debbie.

Swedish

I den prognosticerade försörjningsbalansen som sammanställts den 29 september 1994 har någon hänsyn inte tagits till effekterna av ovädret Debbie.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

Il particolato è prodotto dalla combustione di legno, diesel e altri combustibili, da impianti industriali e dall'agricoltura (aratura e debbio, che traducono polvere e fumo).

Swedish

Partiklar bildas också genom kemiska reaktioner mellan bl.a. gaserna S0

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

Le quantità di banane immesse in libera pratica avvalen­dosi dei titoli di importazione « Tempesta Debbie > rila­sciate in applicazione del presente regolamento sono prese in considerazione ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di ciascun operatore interessato, per il 1995, per l'applicazione degli articoli da 3 a 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93. Articolo

Swedish

De kvantiteter bananer som övergår i fri omsättning på grundval av importlicenser utfärdade till följd av det tropiska ovädret Debbie i enlighet med denna förordning skall beaktas vid fastställandet av referenskvantiteten för varje berörd aktör vad gäller år 1995 för tillämpningen av artikel 36 i förordning (EEG) nr 1442/93.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia
Warning: Contains invisible HTML formatting

Italian

Le quantità di banane immesse in libera pratica avvalen­dosi dei titoli di importazione « Tempesta Debbie » rila­sciate in applicazione del presente regolamento sono prese in considerazione ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di ciascun operatore interessato, per il 1995, per l'applicazione degli articoli da 3 a 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93.

Swedish

De kvantiteter bananer som övergår i fri omsättning på grundval av importlicenser utfärdade till följd av det tropiska ovädret Debbie i enlighet med denna förordning skall beaktas vid fastställandet av referenskvantiteten för varje berörd aktör vad gäller år 1995 för tillämpningen av artikel 3—6 i förordning (EEG) nr 1442/93.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

Progetto di alloggi per il reinserimento rurale in seguito alla tempesta tropicale Debbie

Swedish

Bostadsprojekt för återställelsen av landsbygden efter den tropiska orkanen Debbie

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

REGOLAMENTO (CE) N. 510/95 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1995 relativo all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane per il primo trimestre del 1995 in seguito alla tempesta tropicale Debbie

Swedish

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 510/95 av den 7 mars 1995 om tilldelning, som en undantagsatgard, av ytterligare en kvantitet utöver tullkvoten för import av bananer för första kvartalet 1995 som en följd av det tropiska ovädret Debbie

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

Se la quantità complessiva oggetto di proposte di assegnazione « Tempesta tropicale Debbie » supera la quantità addizionale del contingente tariffario fissato all'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione stabilisce una percentuale uniforme di riduzione da applicare a ciascuna assegnazione.

Swedish

Om den sammanlagda kvantitet som föreslås tilldelas som en följd av det tropiska ovädret Debbie över skrider den ytterligare kvantitet utöver tullkvoten som fastställs i artikel 1.1 skall kommissionen fastställa en enhetlig procentuell minskning som skall tillämpas på samtliga tilldelningar.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

considerando che in tale bilancio si deve tener conto, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3 del regola­mento (CEE) n. 404/93, delle conseguenze della tempesta tropicale « Debbie ·, che ha gravemente danneggiato la produzione della Martinica, della Guadalupa e di taluni paesi ACP fino al luglio 1995, nonché degli effetti delle tempeste Iris, Luis e Marilyn verificatesi nei mesi di agosto e settembre 1995;

Swedish

Denna balans måste enligt artikel 16.3 i förordning (EEG) nr 404/93 ta hänsyn till effekterna av det tropiska ovädret Debbie, som avsevärt påverkade produktionen på Martinique och Guadeloupe och i vissa AVS-länder fram till juli 1995 liksom till följderna av stormarna Iris, Luis och Marilyn i augusti och september månad 1995.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

— contingente tariffario di base — quantitativi supplementari Debbie — quantitativi supplementari Iris, Luis e Marilyn — quantitativi supplementari adesione Austria, Svezia, Finlandia

Swedish

— baslullkvot — tillaggskvantiteter till följd av ovädret Debbie — tilläggskvantiteter till följd av övaderna Iris, Luís och Marilyn — tilläggskvantiteter till följd av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

— nel corso del primo trimestre del 1995 non possono rifornire per proprio conto il mercato comunitario con banane delle origini indicate all'articolo 1, paragrafo 2, a causa dei danni provocati dalla tempesta tropicale Debbie.

Swedish

— under det första kvartalet 1995 inte på egen hand kan förse gemenskapsmarknaden med bananer med ursprung i de regioner eller länder som avses i artikel 1.2 på grund av de skador som orsakades av det tropiska ovädret Debbie.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Italian

— nel corso del secondo trimestre del 1995 non possono rifornire per proprio conto il mercato comunitario con banane delle origini indicate all'articolo 1, paragrafo 2, a causa dei danni provocati dalla tempesta tropicale Debbie.

Swedish

— under det andra kvartalet 1995 inte på egen hand kan förse gemenskapsmarknaden med bananer med ursprung i de regioner eller länder som avses i artikel 1.2 på grund av de skador som orsakades av det tropiska ovädret Debbie.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK