Ask Google

Results for implementazione translation from Italian to Vietnamese

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Italian

Vietnamese

Info

Italian

Implementazione SOCKS

Vietnamese

Thi hành SOCKS

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Italian

Se selezioni autorilevamento allora KDE cercherà automaticamente un' implementazione di SOCKS nel tuo computer.

Vietnamese

Nếu bạn chọn « Tìm ra tự động », môi trường KDE sẽ tìm kiếm tự động cách nào thực hiện SOCKS trên máy tính của bạn.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Italian

ATTENZIONE: Questo volume è codificato con un algoritmo con un blocco a 64 bit.Tali algoritmi (es. Blowfish, CAST-128 o Triple DES) sono sconsigliati. Sarà possibile montare questo volume usando versioni successive di TrueCrypt. Tuttavia, non ci saranno ulteriori miglioramenti alle implementazioni di questi algoritmi. Si raccomanda di creare un nuovo volume TrueCrypt codificato con un algoritmo a blocchi di 128 bit (es. AES, Serpent, Twofish etc.) e di spostare i file da questo volume al nuovo.

Vietnamese

Warning: This volume is encrypted with a legacy encryption algorithm.All 64-bit-block encryption algorithms (e.g., Blowfish, CAST-128, or Triple DES) are deprecated. It will be possible to mount this volume using future versions of TrueCrypt. However, there will be no further enhancements to the implementations of these legacy encryption algorithms. We recommend that you create a new TrueCrypt volume encrypted with a 128-bit-block encryption algorithm (e.g., AES, Serpent, Twofish, etc.) and that you move all files from this volume to the new volume.

Last Update: 2012-06-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

Blocchi non sicuri Questa opzione dice al server NFS di non richiedere l' autenticazione delle richieste di blocco (cioè richieste che usano il protocollo NLM). Normalmente il server NFS esigerà che una richiesta di blocco abbia credenziali di un utente che ha accesso in lettura al file. Con questa opzione non verrà effettuato nessun controllo di accesso. Le prime implementazioni di client NFS non inviavano credenziali con le richieste di blocco, ed esistono ancora molti client NFS basati sulle vecchie implementazioni. Usa questa opzione se ti accorgi che puoi bloccare solo i file che sono visibili a tutti.

Vietnamese

Khoá bất an Tùy chọn này báo trình phục vụ NFS không cần thiết sự xác thực của các yêu cầu khoá (tức là yêu cầu sử dụng giao thức NLM). Bình thường trình phục vụ NFS sẽ cần thiết yêu cầu khoá cũng chứa thông tin xác thực người dùng có quyền đọc tập tin đó. Bật tùy chọn này thì không kiểm tra. Ứng dụng khách NFS cũ không gửi thông tin xác thực cùng với yêu cầu khoá, và nhiều ứng dụng khách NFS hiện thời vẫn còn dựa vào khách cũ. Hãy bật tùy chọn này nếu bạn tìm biết chỉ có khả năng khoá tập tin cho phép mọi người đọc.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

Konqueror è stato progettato per aderire a tutti gli standard di Internet. L' obiettivo è l' implementazione completa di tutti gli standard sanciti ufficialmente da organizzazioni quali W3 e OASIS, e la gestione delle estensioni necessarie per l' uso quotidiano che si sono imposte come standard di fatto in tutta la rete. Oltre a funzioni quali iconcine, scorciatoie Web e segnalibri XBEL, Konqueror implementa anche:

Vietnamese

Konqueror được thiết kế để bao gồm và hỗ trợ các tiêu chuẩn Internet. Mục tiêu là chương trình sẽ thực thi đầy đủ các tiêu chuẩn chính thức từ các tổ chức như W3 và OASIS, và có hỗ trợ mở rộng cho các tính năng sử dụng rộng rãi trong Internet. Cùng với hỗ trợ này, cho những chức năng như favicon, Từ khóa Internet, và Đánh dấu XBEL, Konqueror còn có:

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

L 'obiettivo percettivo fa comprimere o espandere tutto il gamut dell' immagine alle dimensioni del gamut del supporto di destinazione, in modo che il bilanciamento del grigio sia mantenuto, ma l' accuratezza colorimetrica potrebbe non esserlo. Ciò vuol dire che se certi colori di un' immagine sono al di fuori dei colori che il dispositivo di output può rendere, l' obiettivo farà regolare tutti i colori dell' immagine in modo che ogni colore sia all' interno dei colori rappresentabili e che le relazioni tra i colori siano mantenute per quanto possibile. Questo obiettivo è adatto soprattutto per la visualizzazione di fotografie e immagini, ed è l' obiettivo predefinito. L' obiettivo colorimetrico assoluto fa regolare ogni colore che sia al di fuori di quelli rendibili dal dispositivo di output al colore rendibile più vicino, mentre tutti gli altri colori vengono mantenuti inalterati. Questo obiettivo mantiene il punto bianco ed è adatto soprattutto per le tinte piatte (Pantone, TruMatch, colori di loghi,...). L 'obiettivo colorimetrico relativo è definito in modo che tutti i colori non rendibili dal dispositivo di output siano regolati al colore rendibile più vicino, mentre tutti gli altri sono mantenuti inalterati. L' obiettivo di prova non mantiene il punto bianco. L' obiettivo di saturazione mantiene la saturazione dei colori nell' immagine, se necessario a spese della tonalità e della luminosità. L' implementazione di questo obiettivo rimane un po 'problematica, e l' ICC sta ancora lavorando sui metodi per ottenere gli effetti desiderati. Questo intento è adatto soprattutto per la grafica professionale, come i grafici, dove è più importante che i colori siano vividi e in netto contrasto tra di loro.

Vietnamese

Ý định dựa vào nhận thức gây ra toàn bộ ảnh được nén hay mở rộng để chiếm toàn bộ thiết bị đích, để bảo tồn cán cân xám còn có thể không bảo tồn độ chính xác đo màu. Tức là nếu một số màu sắc nào đó trong ảnh nằm ở ngoại phạm vi màu sắc mà thiết bị xuất có thể vẽ, ý định hình sẽ gây ra tất cả các màu sắc trong ảnh được điều chỉnh để mọi màu trong ảnh nằm trong phạm vi có thể được vẽ, và quan hệ giữa màu khác nhau được bảo tồn càng nhiều càng có thể. Ý định này thích hợp khi hiển thị ảnh chụp và ảnh, và là ý định mặc định. Ý định đo màu tuyệt đối gây ra màu nào nằm ở ngoại phạm vi mà thiết bị xuất có thể vẽ sẽ được điều chỉnh thành màu gần nhất có thể được vẽ, còn để lại các màu khác không được thay đổi. Ý định này bảo tồn điểm màu trắng và là rất thích hợp với màu sắc chấm (Pantone, TruMatch, màu sắc biểu hình...). Ý định đo màu tương đối được xác định để cho màu nào nằm ở ngoại phạm vi mà thiết bị xuất có thể vẽ sẽ được điều chỉnh thành màu gần nhất có thể được vẽ, còn để lại các màu khác không được thay đổi. Ý định kiểm lỗi không bảo tồn điểm màu trắng. Ý định độ bão hoà bảo tồn độ bão hoà của màu sắc trong ảnh trả giá bằng sắc màu và độ nhạt. Chưa thực hiện được ý định này, và ICC vẫn còn phát triển phương pháp tạo hiệu ứng đã muốn. Ý định này thích hợp nhất với đồ họa doanh nghiệp như sơ đồ, trong đó quan trọng hơn có màu sắc sặc sỡ và tương phản nhau, hơn là một màu sắc riêng có chất lượng cao.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Italian

L' obiettivo percettivo fa comprimere o espandere tutto il gamut dell' immagine alle dimensioni del gamut del supporto di destinazione, in modo che il bilanciamento del grigio sia mantenuto, ma l' accuratezza colorimetrica potrebbe non esserlo. Ciò vuol dire che se certi colori di un' immagine sono al di fuori dei colori che il dispositivo di output può rendere, l' obiettivo farà regolare tutti i colori dell' immagine in modo che ogni colore sia all' interno dei colori rendibili e che le relazioni tra i colori siano mantenute per quanto possibile. Questo obiettivo è adatto soprattutto per la visualizzazione di fotografie e immagini, ed è l' obiettivo predefinito. L' obiettivo colorimetrico assoluto fa regolare ogni colore che sia al di fuori di quelli rendibili dal dispositivo di output al colore rendibile più vicino, mentre tutti gli altri colori vengono mantenuti inalterati. Questo obiettivo mantiene il punto bianco ed è adatto soprattutto per le tinte piatte (Pantone, TruMatch, colori di loghi,...). L' obiettivo colorimetrico relativo è definito in modo che tutti i colori non rendibili dal dispositivo di output siano regolati al colore rendibile più vicino, mentre tutti gli altri sono mantenuti inalterati. L' obiettivo di prova non mantiene il punto bianco. L' obiettivo di saturazione mantiene la saturazione dei colori nell' immagine, se necessario a spese della tonalità e della luminosità. L' implementazione di questo obiettivo rimane un po 'problematica, e l' ICC sta ancora lavorando sui metodi per ottenere gli effetti desiderati. Questo intento è adatto soprattutto per la grafica professionale, come i grafici, dove è più importante che i colori siano vividi e in netto contrasto tra di loro.

Vietnamese

Ý định dựa vào nhận thức gây ra toàn bộ phạm vi của ảnh được nén hay mở rộng để chiếm toàn bộ phạm vi của thiết bị đích, để bảo tồn cán cân màu xám còn có thể không bảo tồn độ chính xác đo màu. Tức là nếu một số màu sắc nào đó trong ảnh nằm ở ngoại phạm vi màu sắc mà thiết bị xuất có thể vẽ, ý định hình sẽ gây ra tất cả các màu sắc trong ảnh được điều chỉnh để mọi màu trong ảnh nằm trong phạm vi có thể được vẽ, và quan hệ giữa các màu khác nhau được bảo tồn càng nhiều càng có thể. Ý định này thích hợp nhất để hiển thị ảnh chụp và ảnh: nó là ý định mặc định. Ý định đo màu tuyệt đối gây ra màu nào nằm ở ngoại phạm vi mà thiết bị xuất có thể vẽ sẽ được điều chỉnh thành màu gần nhất có thể được vẽ, còn để lại các màu khác không được thay đổi. Ý định này bảo tồn điểm màu trắng và là thích hợp nhất với màu sắc chấm (Pantone, TruMatch, màu sắc biểu hình...). Ý định đo màu tương đối được xác định để cho màu nào nằm ở ngoại phạm vi mà thiết bị xuất có thể vẽ sẽ được điều chỉnh thành màu gần nhất có thể được vẽ, còn để lại các màu khác không được thay đổi. Ý định kiểm lỗi không bảo tồn điểm màu trắng. Ý định độ bão hoà bảo tồn độ bão hoà của màu sắc trong ảnh trả giá bằng sắc màu và độ nhạt. Chưa thực hiện được ý định này, và ICC vẫn còn phát triển phương pháp tạo hiệu ứng đã muốn. Ý định này thích hợp nhất với đồ họa doanh nghiệp như sơ đồ, trong đó quan trọng hơn có màu sắc sặc sỡ và tương phản nhau, hơn là một màu sắc riêng có chất lượng cao.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK