Ask Google

Results for saņēmējsabiedrībai translation from Latvian to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Latvian

English

Info

Latvian

attiecīgajai saņēmējsabiedrībai vai personai, kas darbojas savā vārdā, bet minētās sabiedrības interesēs; vai

English

by that recipient company itself or by a person acting in his own name but on its behalf; or

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Dalībvalstis var paredzēt, ka šī solidārā atbildība attiecas tikai uz tīriem aktīviem, ko piešķir katrai saņēmējsabiedrībai.

English

Member States may provide that such joint and several liability be limited to the net assets allocated to each company.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Dalībvalstis var paredzēt, ka šo atbildību attiecina tikai uz tīro aktīvu daļu, kas nodota saņēmējsabiedrībai, kurai šādas saistības radušās.

English

Member States may provide that this liability be limited to the share of net assets transferred to the recipient company on whose account such obligations arose.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

šīs direktīvas 4. pantā paredzēto sadalīšanas noteikumu projektu katrai saņēmējsabiedrībai publicē vismaz mēnesi pirms dienas, kas noteikta sadalāmās sabiedrības kopsapulcei, kurā par šiem noteikumiem jālemj;

English

the publication provided for in Article 4 must be effected, for each recipient company, at least one month before the date fixed for the general meeting of the company being divided which is to decide on the draft terms of division;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Par šīm saistībām atbild arī sadalāmā sabiedrība; Dalībvalstis var paredzēt, ka šo atbildību attiecina tikai uz tīro aktīvu daļu, kas nodota saņēmējsabiedrībai, kurai šādas saistības radušās.

English

The company being divided shall also be liable for such obligations; Member States may provide that this liability be limited to the share of net assets transferred to the recipient company on whose account such obligations arose.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Ö Kreditoru, kas ir iesaistīti sabiedrības sadalīšanā, interešu aizsardzība; saņēmējsabiedrību kopīgā un solidārā atbildība Õ

English

Ö Protection of the interests of creditors of companies involved in a division; joint and several liability of the recipient companies Õ

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

dienu, no kuras sadalāmās sabiedrības darījumus grāmatvedības dokumentos uzskata par kādas saņēmējsabiedrības darījumiem;

English

the date from which the transactions of the company being divided shall be treated for accounting purposes as being those of one or other of the recipient companies;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Šajā nolūkā termins ‘sabiedrības, kas iesaistītas sadalīšanas procesā’, attiecas uz sadalāmo sabiedrību, un termins ‘saņēmējsabiedrības’ attiecas uz visām jaunajām sabiedrībām.

English

For this purpose, the Ö term Õ ‘companies involved in a division’ shall refer to the company being divided and the Ö term Õ ‘recipient companies’ shall refer to each of the new companies.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Jebkura saņēmējsabiedrība pati var veikt publikācijas formalitātes, kas attiecas uz sadalāmo sabiedrību.

English

Any recipient company may itself carry out the publication formalities relating to the company being divided.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Ö Atkāpe no prasības par apstiprināšanu saņēmējsabiedrības kopsapulcē Õ

English

Ö Derogation from the requirement of approval by the general meeting of a recipient company Õ

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Tiktāl, ciktāl tās sabiedrības kreditora intereses, kurai saskaņā ar sadalīšanas noteikumu projektu nodotas saistības, nav apmierinātas, saņēmējsabiedrības ir solidāri atbildīgas par šīm saistībām.

English

In so far as a creditor of the company to which the obligation has been transferred in accordance with the draft terms of division has not obtained satisfaction, the recipient companies shall be jointly and severally liable for that obligation.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Akcijas saņēmējsabiedrībā pret akcijām, kas ir bijušas sadalāmajā sabiedrībā nemaina:

English

No shares in a recipient company shall be exchanged for shares held in the company being divided either:

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

saņēmējsabiedrībām nododamo aktīvu un pasīvu precīzu aprakstu un to sadalījumu;

English

the precise description and allocation of the assets and liabilities to be transferred to each of the recipient companies;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

tiesības, ko saņēmējsabiedrības piešķir tādu akciju īpašniekiem, kas saistītas ar īpašām tiesībām, un citu vērtspapīru īpašniekiem, vai ieteiktos pasākumus attiecībā uz tiem;

English

the rights conferred by the recipient companies on the holders of shares to which special rights are attached and the holders of securities other than shares, or the measures proposed concerning them;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

visiem saņēmējsabiedrību akcionāriem ir jābūt tiesīgiem vismaz mēnesi pirms a) apakšpunktā norādītās dienas pārbaudīt 143. panta 1. punktā minētos dokumentus vietā, kur ir šās sabiedrības juridiskā adrese;

English

at least one month before the date specified in point (a), all shareholders of each recipient company must be entitled to inspect the documents specified in Article 143(1) at the registered office of that company;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

sadalāmās sabiedrības akcionāri kļūst par vienas vai vairāku saņēmējsabiedrību akcionāriem saskaņā ar sadalīšanas noteikumu projektā paredzēto dalījumu;

English

the shareholders of the company being divided become shareholders of one or more of the recipient companies in accordance with the allocation laid down in the draft terms of division;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Dalībvalstis var paredzēt, ka saņēmējsabiedrības ir solidāri atbildīgas par sadalāmās sabiedrības saistībām.

English

Member States may provide that the recipient companies shall be jointly and severally liable for the obligations of the company being divided.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Ja pasīvu sadale nav paredzēta sadalīšanas noteikumu projektā un ja šo noteikumu interpretācija nerada iespēju pieņemt lēmumu par to sadali, katra saņēmējsabiedrība par to ir solidāri atbildīga.

English

Where a liability is not allocated by the draft terms of division and where the interpretation of these terms does not make a decision on its allocation possible, each of the recipient companies shall be jointly and severally liable for it.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

Dalībvalstu tiesību aktos nav jābūt prasībai, ka saņēmējsabiedrības kopsapulcei jāapstiprina sadalīšana, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

English

The laws of a Member State need not require approval of a division by a general meeting of a recipient company if the following conditions are fulfilled:

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

Latvian

katra saņēmējsabiedrība ir atbildīga par saistībām, kas rodas pēc dienas, kad notikusi sadalīšana, un pirms dienas, kurā publicēts nolēmums, kas izsludina sadalīšanas atzīšanu par spēkā neesošu.

English

each of the recipient companies shall be liable for its obligations arising after the date on which the division took effect and before the date on which the decision pronouncing the nullity of the division was published.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK