Ask Google

Results for brucellosis translation from Maltese to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

Czech

Info

Maltese

KAPITLU II Dispożizzjonijiet speċifiċi li jirrigwardaw brucellosis fl-ifrat

Czech

KAPITOLA II Zvláštní ustanovení pro brucelózu u skotu

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

(b) kull trattament terapewtiku kontra l-brucellosis huwa pprojbit;

Czech

b) veškeré léčebné ošetření brucelózy bylo zakázáno;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li taħt il-pjan ta'qerda tal-brucellosis:

Czech

Členské státy zajistí, aby v rámci plánu eradikace brucelózy:

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

2. L-ordnijiet imsemmija fil-paragrafu 1 m’għandhomx jitneħħew sakemm tkun eskluża uffiċċjalment il-preżenza jew il-preżenza suspettata tal-brucellosis fil-merħla kkonċernata.

Czech

2. Nařízení uvedená v odstavci 1 nesmějí být odvolána, dokud není výskyt brucelózy nebo podezření z výskytu brucelózy v dotyčném stádě úředně vyloučeno.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

-il-merħla ma terġax tilqa'fiha annimali ġodda għat-tgħammir sakemm l-annimali li jkollhom aktar minn 12–il xahar fl-istess merħla, u li jkunu għadhom hemm għal dan il-għan, jgħaddu minn eżami seroloġiku għall-brucellosis wieħed, jew aktar. Madanakollu, fil-każ ta'ifrat li jkunu ġew imlaqqma skond il-proviżjonijiet tad-Direttiva 64/432/KEE, dan l-eżami m’għandux għalfejn isir sakemm l-annimali jkollhom 18–il xahar.

Czech

-doplnění (obnovení) stáda se neprovede, dokud zvířata starší 12 měsíců, která tam pro tento účel zůstala, neprojdou jedním nebo více úředními sérologickými vyšetřeními na brucelózu s příznivým výsledkem. U skotu, který byl v souladu s ustanoveními směrnice 64/432/EHS očkován, nemusí být do stáří 18 měsíců tento test proveden.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

1. Fejn merħla jkollha annimal suspettat li għandu l-brucellosis, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li jitwettqu malajr kemm jista'jkun investigazzjonijiet uffiċċjali biex jikkonfermaw jew jiċħdu l-preżenza ta'dik il-marda.

Czech

1. Pokud se ve stádě vyskytne zvíře podezřelé z brucelózy, zajistí příslušné orgány co nejdříve provedení úředních vyšetření k potvrzení nebo vyloučení výskytu uvedené choroby.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Filwaqt li f’Direttiva 77/391/KEE, meta tpoġġew fuq il-mejda l-prinċipji bażiċi biex il-Komunità tintervjeni għall-qerda tal-brucellosis, tuberculosis u leukosis, il-Kunsill iddeċida li sussegwentement jistabbilixxi l-kriterji minimi li l-pjani nazzjonali għall-qerda tal-mard imsemmi għandhom jissodisfaw biex jikkwalifikaw għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità;

Czech

vzhledem k tomu, že když Rada stanovila ve směrnici 77/391/EHS základní principy zásahu Společenství při eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy, rozhodla se následně stanovit minimální kritéria, která musí vnitrostátní plány eradikace výše zmíněných chorob splňovat pro poskytnutí finančního příspěvku Společenství;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

(ċ) merħliet tal-bovini tat-tip B3: merħliet li huma ħielsa mill-brucellosis skond it-tifsira mogħtija fid-Direttiva 64/432/KEE tal-Kunsill tas-26 ta'Ġunju 1964 dwar il-problemi ta'saħħa li jaffettwaw in-negozju taċ-ċanga u l-majjal [2] bejn pajjiżi tal-Komunità, skond kif emendati l-aħħar bid-Direttiva 77/98/KEE [3];

Czech

c) "stády skotu typu B3" stáda prostá brucelózy ve smyslu směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství [2], naposledy pozměněné směrnicí 77/98/EHS [3];

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Maltese

(ċ) jekk tkun prattikata, it-tilqima kontra l-brucellosis għandha ssir taħt superviżjoni uffiċċjali iżda għandha tiġi sospiza kemm jista'jkun malajr biex b’hekk il-merħliet ikunu jistgħu jgħaddu fl-istadju ta'merħliet li huma uffiċċjalment ħielsa mill-brucellosis.

Czech

c) pokud se provádí očkování proti brucelóze, pak aby se provádělo pod úředním dozorem, ale byla co nejdříve zastavena, aby se stáda mohla zařadit ke stádům úředně prostým brucelózy.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

-suġġett għall-osservanza tat-termini ipprovduti f’Direttiva 64/432/KEE, u dawk tad-Direttiva 78/51/KEE tal-Kunsill tat-13 ta'Diċembru 1977 li ttawwal ċerti miżuri ta'derogi rigward il-brucellosis u tubercolosis mogħtija lid-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit [4], l-annimali għandhom jiġu eżaminati mingħajr dewmien għall-brucellosis,

Czech

-při dodržování lhůt směrnice 64/432/EHS a těch částí směrnice Rady 78/51/EHS ze dne 13. prosince 1977, kterou se prodlužují některé výjimky s ohledem na brucelózu a tuberkulózu udělené Dánsku, Irsku a Spojenému království [4], je skot neprodleně vyšetřen na brucelózu,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Wara li kkonsidra d-Direttiva tal-Kunsill 77/391/KEE tas-17 ta'Mejju 1977 li ntroduċiet il-miżuri meħuda mill-Komunità għall-qerda tal-brucellosis, tuberculosis u leukosis fl-ifrat [1], u b’mod partikolari l-Artikolu 13 ta'l-istess Direttiva,

Czech

s ohledem na směrnici Rady 77/391/EHS ze dne 17. května 1977, kterou se přijímají opatření Společenství pro eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy u skotu [1], a zejména na článek 13 uvedené směrnice,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

-jittieħdu miżuri ta'kontroll uffiċċjali li jipprevjenu milli merħla li minnha tkun diġà ġiet eliminata l-brucellosis, tiġi infettata mill-ġdid permezz ta'sorsi oħra ta'infezzjoni,

Czech

-jsou prováděna úřední opatření pro tlumení, aby se zabránilo opětovnému zavlečení infekce z jiných zdrojů infekce do stáda, kde byla brucelóza tlumena,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

-jiġu iżolati mill-merħla l-annimali li jkunu uffiċċjalment ikkonfermati bħala annimali milquta mill-brucellosis, kif ukoll l-annimali li ġew infettati minnhom,

Czech

-zvířata, u nichž byl výskyt brucelózy úředně potvrzen, a zvířata, která se od nich mohla nakazit, jsou ve stádě izolována,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

-annimali li kienu uffiċċjalment ikkonfermati bħala annimali milquta mill-brucellosis, annimali li kienu eżaminati kif stipulat fit-tielet punt b’riżultati mhux favorevoli, u annimali li l-awtoritajiet kompetenti kkunsidrawhom bħala infettati jiġu iżolati u mmarkati sakemm jinqatlu kif imsemmi fl-Artikolu 7,

Czech

-zvířata, u nichž byl výskyt brucelózy úředně potvrzen, zvířata, která byla vyšetřena tak, jak je stanoveno ve třetí odrážce, s nepříznivými výsledky, a zvířata považovaná příslušnými orgány za infikovaná, jsou izolována a označena, dokud nejsou podle článku 7 poražena,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

(d) merħla tal-bovini tat-tip B4: merħliet li huma uffiċċjalment ħielsa mill-brucellosis, skond it-tifsira mogħtija fid-Direttiva 64/432/KEE;

Czech

d) "stády skotu typu B4" stáda úředně prostá brucelózy ve smyslu směrnice 64/432/EHS;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Maltese

(a) il-preżenza jew is-suspett tal-preżenza tal-brucellosis trid tiġi nnotifikata lill-awtorità kompetenti bil-fors u b’mod immedjat;

Czech

a) výskyt a podezření z výskytu brucelózy podléhaly povinnému a neprodlenému hlášení příslušnému orgánu;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

-il-miżuri ta'kontroll ta'ċaqlieq msemmija fit-tieni punt jistgħu jiġu applikati mingħajr preġudizzju għall-miżuri eżistenti tal-Komunità dwar iċ-ċaqlieq lejn u l-barra minn merħliet li jkunu ħielsa mill-brucellosis u merħliet li jkunu uffiċċjalment ħielsa mill-brucellosis.

Czech

-opatření pro kontrolu přemísťování, uvedená ve druhé odrážce, se použijí, aniž by byla dotčena existující opatření Společenství týkající se přemísťování do stád a ze stád prostých brucelózy a úředně prostých brucelózy.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

-regolamenti uffiċċjali biex jiġu kkontrollati stabbilimenti bħal ma huwa mpjant għar-rimi ta'karkassa, jiżguraw li ma jkunx hemm periklu li l-materjal prodott ikompli jifrex il-brucellosis,

Czech

-úřední předpisy pro kontrolu takových zařízení, jako jsou asanační ústavy, zajistí bezpečnost vyráběného materiálu s ohledem na šíření brucelózy,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

li tistabbilixxi l-kriterji tal-Komunità għall-pjani nazzjonali għall-qerda mgħaġġla tal-mard brucellosis, tuberculosis u enzootic leukosis fl-ifrat

Czech

kterou se stanoví kritéria Společenství pro vnitrostátní plány urychlené eradikace brucelózy, tuberkulózy a enzootické leukózy u skotu

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

3. annimal suspett: kull annimal bovin li juri sintomi li jindikaw il-possibilità tal-preżenza tat-tuberuculosis, brucellosis jew bovine enzootic leucosis, u li fil-każ tiegħu ebda eżami mediku għadu la kkonferma uffiċċjalment u lanqas elimina uffiċċjalment il-possibilità tal-preżenza ta'waħda jew aktar minn dawn il-mard;

Czech

3. "podezřelým zvířetem" jakýkoli kus skotu, u kterého se projevují příznaky vyvolávající podezření na možný výskyt tuberkulózy, brucelózy nebo enzootické leukózy skotu a u kterého buď není příslušná diagnóza úředně potvrzena, anebo není přítomnost jedné nebo více těchto chorob úředně vyloučena;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK