Results for kliem malti jibda bil u translation from Maltese to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

Danish

Info

Maltese

in-numru jkun jibda bil-kodiċi tal-pajjiż iso alpha 2.

Danish

det pågældende nummer skal begynde med en iso alfa 2-landekode.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

il-kunsill għażel li jikkonċentra fuq aġent fiżiku wieħed kull darba, u li jibda bil-vibrazzjoni.

Danish

rådet har valgt at koncentrere sig om en enkelt agens ad gangen, med vibrationer som den første.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

it- test jibda bil- ġbir ta ’ kampjuni sabiex jiġi stabbilit il- valur ta ’ referenza bażi.

Danish

testen startes med at samle prøverne til bestemmelse af nulværdien (00- minut- værdi):

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Maltese

il-proċess jibda bil-fażi tal-ippjanar, meta ssir valutazzjoni tar-riskji b’mod komprensiv.

Danish

de fleste arbejdstagere udfører visse vedligeholdelsesopgaver.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

2. kull “operatur sikur” għandu jingħata numru ta'identifikazzjoni li jibda bil-kodiċi ta'l-istat membru.

Danish

2. hver "sikker operatør" tildeles et registreringsnummer, der begynder med medlemsstatens landekode.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Maltese

f’tali ċirkustanza, l-istat membru konċernat ma għandux jibda bil-metodu tal-iskrinjar sakemm ma jkunx issodisfa lill-kummissjoni.

Danish

i sådanne tilfælde giver den pågældende medlemsstat ikke tilladelse til at tage screeningmetoden i brug, før den har opnået kommissionens accept.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

kaxxa 9 il-mekkaniżmu tat-trasmissjoni tal-politika monetarja il-proċess tat-trasmissjoni tal-politika monetarja jibda bil-bidliet fir-rati tas-suq monetarju li l-bank ċentrali jista » jikkawża bil-kontroll tiegħu fuq il-kondizzjonijiet tas-suq monetarju.

Danish

boks 9 den pengepolitiske transmissionsmekanisme udgangspunktet for den pengepolitiske transmissionsproces er de ændringer i pengemarkedsrenterne, som centralbanken kan udløse gennem sin kontrol over forholdene på pengemarkedet.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

▼m2( 9) taħt il-proċedura ta » settlement 6, il-likwidità dedikata fuq is-subkontijiet għandha tiġi ffriżata sakemm iċ-ċiklu tal-ipproċessar as ikun qed jaħdem( li jibda bil-messaġġ « start-of-cycle » u jispiċċa bil-messaġġ « end-of-cycle », it-tnejn jintbagħtu mill-as) u rrilaxxati wara dan.

Danish

▼m2( 9) under afviklingsprocedure 6 er dedikeret likviditet på afviklingskonti spærret, så længe afviklingssystemets behandlingscyklus løber( begyn ­ dende med en » start-of-cycle « meddelelse og sluttende med en » end-ofcycle « meddelelse, som begge sendes af afviklingssystemet) og frigives derefter.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

(32) huwa għalhekk xieraq, bħala l-ewwel pass, li jkunu armonizzati l-prinċipji bażiċi applikabbli għall-klassifika dwar il-provvista ta'prodotti mediċinali fil-komunità jew fl-istati membri kkonċernati, filwaqt li wieħed għandu jibda bil-prinċipji diġà stabbiliti fuq dan is-suġġett mill-kunsill ta'l-ewropa kif ukoll bix-xogħol ta'armonizzazzjoni kompletat fi ħdan il-qafas tan-nazzjonijiet uniti, dwar sustanzi narkotiċi u psikotropiċi.

Danish

(32) der bør derfor som første skridt ske en harmonisering af de principper, der skal ligge til grund for klassificeringen i forbindelse med udlevering af lægemidler i fællesskabet eller i den pågældende medlemsstat, med udgangspunkt i de principper, der allerede er fastlagt på dette område af europarådet, samt i det harmoniseringsarbejde, der er udført af de forenede nationer for så vidt angår narkotika og psykotrope stoffer.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

(i) "closed operating circuit"; tfisser il-proċess tal-preparazzjoni jew ħdim tal-ħops magħmul taħt sorveljanza uffiċjali u b’mod li l-ebda ħops jew prodotti maħduma ma jistgħu jiżdiedu jew jitneħħew waqt il-ħdim. il-closed operating circuit jibda bil-ftuħ tal-pakkett issiġillat li jkollu fih il-ħops jew il-prodotti tal-ħops li għandhom jiġu ppreparati jew maħduma u li jispiċċa bl-issiġillar tal-pakkett li jkun fih l-ħops maħduma jew prodotti tal-ħop;

Danish

i) »lukket forarbejdningsproces«: den proces, hvorved humle tilberedes eller forarbejdes under officiel kontrol, idet det sikres, at det ikke er muligt at tilfoeje eller udtage humle eller heraf afledte produkter under processen. den lukkede forarbejdningsproces begynder med aabning af den forseglede balle, der indeholder den humle eller det heraf afledte humleprodukt, der skal tilberedes eller forarbejdes, og slutter med forseglingen af den emballage, som indeholder den forarbejdede humle eller det forarbejdede humleprodukt

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Maltese

"fir-rigward ta'kull perjodu kurrenti ta'skrutinju, li jibda bil-perjodu tal-iskrutinju tal-1995/96, l-istati membri għandhom, mingħajr preġudizzju għall-obbligazzjonijiet tagħhom kif definiti fil-paragrafu 1, jagħżlu l-impriżi li għandhom jiġu skrutinizzati skond il-bażi ta'l-analiżi tar-riskju fis-settur ta'rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni, u għall-miżuri l-oħrajn kollha meta huwa prattikabbli li jsir hekk. l-istati membri għandhom jippreżentaw lill-kummissjoni il-proposti tagħhom għall-użu tal-analiżi tar-riskju. il-proposti għandhom jinkludu l-informazzjoni kollha rilevanti dwar it-trattament li għandu jintuża, il-metodi ta'teknika, il-kriterji u l-metodu ta'l-implimentazzjoni; għandhom jiġu preżentati mhux aktar tard mill-1 ta'diċembru tas-sena preċedenti tal-perjodu tal-iskrutinju li għalih għandhom jiġu applikati. l-istati membri għandhom jieħdu akkont tal-kummenti tal-kummissjoni dwar il-proposti, li għandhom jingħataw fi żmien tmien ġimgħat mill-wasla tagħhom.

Danish

»i forbindelse med hver kontrolperiode, begyndende med perioden 1995/96, udvaelger medlemsstaterne, uden at deres forpligtelser efter stk. 1 beroeres heraf, de virksomheder, der skal kontrolleres, paa grundlag af en risikoanalyse af eksportrestitutionssektoren og af alle andre foranstaltninger, som analysen skal anvendes paa. medlemsstaterne forelaegger kommissionen deres forslag til anvendelse af risikoanalysen. disse forslag skal indeholde alle relevante oplysninger om fremgangsmaade, teknik, kriterier og gennemfoerelsesmetode. de forelaegges senest den 1. december i aaret forud for begyndelsen af den kontrolperiode, som de vedroerer. medlemsstaterne tager hensyn til de kommentarer til deres forslag, som kommissionen fremsaetter inden otte uger efter modtagelsen heraf.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Maltese

2. l-awtorità kompetenti għandha żżomm rekords tar-raġunijiet għall-għażla ta'kull koltivatur għal verifika fuq il-post. l-ispettur li jwettaq il-verifika fuq il-post għandu jkun informat b’dawk ir-raġunijiet qabel ma jibda bil-verifika.

Danish

2. myndighederne noterer de grunde, der har ført til, at en given landbruger er blevet udvalgt til kontrol på stedet. den inspektør, der skal foretage kontrollen på stedet, underrettes herom inden kontrollens påbegyndelse.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

it- test jibda bil- ġbir ta ’ kampjuni sabiex jiġi stabbilit il- valur ta ’ referenza bażi (00- minuta- valur):

Danish

testen startes med at samle prøverne til bestemmelse af nulværdien (00- minut- værdi):

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

it- test jibda bil- ġbir ta ’ kampjuni sabiex jiġi stabbilit il- valur ta ’ referenza bażi (00- minuta- valur):

Danish

testen startes med prøvetagning til bestemmelse af nulværdi (00- minut- værdi):

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

effetti sekondarji komuni: jaffettwaw 1 sa 10 minn kull 100 pazjent • tibdil fil- livelli ta 'elluli tad- demm u xa mijiet fid- demm. xi • idiet fil- livelli ta' zokkor fid- demm u fl- awrina. • t ossok aktar bil - u. • sturdament. • irrekwitezza. • rog da. • ebusija tal- muskoli jew spa mi (inklu i movimenti fl- g ajnejn). • problemi fil- mod kif titkellem. • moviment mhux tas- soltu (spe jalment tal- wi jew ta ’ l- ilsien). • stitikezza. • alq xott. • raxx. • titlef il- forzi. • g eja esa erata. •

Danish

almindelig (forekommer hos 1 til 10 af 100 patienter)

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Maltese

għar-raġunijiet spjegati hawn fuq, huwa opportun li jitkomplew l-istudji ta’ sorveljanza volontarja dwar it-telf ta’ kolonji tan-naħal tal-għasel fl-istaġun billi wieħed jibda bil-kontroll ta’ qabel ix-xitwa fil-ħarifa tal-2013, u jispiċċa bil-kontrolli ta’ wara x-xitwa u l-kontrolli ta’ staġun sħiħ produttiv fl-2014.

Danish

af ovennævnte årsager er det hensigtsmæssigt at fortsætte de frivillige overvågningsundersøgelser af tab af honningbikolonier i den periode, der starter med kontrollen inden vintersæsonen i efteråret 2013, og som slutter med kontrollen efter vintersæsonen og kontrollen vedrørende hele den produktive sæson i 2014.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

f’diċembru, ilkummissjoni u lkunsill ħatru flimkien għallewwel darba kap taddelegazzjoni ta’l-unjoni ewropea għall-unjoni afrikana li se jieħu rresponsabbiltà doppja ta’ rappreżentant speċjali ta’l-unjoni ewropea u ta’ kap taddelegazzjoni talkummissjoni ewropea u se jibda bil-funzjonijiet tiegħu f’jannar, 2008, f’adis abeba, fletjopja.

Danish

med landene i asien vil der blive etableret et multilandesamarbejde på områder som energi, transport, uddannelse og miljø. i 2007 blev der sat et forarbejde i gang, som skal føre til et fremtidigt samarbejde med indien og kina om handel, videnskab og teknologi.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

▼m2 ( 9 ) taħt il-proċedura ta » settlement 6 , il-likwidità dedikata fuq is-subkontijiet għandha tiġi ffriżata sakemm iċ-ċiklu tal-ipproċessar as ikun qed jaħdem ( li jibda bil-messaġġ « start-of-cycle » u jispiċċa bil-messaġġ « end-of-cycle » , it-tnejn jintbagħtu mill-as ) u rrilaxxati wara dan .

Danish

under afviklingsprocedure 6 er dedikeret likviditet på afviklingskonti spærret , så længe afviklingssystemets behandlingscyklus løber ( begyndende med en » start-of-cycle « meddelelse og sluttende med en » endof-cycle « meddelelse , som begge sendes af afviklingssystemet ) og frigives derefter .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

lartikolu 151(5) għandu jiġi emendat kif ġej: a) fis-sentenza introduttiva, il-kliem “, ilkunsill għandu jadotta” għandhom jitħassru; b) lewwel sentenza ta' lewwel inċiż għandha tibda bil-kliem “il-parlament ewropew u lkunsill, li jaġixxu ...”, il-kliem “għandhom jadottaw” għandhom jiddaħħlu qabel “inċentivi” u ttieni sentenza ta' lewwel inċiż għandha titħassar; ċ) fittieni inċiż, il-kliem “waqt li jaġixxi unanimament” għandhom jitħassru u l-inċiż għandu jibda bil-kliem “il-kunsill għandu jadotta, fuq proposta ...”.

Danish

i artikel 151, stk. 5, foretages følgende ændringer: a)

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

( 3 ) il-paragrafu 14 ( 9 ) jinbidel b' li ġej : « ( 9 ) taħt il-proċedura ta » settlement 6 , il-likwidità dedikata fuq is-subkontijiet għandha tiġi ffriżata sakemm iċ-ċiklu tal-ipproċessar as ikun qed jaħdem ( li jibda bil-messaġġ « start-of-cycle » u jispiċċa bil-messaġġ « end-of-cycle » , ittnejn jintbagħtu mill-as ) u rrilaxxati wara dan .

Danish

disse ordrer afvikles straks « 3 ) stk . 14 , nr. 9 , affattes således : » 9 ) under afviklingsprocedure 6 er dedikeret likviditet på afviklingskonti spærret , så længe afviklingssystemets behandlingscyklus løber ( begyndende med en » start-of-cycle « meddelelse og sluttende med en » end-of-cycle « meddelelse , som begge sendes af afviklingssystemet ) og frigives derefter .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK