Ask Google

Results for eritrodisestesija translation from Maltese to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

Maltese

Palmar – Plantar eritrodisestesija

English

Palmar–Plantar erythrodysesthesia

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Sindrome ta’ eritrodisestesija palmar-plantar

English

Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Sindromu ta’ eritrodisestesija ta’ palmar-plantar.

English

Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Eritrodisestesija palmo-plantari (sindrome ta’ id-sieq)

English

Palmar-plantar erythrodysaesthesia (hand-foot syndrome)

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Komuni ħafna: Sindrome tal-eritrodisestesija palmari-plantari, ħakk

English

Very common: Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome, pruritus

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Sindrom ta’ eritrodisestesija tal- keff tal-id u l-pala tas-sieq

English

Palmar-plantar erthyrodysaesthesia syndrome

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

eritrodisestesija ta’ palmar-plantar (PPE – palmar-plantar erythrodysesthesia)

English

palmar-plantar erythrodysesthesia (PPE)

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Ħakk, Alopeċja, Disturb fid-dwiefer, Sindrome ta’ eritrodisestesija palmari-plantari, Urtikarja

English

Pruritus, Alopecia, Nail disorder, Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome, Urticaria

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Is-sindromu ta’ eritrodisestesija palmar-plantar (PPES) ġie osservat b’cabozantinib.

English

Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome (PPES) has been observed with cabozantinib.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Każijiet li ġeneralment jseħħu b’mod bikri jinkludu ipokalċemija, ipokalemija, tromoċitopenija, pressjoni għolja, sindromu ta’ eritrodisestesija palmar-plantar (PPES - palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome), u każijiet gastrointestinali (GI) (uġigħ fl-addome u fil-ħalq, infjammazzjoni mukożali, stitikezza, dijarea, remettar).

English

Events that generally have early onset include hypocalcaemia, hypokalaemia, thrombocytopenia, hypertension, palmar- plantar erythrodysaesthesia syndrome (PPES), and gastrointestinal (GI) events (abdominal or mouth pain, mucosal inflammation, constipation, diarrhoea, vomiting).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

dermatosi newtrofilika, sensittività għad-dawl, disturbi fil-pigmentazzjoni, pannikulite, ulċera fil-ġilda, kundizzjonijiet bullosi, disturbi fid-dwiefer, sindrome tal-eritrodisestesija palmar-plantar, disturb fix-xagħar

English

neutrophilic dermatosis, photosensitivity, pigmentation disorder, panniculitis, skin ulcer, bullous conditions, nail disorder, palmar-plantar erythrodysesthesia syndrome, hair disorder

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Reazzjoni tal-ġilda tal-idejn u s-saqajn HFSR - hand-foot skin reaction) jew sindrome ta’ eritrodisestesija palmari-plantari u raxx jirrappreżentaw l-aktar reazzjonijiet avversi dermatoloġiċi osservati b’mod frekwenti b’Stivarga (ara sezzjoni 4.8).

English

Hand-foot skin reaction (HFSR) or palmar-plantar erythrodysesthesia syndrome and rash represent the most frequently observed dermatological adverse reactions with Stivarga (see section 4.8).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Effetti sekondarji komuni ħafna oħrajn jinkludu sindromu ta’ eritrodisestesija palmo- plantari (ħmura u wġigħ fuq l-idejn u s-saqajn), rimettar, stomatite (infjammazzjoni tal-kisi tal-ħalq), raxx, astenija (dgħjufija), għadd baxx taċ-ċelloli tad-demm, anoressija (nuqqas ta’ aptit), alopeċja (telf ta’ xagħar), għeja kbira, dijarrea, stitikezza u mukożite (infjammazzjoni fil-ħalq u l-gerżuma).

English

Other very common side effects include palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome (redness and pain on the hands and feet), vomiting, stomatitis (inflammation of the lining of the mouth), rash, asthenia (weakness), low blood cell counts, loss of appetite, alopecia (hair loss), fatigue (tiredness), diarrhoea, constipation and mucositis (inflammation of the mouth and throat).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Inlyta (li dehru f’aktar minn 20% tal-pazjenti) huma dijarea, ipertensjoni (pressjoni tad-demm għolja), eżawriment (għeja), disfonja (disturb fid-diskors), nawżja (tħossok imdardar), remettar, tnaqqis fl-aptit, telf ta' piż, is-sindromu ta’ eritrodisestesija palmo- plantari (raxx u tnemnim fuq il-pali tal-idejn u tas-saqajn), emorraġija (fsada), ipotirojdiżmu (glandola tat-tirojde mhux attiva biżżejjed), proteina fl-urina, sogħla u stitikezza.

English

The most common side effects with Inlyta (seen in more than 20% of patients) are diarrhoea, hypertension (high blood pressure), fatigue (tiredness), dysphonia (speech disturbance), nausea (feeling sick), vomiting, decreased appetite, weight loss, palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome (rash and numbness on the palms of the hands and soles of the feet), haemorrhage (bleeding), hypothyroidism (an underactive thyroid gland), protein in urine, cough and constipation.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Reazzjoni tal-ġilda, Infiltrazzjoni limfoċitika ta’ Jessner, Sindromu ta’ eritrodisestesija ta’ Palmar-Plantar, Emorraġija taħt il-ġilda, Livedo reticularis, Ebusija tal-ġilda, Papule, Reazzjoni ta’ fotosensittività, Seborrea, Għaraq kiesaħ, Disturb tal-ġilda NOS, Eritrosi, Ulċera tal-ġilda, Disturbi tad- dwiefer

English

Skin reaction, Jessner's lymphocytic infiltration, Palmar- plantar erythrodysaesthesia syndrome, Haemorrhage subcutaneous, Livedo reticularis, Skin induration, Papule, Photosensitivity reaction, Seborrhoea, Cold sweat, Skin disorder NOS, Erythrosis, Skin ulcer, Nail disorder

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Reazzjoni tal-ġilda, Infiltrazzjoni limfoċitika ta’ Jessner, Sindrome eritrodisestesija ta’ Palmar-plantar, Emorraġija taħt il-ġilda, Livedo reticularis, Ebusija tal-ġilda, Papule, Reazzjoni ta’ fotosensittività, Seborrea, Għaraq kiesaħ NOS, Disturbi tal-ġilda NOS, Eritrosi, Ulċera tal-ġilda, Disturb tad-dwiefer

English

Skin reaction, Jessner's lymphocytic infiltration, Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome, Haemorrhage subcutaneous, Livedo reticularis, Skin induration, Papule, Photosensitivity reaction, Seborrhoea, Cold sweat, Skin disorder NOS, Erythrosis, Skin ulcer, Nail disorder

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-iktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod frekwenti fil-popolazzjonijiet ta’ pazjenti b’RCC u DTC (li jseħħu f’≥30% tal-pazjenti) kienu dijarea (80.6%), pressjoni għolja (70.1%)*, għejja (59.7%), tnaqqis fl-aptit (53.7%), tnaqqis fil-piż (52.6%)*, rimettar (48.4%), dardir (45.2%), proteinurija (38.9%)*, stomatite (36.9%)*, uġigħ ta’ ras (35.8%)*, disfonija (35.6)*, sindrome ta’ eritrodisestesija palmar-plantar (PPE) (34.1%)*, edema periferali (33.9%), u iperkolesterolemija (30.6%).

English

The most frequently reported adverse reactions in the RCC and DTC patient populations (occurring in ≥30% of patients) were diarrhoea (80.6%), hypertension (70.1%)*, fatigue (59.7%), decreased appetite (53.7%), weight decreased (52.6%)*, vomiting (48.4%), nausea (45.2%), proteinuria (38.9%)*, stomatitis (36.9%)*, headache (35.8%)*, dysphonia (35.6%)*, palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome (PPE) (34.1%)*, peripheral oedema (33.9%), and hypercholesterolemia (30.6%).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-aktar effetti sekondarji komuni b'Sutent (li dehru f’aktar minn 1 minn kull 10 pazjenti) jinkludu għeja, disturbi gastrointestinali (bħad-dijarea, tħossok ma tiflaħx, infjammazzjoni tar-rita tal-ħalq, indiġestjoni u remettar), disturbi respiratorji (nuqqas ta’ nifs u sogħla) u fil-ġilda (ġilda li titlef il-kulur, ġilda xotta u raxx), bidliet fil-kulur tax-xagħar, diżgweżja (distubi fit-togħma), epistassi (fġar), nuqqas ta’ aptit, iperteszjoni (pressjoni għolja tad-demm), sindromu ta’ eritrodisestesija palmo-plantari (raxx u wġigħ fl- idejn u s-saqajn), ipotiroidiżmu (glandola tat-tirojde li taħdem inqas milli suppost), insomnija (diffikultà biex torqod u tibqa’ rieqed), sturdament, uġigħ ta’ ras, artalġija (uġigħ fil-ġogi), newtropenija (livelli baxxi ta’ newtrofili, tip ta’ ċellola bajda), tromboċitopenija (għadd baxx ta’ pjastrini fid-demm), anemija (għadd baxx ta’ ċelloli ħomor fid-demm) u leukopenija (livelli baxxi ta’ ċelloli bojod).

English

The most common side effects with Sutent (seen in more than 1 in 10 patients) include fatigue (tiredness), gastrointestinal disorders (such as diarrhoea, feeling sick, inflammation of the lining of the mouth, indigestion and vomiting), respiratory (such as shortness of breath and cough) and skin disorders (such as skin discoloration, dryness of the skin and rash), hair color changes, dysgeusia (taste disturbances), epistaxis (nosebleeds), loss of appetite, hypertension (high blood pressure), palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome (rash and numbness on the palms and soles), hypothyroidism (an underactive thyroid gland), insomnia (difficulty falling and staying asleep), dizziness, headache, arthralgia (joint pain), neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell), thrombocytopenia (low blood platelet counts), anaemia (low red blood cell counts), and leucopenia (low white blood cell counts).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Evoltra (li dehru f’aktar minn pazjent 1 minn 10) kienu newtropenja febrili (livelli baxxi ta’ ċelloli bojod fid-demm bid-deni), ansjetà, uġigħ ta’ ras, ħmura (ħmura tal-wiċċ), remettar, dijarea, nawżja (dardir), sindromu ta’ eritrodisestesija palmo-plantari (raxx u wġigħ fl-idejn u s-saqajn), prurite (ħakk), piressija (deni), infjammazzjoni mukożali (infjammazzjoni tal-membrani umdi, bħar-rita tal-ħalq) u għeja.

English

The most common side effects with Evoltra (seen in more than 1 patient in 10) were febrile neutropenia (low white blood cell counts with fever), anxiety, headache, flushing (reddening of the face), vomiting, diarrhoea, nausea (feeling sick), palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome (rash and numbness on the palms and soles), pruritus (itching), pyrexia (fever), mucosal inflammation (inflammation of the moist body surfaces, such as the lining of the mouth) and fatigue (tiredness).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Għal modifikazzjonijiet u kejl tad-doża rrakkomandat f’każ ta’ reazzjoni tal-ġilda fl-idejn u s-saqajn (HFSR / sindrome ta’ eritrodisestesija palmari-plantari) ara Tabella 1.

English

For recommended dose modifications and measures in case of hand-foot skin reaction (HFSR) / palmar-plantar erythrodysesthesia syndrome see Table 1.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK