Ask Google

Results for taqbez translation from Maltese to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

Maltese

Jekk tiekol ftit wisq jew taqbez xi ikla

English

If you eat too little or miss a meal

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Il-half-life terminali fil-bnedmin hija meqjusa li taqbez l-għaxar snin, u tirrifletti ħelsien minn ġol-iskeletru.

English

The terminal half-life in humans is estimated to exceed ten years, reflecting release of alendronate from the skeleton.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Maltese

Saħħan il-kunjett ta’ Myocet doxorubicin HCl rikostitwit f’ ħijter Techne DB-3 Dri Block bit- termometru fil-blokk jaqra (75°C-76°C) għal 10 minuti (m’għandhiex taqbez 15-il minuta).

English

Heat the reconstituted Myocet doxorubicin HCl vial in the Techne DB-3 Dri Block heater with the thermometer in the block reading (75°C-76°C) for 10 minutes (not to exceed 15 minutes).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

l-ispejjez tal-miżata tal-biljett ta’ l-ajru tal-klassi tat-turisti fejn id-distanza totali bil-ferrovija taqbez 800 km jew ir-rotta tinkludi li wieħed jaqsam il-baħar;

English

the cost of the tourist-class air fare where the total distance by rail exceeds 800 km or the route includes a sea crossing;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Hu għalhekk, madankollu, leġittimu u proprju għalihom biex ma jagħtux aċċess lill-informazzjoni teknika li tista’ tippermetti terza parti biex taqbez jew iżżarma abbord apparat ta’ kontra s-serq, tirrekalibra apparat elettroniku jew tbagħbas xi apparati li per ezempju jillimittaw il-veloċità ta’ vettura bil-mutur, kemm il-darba protezzjoni kontra s-serq, il-rikalibrar jew it-tbagħbis jista’ jiġi milħuq minn xi miżuri oħra anqas restrettivi.

English

It is, however, legitimate and proper for them to withhold access to technical information which might allow a third party to bypass or disarm on-board anti-theft devices, to recalibrate electronic devices or to tamper with devices which for instance limit the speed of a motor vehicle, unless protection against theft, re-calibration or tampering can be attained by other less restrictive means.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Art Agrikola b’medda agrikola utilizzata b’inqas minn 1 ha, jekk il-produzzjoni tagħhom hi sa ċertu punt intenzjonata għall-bejgħ jew jekk l-unita ta’ produzzjoni tagħhom taqbez ċertu limitu naturali

English

agricultural holdings with a utilised agricultural area of less than 1 ha, if their production is to a certain extent intended for sale or if their production unit exceeds certain natural thresholds.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

ma tikkawżax, f'operazzjoni normali ta' ħidma, rata ta' doża li taqbez 1 μSv h-1 f' distanza ta' 0,1 m minn wiċċ accessibli tat-tagħmir;

English

it does not cause, in normal operating conditions, a dose rate exceeding 1 µSv h-1 at a distance of 0,1 m from any accessible surface of the apparatus;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Minkejja l-Artikolu 8(4) tar-Regolament (KEE) Nru 3719/88, il-kwantità rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni libera ma' tistax taqbez massimu ta' 5 % tal-kwantità msemmija fis-sezzjonijiet 17 u18 tal-liċenza ta' importazzjoni.

English

Notwithstanding Article 8 (4) of Regulation (EEC) No 3719/88, the quantity released for free circulation shall not exceed a maximum of 5 % of the quantity specified in sections 17 and 18 of the import licence.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Il-prezz kien suġġett għal aġġornamenti annwali: skont l-Artikolu 11(13) tal-Liġi, “il-kundizzjonijiet tat-tariffa msemmijin fl-Artikoli 11 [13] u 12 għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2005 u għandhom jiġu aġġornati mill-AEEG, li kull sena għandha iżżid il-valuri nominali tat-tariffi b”4 %, jew, jekk dan l-aħħar valur ikun ogħla, biż-żieda tal-perċentwal fil-prezz bl-ingrossa medju ta’ enerġija elettrika reġistrata fil-Boroż tal-enerġija elettrika Ewropej ewlenin, primarjament fi Frankfurt u f'Amsterdam’. Fid-deċiżjoni Nru 217/05, l-AEEG interpretat dan il-mekkaniżmu ta’ aġġornament li kien aktar favorevoli lill-benefiċjarji, billi stabbiliet li ż-żieda annwali fit-tariffa ma setgħetx taqbez l-4 %.

English

The price was subject to annual updates: according to Article 11(13) of the Law, ‘the tariff terms referred to in Articles 11 [13] and 12 shall apply from 1 January 2005 and shall be updated by the AEEG, which shall each year increase the nominal values of the tariffs by 4 %, or, if this latter value be higher, by the percentage increase in the average wholesale price of electrical energy recorded on the main European electrical energy exchanges, principally Frankfurt and Amsterdam.’ In decision No 217/05, the AEEG gave an interpretation of this update mechanism which was more favourable to the beneficiaries, as it laid down that the annual increase in the tariff could not exceed 4 %.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

issir soġġetta għall-obbligu tal-ikklerjar għal kuntratti futuri skont l-Artikolu 4 jekk il-pożizzjoni medja skorrevoli tul 30 ġurnata ta’ ħidma taqbez il-limitu minimu; u

English

become subject to the clearing obligation for future contracts in accordance with Article 4 if the rolling average position over 30 working days exceeds the threshold; and

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Il-kontijiet tan-nefqa fuq l-infrastruttura għandhom jinżammu għal kull waħda min-networks tal-ferroviji elenkati fl-Anness II (A. 1) u għat-total tan-networks l-oħrajn elenkati fl-Anness II (A. 2), kif ukoll għat-toroq kollha u għall-passaġġi ta' l-ilma nterni miftuħa għat-traffiku pubbliku, bl-eċċezzjonijiet li ġejjin: (a) toroq magħluqa għat-traffiku bil-mutur, jiġifieri, għall-vetturi b'kapaċita ta' ċilindrata daqs jew li taqbez il-50 ċm3;

English

Infrastructure expenditure accounts shall be kept for each of the railway networks listed in Annex II (A. 1) and for the total of all the other networks listed in Annex II (A. 2), as well as for all roads and inland waterways open to public traffic, with the following exceptions: (a) roads closed to motor traffic, that is, to vehicles with a cylinder capacity equal to or exceeding 50 cm3;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Saħħan il- fjala ta ’ Myocet doxorubicin HCl rikostitwit f ’ ħijter Techne DB- 3 Dri Block bit - termometru fil- blokk jaqra (75- 76°C) għal 10 minuti (m’ għandhiex taqbez 15- il minuta).

English

Heat the reconstituted Myocet doxorubicin HCl vial in the Techne DB-3 Dri Block heater with the thermometer in the block reading (75-76°C) for 10 minutes (not to exceed 15 minutes).

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Saħħan f’ banjumarija jew f’ blokka ta ’ sħana xotta • Saħħan il- fjala ta ’ Myocet doxorubicin HCl rikostitwit f ’ ħijter Techne DB- 3 Dri Block bit - termometru fil- blokk jaqra (75- 76°C) għal 10 minuti (m’ għandhiex taqbez 15- il minuta).

English

Heat in water bath or dry heat block • Heat the reconstituted Myocet doxorubicin HCl vial in the Techne DB-3 Dri Block heater with the thermometer in the block reading (75-76°C) for 10 minutes (not to exceed 15 minutes).

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK