Ask Google

Results for automatically translation from Persian to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Persian

Polish

Info

Persian

Automatically set disc number and count

Polish

Nu_mer ścieżki:Automatically set disc number and count

Last Update: 2014-08-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Persian

ذخیرۀ خودکار@ option: radio never save the cache automatically

Polish

Automatyczny zapis@ option: radio never save the cache automatically

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Persian

If the specified folder does not exist, it will be automatically created.

Polish

Jeśli podany folder nie istnieje, zostanie automatycznie utworzony.

Last Update: 2006-01-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Persian

Please select or type the location where you want to install the TrueCrypt program files. If the specified folder does not exist, it will be automatically created.

Polish

Wybierz lub wpisz lokalizację, w której chcesz zainstalować pliki programu TrueCrypt. Jeśli podany folder nie istnieje, zostanie automatycznie utworzony.

Last Update: 2006-01-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Persian

A critical error has occurred and TrueCrypt must be terminated. If this is caused by a bug in TrueCrypt, we would like to fix it. To help us, you can send us an automatically generated error report containing the following items:- Program version- Operating system version- Type of CPU- TrueCrypt component name- Checksum of TrueCrypt executable- Symbolic name of dialog window- Error category- Error address- TrueCrypt call stackIf you select 'Yes', the following URL (which contains the entire error report) will be opened in your default Internet browser.%hsDo you want to send us the above error report?

Polish

Nastąpił błąd krytyczny TrueCrypt musi zostać przerwany. Jeżeli jest to błąd TrueCrypt, spróbujemy go naprawić. Aby nam pomóc, możesz wysłać do nas automatycznie wygenerowany raport błedu zawierający:- Wersję programu- Wersję systemu operacyjnego- Nazwę komponentu TrueCrypt- Sumę kontrolną pliku wykonywalnego TrueCrypt- Symboliczną nazwę okienka dialogowego- Kategorię błędu- Adres błędu- Rodzaj CPU- Wywołanie stosu TrueCryptJeżeli naciśniesz 'Yes', otworzy się strona WWW (z zawartością błędu) w twojej domyślnej przeglądarce Internetowej (może to trwać ok. 30 sekund).%hsCzy chcesz wysłać do nas raport o błędzie?

Last Update: 2006-01-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Persian

Are you sure you want to create volume header backup for %hs?After you click Yes, you will prompted for a filename for the header backup.Note: Both the standard and the hidden volume headers will be re-encrypted using a new salt and stored in the backup file. If there is no hidden volume within this volume, the area reserved for the hidden volume header in the backup file will be filled with random data (to preserve plausible deniability). When restoring a volume header from the backup file, you will need to enter the correct password (and/or to supply the correct keyfiles) that was/were valid when the volume header backup was created. The password (and/or keyfiles) will also automatically determine the type of the volume header to restore, i.e. standard or hidden (note that TrueCrypt determines the type through the process of trial and error).

Polish

Czy jesteś pewien, że chcesz zrobić kopię zapasową nagłówka wolumenu %hs?Po naciśnięciu Tak, zostaniesz zapytany o nazwę pliku do którego kopia zostanie zapisana.Notka: Oba - standardowe i ukryte nagłówki wolumenów będą ponownie zaszyfrowane używając nowego klucza (new salt) i zostaną zapisane w pliku kopii. Jeżeli nie ma w tym wolumenie ukrytego wolumenu, miejsce zarezerwowane na nagłówek ukrytego wolumenu w kopii bezpieczeństwa zostanie wypełniona losowymi danymi. Kiedy będzięsz odtwarzał nagłówek wolumenu z kopii, będziesz potrzebował wprowadzenia poprawnego hasła (i/lub podania poprawnego pliku/ów kluczowy/ch) które zostało ustawione podczas tworzena kopii nagłówka wolumenu. Na podstawie hasła (i/lub plików kluczowych) zostanie automatycznie wykryty typ nadłówka wolumenu do odtworzenia, np. standardowy lub ukryty (TrueCrypt wykrywa to w trakcie procesu testu i zwracanych błędów).

Last Update: 2006-01-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Persian

Before encrypting your system partition or drive, TrueCrypt needs to verify that everything works correctly.After you click Test, all the necessary components (for example, the pre-boot authentication component, i.e. the TrueCrypt Boot Loader) will be installed and your computer will be restarted. Then you will have to enter your password in the TrueCrypt Boot Loader screen that will appear before Windows starts. After Windows starts, you will be automatically informed about the result of this pretest.The following device will be modified: Drive #%dIf you click Cancel now, nothing will be installed and the pretest will not be performed.

Polish

Przed zaszyfrowaniem partycji lub dysku systemowego program TrueCrypt musi zweryfikować, czy wszystko działa poprawnie.Po kliknięciu przycisku Test wszystkie niezbędne komponenty (komponent odpowiedzialny za uwierzytelnianie przed załadowaniem systemu, program startowy TrueCrypt, itp.) zostaną zainstalowane i komputer zostanie ponownie uruchomiony. Następnie zostanie wyświetlone okno programu TrueCrypt, w którym należy podać hasło. Po uruchomieniu systemu Windows zostanie automatycznie wyświetlony wynik tego testu.Zostaną zmodyfikowane następujące urządzenia: Dysk %dAby przerwać instalację i testowanie, kliknij przycisk Anuluj.

Last Update: 2006-01-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Persian

Error: Cannot shrink the filesystem (the filesystem needs to be shrunk to make space for the volume header and backup header).Possible causes and solutions:- Not enough free space on the volume. Please make sure no other application is writing to the filesystem.- Corrupted file system. Try to check it and fix any errors (right-click the corresponding drive letter in the 'Computer' list, then select Properties > Tools > 'Check Now', make sure the option 'Automatically fix file system errors' is enabled and click Start).If the above steps do not help, please follow the below steps.

Polish

BŁĄD: Nie można przyciąć systemu plików (system plików do przycięcia wymaga zrobienia wolnego miejsca na nagłówek wolumenu i kopie bezpieczeństwa).Możliwe przyczyny i rozwiązania:- Mało wolnego miejsca na wolumenie. Spróbój zrobić defragmentacje (prawy przycisk myszy na odpowiednim dysku w 'Mój komputer', wybierz Właściwości > Narzędzia > Defragmentuj teraz > Defragmentuj teraz). Jeżeli to nie pomoże, usuń powtarzające się pliki i opróżnij Kosz.- Uszkodzonu system plików. Spróbój sprawdzić i naprawić błędy (prawy przycisk myszy na odpowiednim dysku w 'Mój komputer', wybierz Właściwości > Narzędzia > 'Sprawdź teraz', upewnij się że opcja 'Automatycznie napraw błędy' jest włączona i włącz Start).Jeżeli powyższe kroki nie pomogły, postępuj następująco.

Last Update: 2006-01-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Persian

In order to allow TrueCrypt to access a security token or smart card, you need to install a PKCS #11 software library for the token or smart card first. Such a library may be supplied with the device or it may be available for download from the website of the vendor or other third parties.After you install the library, you can either select it manually by clicking 'Select Library' or you can let TrueCrypt find and select it automatically by clicking 'Auto-Detect Library' (only the Windows system directory will be searched).

Polish

Aby pozwolić TrueCrypt na dostęp do tokena bezpieczeństwa lub karty pamięci, musisz najpierw zainstalować oprogramowanie biblioteki PKCS #11 dla tego tokena lub karty pamięci. Poszukiwana biblioteka może być na urządzeniu lub może być dostępna na stronach internetowych producenta lub firm trzecich.Po instalacji biblioteki, możesz dopiero ją ręcznie wybrać przez kliknięcie 'Wybierz bibliotekę' lub możesz pozwolić TrueCrypt znaleźć i wybrać automatycznie klikając 'Auto-Wykrywanie Biblioteki' (tylko katalog systemowy Windows będzie przeszukany).

Last Update: 2006-01-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Persian

Note: If you need to securely transfer files from the decoy system to the hidden system, follow these steps:1) Start the decoy system.2) Save the files to an unencrypted volume or to an outer/normal TrueCrypt volume.3) Start the hidden system.4) If you saved the files to a TrueCrypt volume, mount it (it will be automatically mounted as read-only).5) Copy the files to the hidden system partition or to another hidden volume.

Polish

Notka: Jeżeli potrzebujesz szyfrowanej transmisji plików pomiedzy pierwszym systemem a ukrytym systemem, postęuj wg kroków: 1) Uruchom pierwszy system (decoy system). 2) Zapisz pliki na niezaszyfrowanym wolumenie lub na zewnętrzym/normalnym wolumenie TrueCrypt. 3) Uruchom ukryty sytsem operacyjny. 4) Jeżeli zapisałeś pliki na wolumenie TrueCrypt, podłącz go (zostanie on automatycznie podłączony jako tylko do odczytu). 5) Skopiuj pliki do ukrytego systemu operacyjnego lub do innego ukrytego wolumenu.

Last Update: 2006-01-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Persian

Note: The password will need to be typed in the pre-boot environment (before Windows starts) where non-US Windows keyboard layouts are not available. Therefore, the password must always be typed using the standard US keyboard layout. However, it is important to note that you do NOT need a real US keyboard. TrueCrypt automatically ensures that you can safely type the password (right now and in the pre-boot environment) even if you do NOT have a real US keyboard.

Polish

Hasło będzie wprowadzane w środowisku PRZED uruchomieniem systemu Windows, gdzie inne niż standardowy (USA) układy klawiatury nie są dostępne. Dlatego, hasło MUSI być zawsze wprowadzane przy użyciu standardowego układu klawiatury USA. Do tego celu nie jest jednak konieczne używanie klawiatury fizycznej z układem USA. Program TrueCrypt pozwala automatycznie na bezpieczne wprowadzanie hasła (teraz i w środowisku przed uruchomieniem systemu) nawet jeśli NIE masz prawdziwej klawiatury amerykańskiej.

Last Update: 2006-01-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Persian

Note: You can interrupt the process of wiping, shut down your computer, start the hidden system again and then resume the process (this wizard will be launched automatically). However, if you interrupt it, the entire process of wiping will have to start from the beginning.

Polish

Notka: Możesz przerwać proces czyszczenia/wymazywania, wyłaczyć komputer, uruchomić ponownie ukryty system i wznowić proces (ten kreator włączy się automatycznie). Jednakże, jeżeli przerwiesz proces czyszczenia/wymazywania i później go wznowisz, cały proces wystartuje od początku.

Last Update: 2006-01-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Persian

WARNING: The header of this volume is damaged! TrueCrypt automatically used the backup of the volume header embedded in the volume.You should repair the volume header by selecting 'Tools' > 'Restore Volume Header'.

Polish

UWAGA: Nagłówek tego wolumenu jest uszkodzony! TrueCrypt automatycznie użyje wbudowanej kopii bezpieczeństwa nagłówka wolumenu.Możesz naprawić nagłówek wolumenu wybierająć 'Narzędzia' > 'Odtwórz nagłówek wolumenu'.

Last Update: 2006-01-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK