Ask Google

Results for ankrar translation from Swedish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

English

Info

Swedish

oavsett flagg anlöper eller avgår från hamnar eller offshore-terminaler eller ankrar i områden som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion.

English

irrespective of their flag, which enter or leave a port or offshore terminal or anchor in an area under the jurisdiction of a Member State.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

- oavsett flagg anlöper eller lämnar hamnar eller terminaler till havs eller ankrar i områden som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion, eller

English

- entering or leaving a port or offshore terminal or anchoring in an area under the jurisdiction of a Member State, irrespective of their flag, or

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

I Dominique Vlastos förnuftiga betänkande talas det om hamnstatskontroll som, i teorin, är vårt sätt att kontrollera säkerheten hos tredjeländers fartyg som ankrar vid våra kuster.

English

In Mrs Vlasto's sound report, we talk about port State control, which, in theory, is our way of checking the safety of third-country ships anchoring at our shores.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Varje medlemsstat skall se till att alla fartygsägare som äger fartyg som för tredjelands flagg tecknar en finansiell säkerhet i enlighet med första stycket så snart fartyget anlöper en hamn eller en offshore-anläggning som omfattas av medlemsstatens jurisdiktion eller ankrar i en zon som omfattas av medlemsstatens jurisdiktion.

English

Each Member State shall take the necessary measures to ensure that every owner of a ship flying the flag of a third country has a financial guarantee in accordance with the provisions of the first paragraph, as soon as that ship enters a port or an offshore terminal under its jurisdiction or drops anchor in an area under its jurisdiction.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Enligt den godkända texten inrättas en ny inspektionsordning i syfte att garantera ett maximalt antal inspektioner i medlemsstaterna, som skall genomföra inspektioner på fartyg som angör deras hamnar och fartyg som har ankrat i områden som tillhör hamnarnas jurisdiktion.

English

The text agreed establishes a new inspection regime with the aim of ensuring that a maximum of inspections are performed by Member States, applying these inspections to ships calling at their ports and to ships at anchor in areas under the jurisdiction of the port.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Genom undantag från artiklarna 4, 5 och 7 får den behöriga myndigheten i en medlemsstat, om inte annat föreskrivs i nationella bestämmelser, under exceptionella omständigheter tillåta ett enskilt fartyg att anlöpa eller lämna hamnar eller terminaler till havs eller ankra i områden som omfattas av den medlemsstatens jurisdiktion, när

English

By way of derogation from Articles 4, 5 and 7, the competent authority of a Member State may, subject to national provisions, allow, under exceptional circumstances, an individual ship to enter or leave a port or offshore terminal or anchor in an area under the jurisdiction of that Member State, when:

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

I de fall som beskrivs i artikel 6 skall den driftsansvarige, agenten eller befälhavaren på ett fartyg som är på väg mot en hamn eller en offshore-anläggning som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion eller som skall ankra i en zon som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion, meddela medlemsstatens myndigheter att intyg om finansiell säkerhet finns ombord och lämna de uppgifter som anges i bilaga III.

English

The operator, agent or captain of a ship bound for a port or offshore terminal under the jurisdiction of a Member State or which wishes to drop anchor in an area under the jurisdiction of a Member State in the cases set out in Article 6, shall notify the authorities of that Member State that a financial guarantee certificate is being carried on board in accordance with the provisions of Annex III.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Innan en placering i kasse inleds är det förbjudet att ankra transportkassar inom 0,5 nautiska mil från odlingsanläggningen.

English

Prior to the start of each caging operation the anchoring of transport cages within 0.5 nautical mile of farming facilities shall be prohibited.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

ankarplats: en plats som är lämplig för ett fartyg att ankra på, i en hamn eller något annat område under en hamns kontroll.

English

“Anchorage” means a place in a port or another area within the jurisdiction of a port suitable for ships to anchor.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Fartygsstatus ”ankrat” och i rörelse med mer än 3 knop

English

Ship status ‘at anchor’ and moving faster than three knots

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Fartygets navigeringsstatus (ankrat, förtöjt, under seglats, begränsat av särskilda omständigheter osv.).

English

navigational status of the vessel (anchoring, mooring, sailing, restricted by special conditions, …).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Fartygsstatus ”ankrat” och i rörelse med högst 3 knop

English

Ship status ‘at anchor’ and not moving faster than three knots

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Det ligger i unionens intresse att vidta åtgärder för att säkerställa att dels oljetankfartyg som anlöper hamnar och offshore-terminaler eller ankrar i områden som omfattas av medlemsstaternas jurisdiktion, dels oljetankfartyg som för en medlemsstats flagg uppfyller bestämmelserna i regel 20 i bilaga I till MARPOL 73/78, ändrad 2004 genom resolution MEPC 117(52) som antogs av IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön (MEPC), för att minska risken för oavsiktliga utsläpp av olja i europeiska vatten.

English

It is in the Union’s interest to adopt measures to ensure that oil tankers entering into ports and offshore terminals or anchoring in an area under the jurisdiction of Member States and oil tankers flying the flags of Member States comply with Regulation 20 of Annex I to MARPOL 73/78 as revised in 2004 by Resolution MEPC 117(52) adopted by the IMO’s Marine Environment Protection Committee (MEPC) in order to reduce the risk of accidental oil pollution in European waters.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Ett oljetankfartyg med enkelskrov som är äldre än 15 år ska, oavsett flagg, inte tillåtas att anlöpa eller avgå från hamnar eller offshore-terminaler eller ankra i områden som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion, såvida fartyget inte uppfyller villkoren i systemet för bedömning av fartygets skick i artikel 6.

English

Irrespective of its flag, a single-hull oil tanker above 15 years of age shall not be allowed to enter or leave ports or offshore terminals or anchor in areas under the jurisdiction of a Member State unless such tanker complies with the Condition Assessment Scheme referred to in Article 6.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Genom undantag från artiklarna 4, 5 och 7 får den behöriga myndigheten i en medlemsstat, om inte annat föreskrivs i nationella bestämmelser, under exceptionella omständigheter tillåta ett enskilt fartyg att anlöpa eller avgå från hamnar eller offshore-terminaler eller ankra i ett område som omfattas av den medlemsstatens jurisdiktion, när

English

By way of derogation from Articles 4, 5 and 7, the competent authority of a Member State may, subject to national provisions, allow, under exceptional circumstances, an individual ship to enter or leave a port or offshore terminal or anchor in an area under the jurisdiction of that Member State, when:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

ankras för köttproduktion

English

table breed of duck

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Swedish

ankras för äggproduktion

English

laying breed of duck

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Swedish

(11) Eftersom den snabbt ökande mängden olja som transporteras över Östersjön utgör en risk för den marina miljön, i synnerhet vintertid, bör oljetankfartyg som anlöper eller lämnar hamnar eller terminaler till havs eller ankrar i områden som omfattas av jurisdiktionen för en medlemsstat i den regionen, vara försedda med isförstärkning av fartygets skrov och framdrivningsmaskineri som uppfyller kraven hos medlemsstatens förvaltning, när isförhållandena kräver att isförstärkta fartyg används.

English

(11) As the rapidly increasing volume of oil transported through the Baltic Sea poses a threat to the marine environment, especially during the winter season, oil tankers entering or leaving a port or an offshore terminal or anchoring in an area under the jurisdiction of a Member State in that region should have ice-strengthening of the ship's structure and propulsion machinery which meets the requirements of the administration of the Member State when the ice conditions require the use of an ice-strengthened vessel.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Ett oljetankfartyg med enkelskrov som är äldre än 15 år skall, oavsett flagg, inte tillåtas att anlöpa eller lämna hamnar eller terminaler till havs eller ankra i områden som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion efter årsdagen för fartygets leveransdatum 2005 för fartyg i kategori 2 och kategori 3, såvida det inte uppfyller villkoren i systemet för bedömning av fartygets skick i artikel 6."

English

Irrespective of its flag, a single-hull oil tanker above 15 years of age shall not be allowed to enter or leave ports or offshore terminals or anchor in areas under the jurisdiction of a Member State beyond the anniversary of the date of delivery of the ship, in 2005 for category 2 and category 3 ships, unless it complies with the condition assessment scheme referred to in Article 6."

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE
Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

Fram till och med den 21 oktober 2005 får en medlemsstat, när isförhållandena kräver att isförstärkta fartyg används, tillåta isförstärkta oljetankfartyg med enkelskrov som har dubbel botten som inte används för transport av olja och som sträcker sig längs hela lasttankslängden, att med tunga oljor som last anlöpa eller lämna hamnar eller ankra i områden som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion, förutsatt att tunga oljor endast transporteras i tankar belägna i mitten av oljetankfartyget."

English

Until 21 October 2005 a Member State may, in cases where ice conditions require the use of an ice-strengthened vessel, allow ice-strengthened single-hull oil tankers, equipped with double bottoms not used for the transport of oil and extending over the entire length of the cargo tank, carrying heavy grades of oil, to enter or leave a port or offshore terminal or anchor in an area under the jurisdiction of that Member State, provided that the heavy grades of oil are transported only in the vessel's central tanks."

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK