Results for ersättningsmekanismer translation from Swedish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

English

Info

Swedish

samtidigt kommer effektivare ersättningsmekanismer i sig att ge en god avskräckande effekt.

English

at the same time, more effective compensation mechanisms will inherently produce beneficial deterrent effects.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

skillnaden mellan dessa två ersättningsmekanismer ligger huvudsakligen i vikten av varje enskild komponent.

English

the difference between the two remuneration mechanisms lies mainly in the weight of each of the components.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

diskriminering av utländska åkare till följd av särskilda ersättningsmekanismer eller administrativ börda [26]

English

discrimination of foreign road hauliers due to specific reimbursement mechanisms or administrative burden [26]

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

effektivare ersättningsmekanismer innebär att kostnaderna för överträdelser av konkurrensbestämmelserna skulle bäras av den som begått överträdelsen och inte av offer och laglydiga företag.

English

more effective compensation mechanisms mean that the costs of antitrust infringements would be borne by the infringers, and not by the victims and law-abiding businesses.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

exempelvis kan det i borgenärsskydd ingå ersättningsmekanismer som säkerställer att ingen borgenär förlorar mer än om banken hade avvecklats enligt gällande insolvenslagstiftning.

English

safeguards for creditors, for example, might include compensation mechanisms to ensure that no creditor is left worse off than it would have been had the bank under resolution been wound up under the applicable insolvency law.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

effektivare ersättningsmekanismer innebär att kostnaderna för överträdelser av konkurrens­bestämmelserna skulle bäras av den som begått överträdelsen och inte av offer och laglydiga företag.

English

more effective compensation mechanisms mean that the costs of antitrust infringements would be borne by the infringers, and not by the victims and law-abiding businesses.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

vilken typ av skydd, översyns- eller ersättningsmekanismer är lämpliga för aktieägare, borgenärer och motparter?

English

what appropriate safeguards, review or compensation mechanisms for shareholders, creditors and counterparties would be appropriate?

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

flera medlemsstater har infört ersättningsmekanismer genom vilka ett maximalt stödbelopp fastställs på förhand på grundval av en analys av den framtida konkurrensutsatta marknaden och särskilt av framtida marknadspriser som bestäms av förhållandet mellan tillgång och efterfrågan.

English

several member states have put in place compensation mechanisms whereby a maximum aid amount is set in advance on the basis of an analysis of the future competitive market and in particular of future market prices resulting from the confrontation of supply and demand.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

slutligen anser italien att de ersättningsmekanismer som anges i överenskommelsen, som tillämpar kortfristiga räntor på den volatila komponenten av tillgångarna som samlats på checkkonton ger en korrekt uppskattning av den verkliga likviditetsrisk som den statliga finansförvaltningen står för.

English

finally, italy takes the view that the remuneration mechanism provided for in the agreement, which applies short-term interest rates to the volatile component of the funds collected in postal current accounts, makes a proper estimate of the real liquidity risk borne by the treasury.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

i frånvaro av sådana regler skulle europeiska kommissionen ha varit tvungen att granska var och ett av dessa ersättningsmekanismer, vilket skulle ha lett till betydligt mer tungrodda förfaranden och risk för förlamning av systemet.

English

in the absence of such a framework, the european commission would have had to examine each of these compensation mechanisms, with the significant complication of procedures and risk of paralysis of the system that that would entail.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

en välfungerande samhällsstyrning ställer krav på en sund ekonomisk förvaltning av biståndsmedlen, effektiva åtgärder för förebyggande och kontroll samt sanktions- och ersättningsmekanismer för att bekämpa korruption och bedrägerier.

English

effective governance requires sound financial management of funds and effective prevention, control, and sanction/reparation mechanisms to fight corruption and fraud.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

om medlemsstaterna beslutar att på sina nationella territorier ställa ytterligare eller kompletterande tjänster till förfogande för allmänheten, med undantag av sådana tjänster som avser skyldigheter beträffande samhällsomfattande tjänster enligt detta direktiv såsom pensioner och utdelning av postanvisningar på landsbygden, bör dessa tjänster inte villkoras av ersättningsmekanismer som kräver bidrag från särskilda företag.

English

in cases where member states decide to make accessible to the public, on their national territory, additional or complementary services, with the exception of those relating to the universal service obligations, as defined in this directive, such as pensions and postal orders delivery in rural areas, these services should not be subject to any compensation mechanisms requiring the contribution of specific undertakings.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

dessutom använde en del medlemsstater proportionalitetsöverväganden för att göra undantag från den maximala kvoten för vissa institut eller personal och institut undvek tillämpningen av regeln genom att använda särskilda ersättningsmekanismer (de rollbaserade ersättningar som diskuteras i punkt i nedan).

English

moreover, some member states used proportionality considerations to waive the maximum ratio for some institutions, or staff and institutions avoided the application of the rule by making use of specific remuneration mechanisms (the role-based allowances as discussed in paragraph (i) below).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

men man kan fråga sig om lösningen ligger i att skapa en ny ersättningsmekanism.

English

but it is questionable whether the solution lies in the creation of a new compensation body.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

Swedish

vi är överens om de mål som efterstävas: att offren skall få full ersättning för samtliga skador de har vållats och att ersättningsmekanismerna skall fungera snabbt och effektivt.

English

we agree with the stated objectives, which are to fully compensate the victims for the damage they have suffered and to ensure that the compensation mechanisms function efficiently and speedily.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

Swedish

för samtliga dessa fall måste vi nu införa en allmän ersättningsmekanism inom ramen för den förordning jag har nämnt, och vi uppmanar därför kommissionsledamot fischler, som vi är glada över är här, att lägga ett förslag inför parlamentet i detta hänseende .

English

for all these cases, we must now provide for a general compensatory mechanism within the framework of the regulation i have mentioned, and we therefore call on commissioner fischler, for whose presence we are grateful, to make a proposal to parliament in this regard.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 4
Quality:

Swedish

den av de italienska myndigheterna planerade ersättningsmekanismen bygger på stöd till köttproduktion och köttförsäljning under juni och juli 1999, beräknat på grundval av skillnaden mellan genomsnittspriserna i de länder som inte berördes av krisen och genomsnittspriserna i italien.

English

the compensation mechanism planned by the italian authorities is based on aid for meat produced and marketed during june and july 1999, calculated on the basis of the difference between the average price in countries not affected by the crisis and the average price in italy.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

ingen ersättningsmekanism är nödvändig för godstransport.

English

no compensation mechanism is necessary for freight transport.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 2
Quality:

Swedish

Ändringsförslag 4 , 5 , 6 , 14 , 15 och 16 skulle undanröja vissa överväganden och bestämmelser som syftar till att garantera att den införda ersättningsmekanismen präglas av rättssäkerhet , öppenhet och ekonomisk säkerhet.

English

amendments nos 4, 5, 6, 14, 15 and 16 are said to leave out certain considerations and provisions which aim to guarantee legal security, transparency and financial security of the imported redress mechanism.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 2
Quality:

Swedish

Ändringsförslag 7 , 17 och 18 skulle medföra att ett viktigt element föll bort som utgör grunden för alla direktiv om bilförsäkringar . det är hänvisningen till överenskommelsen mellan nationella skadeståndsorgan som grundval för ersättningsmekanismen .

English

by incorporating amendments nos 7, 17 and 18, a key component would be deleted on which all car insurance guidelines are based, namely the reference to the agreement between national bodies of indemnity as a basis for the redress mechanism.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 2
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK