Results for proportionalitetstestet translation from Swedish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

English

Info

Swedish

hur bör proportionalitetstestet tillämpas för en inskränkande åtgärd?

English

how should the test of proportionality of any restrictive measures be applied?

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

separata konton är nödvändiga för att övervakningsmyndigheten skall kunna genomföra proportionalitetstestet.

English

a separation of accounts is necessary to allow the authority to carry out its proportionality test.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

finansiering av radio- och tv-programföretag som verkar i allmänhetens tjänst och proportionalitetstestet

English

funding of public service broadcasting and the proportionality test

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Swedish

kommissionen ifrågasatte inte målet om mediemångfald som eftersträvas av sverige, men fann att presstödet inte uppfyllde proportionalitetstestet.

English

while not calling into question the objective of media pluralism pursued by sweden, the commission had found that the press aid scheme did not meet the proportionality test and initiated the procedure for bringing existing aid in line with eu rules.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

proportionalitetstestet är av ”negativ” karaktär, dvs. det undersöker huruvida den antagna åtgärden inte är oproportionerlig.

English

the test is of a ‘negative’ nature: it examines whether the measure adopted is not disproportionate.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 3
Quality:

Swedish

när övervakningsmyndigheten gör proportionalitetstestet utgår den från att den statliga finansieringen normalt är nödvändig för att företaget skall kunna fullgöra sitt uppdrag att verka i allmänhetens tjänst.

English

in carrying out the proportionality test, the authority starts from the consideration that the state funding is normally necessary for the undertaking to carry out its public service tasks.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

24det trefaldiga proportionalitetstestet är därför ett lämpligt hjälpmedel för att lösa problemet, under förutsättning att diskrimineringen är adekvat, nödvändig och proportionell i strikt mening.

English

24 the threefold proportionality test provides a useful tool for resolving the problem, requiring that the discrimination must be appropriate, necessary and proportionate in the strict sense.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

när övervakningsmyndigheten utför proportionalitetstestet kommer den följaktligen att beakta om eventuella snedvridningar av konkurrensen till följd av stödet kan rättfärdigas av behovet att fullfölja och finansiera uppdraget i allmänhetens tjänst enligt eftastatens definition.

English

accordingly, in carrying out the proportionality test, the authority will consider whether or not any distortion of competition arising from the aid can be justified in terms of the need to perform the public service as defined by the efta state and to provide for its funding.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

när övervakningsmyndigheten utför proportionalitetstestet tar den hänsyn till om en eventuell snedvridning av konkurrensen till följd av ersättningen för public service-verksamhet kan rättfärdigas av behovet att fullfölja uppdraget och stå för dess finansiering.

English

in carrying out the proportionality test, the authority considers whether or not any distortion of competition arising from the public service compensation can be justified in terms of the need to perform the public service and to provide for its funding.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

för att det statliga stödet ska godkännas enligt proportionalitetstestet krävs dock i allmänhet att det inte överstiger nettokostnaderna för public service-uppdraget, med beaktande av andra direkta eller indirekta intäkter som härrör från uppdraget.

English

however, in order to satisfy the proportionality test, it is as a general rule necessary that the amount of public compensation does not exceed the net costs of the public service mission, also taking into account other direct or indirect revenues derived from the public service mission.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

däremot visade kommissionens undersökning att det svenska systemet för presstöd, i dess nuvarande form, inte uppfyller proportionalitetstestet, eftersom stora tidningskoncerner som ger ut storstadstidningar med stor upplaga får alltför stort stöd och det inte fastställs några gränsvärden för de totala driftskostnaderna för utgivningen av dagstidningarna.

English

however, the commission's investigation found that the swedish press aid scheme, in its current form, does not meet the proportionality test because it gives an excessive amount of aid to large press groups that publish wide circulation metropolitan newspapers, without fixing a threshold in relation to the total operating costs for publishing the newspapers.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

tillämpningen av fördragets konkurrensregler (i detta fall förbudet mot statligt stöd) måste förhindra att den särskilda uppgift som företaget har tilldelats utförs av företaget. undantaget från sådana regler får inte påverka utvecklingen av handeln i en omfattning som strider mot gemenskapens intresse (proportionalitetstestet).

English

the application of the competition rules of the treaty (in this case, the ban on state aid) must obstruct the performance of the particular tasks assigned to the undertaking and the exemption from such rules must not affect the development of trade to an extent that would be contrary to the interests of the community (proportionality test).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 3
Quality:

Get a better translation with
7,473,507,718 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK