Ask Google

Results for säkerhetsbedömare translation from Swedish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

English

Info

Swedish

Användningen av oberoende säkerhetsbedömare för att kontrollera överensstämmelsen med de grundläggande kraven eller för att utvärdera förenligheten med kraven i säkerhetsintygen skulle kunna harmoniseras genom de gemensamma säkerhetsmetoderna.

English

The CSM could harmonise the use of independent safety assessors for checking compliance with essential requirements or for assessing conformity with requirements of safety certificates.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Säkerhetsbedömningen av den kosmetiska produkten enligt del B i bilaga I till förordning (EG) nr 1223/2009 ska göras av en kvalificerad säkerhetsbedömare.

English

The cosmetic product safety assessment, as set out in Part B of Annex I to Regulation (EC) No 1223/2009, is to be carried out by a qualified safety assessor.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Nanomaterial: Banbrytande teknik säkerhetsbedöms från fall till fall

English

Nanomaterials: Case by case safety approach for breakthrough technology

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

2.3.7 Nya livsmedel ska säkerhetsbedömas och godkännas genom ett fullt ut harmoniserat förfarande.

English

2.3.7 Novel foods are to be subject to safety evaluation and authorisation via a fully harmonised procedure.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Rådet ansåg att det ursprungliga förslagets undantag av enzymer för framställning av aromer inte är motiverat, eftersom vissa aromer, såsom arompreparat som framställts av livsmedel, inte säkerhetsbedöms.

English

The Council considered that the initial proposed exclusion of enzymes for flavourings is not justified because some flavourings, such as flavouring preparations from food sources, are not evaluated for their safety.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Uppgifter om säkerhetsbedömaren och godkännande av del B

English

Assessor’s credentials and approval of part B

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Föreskriften i ändring 21 om krav på uppgifter om ”bieffekter av användningen av enzymer i alltför stora mängder” är inte relevant eftersom livsmedelsenzymer kommer att säkerhetsbedömas av Efsa och eventuella bieffekter skulle beaktas vid godkännandet av livsmedelsenzymet, vid behov med lämpliga villkor för användningen som ska iakttas av samtliga aktörer.

English

However, the provision of amendment 21 requiring information on the “side-effects of their use in excessive quantities” is not relevant, as food enzymes will be evaluated for their safety by EFSA and any side effects would be taken into account when authorising the food enzyme, if necessary, with appropriate conditions of use that should be respected by all operators.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Datum och säkerhetsbedömarens namnteckning.

English

Date and signature of safety assessor.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Som alla livsmedelstillsatser säkerhetsbedöms sötningsmedel som används i bordssötningsmedel innan de godkänns.

English

As with all food additives, sweeteners used in table top sweeteners are assessed for their safety before they are permitted.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Vad gäller de enzymer som redan finns på marknaden föreslog Europaparlamentet att de direkt skulle inkluderas i gemenskapens förteckning (”snabbgodkännande”) om Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) anser att de redan har säkerhetsbedömts på lämpligt sätt på gemenskapsnivå eller på nationell nivå.

English

Regarding food enzymes which are already on the market, the EP proposed them to be transferred directly to the Community list ('fast track authorisation'), if the European Food Safety Authority (EFSA) is satisfied with the previous safety assessment carried out at Community or national level.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Säkerhetsbedömarens styrkta kvalifikationer.

English

Proof of qualification of safety assessor.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Säkerhetsbedömarens namn och adress.

English

Name and address of the safety assessor.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

I den gemensamma ståndpunkten skärps kravet i kommissionens förslag om att enzymer som framställs genom avvikande produktionsmetoder bör säkerhetsbedömas innan de får användas.

English

The common position strengthened the requirement set already in the Commission proposal that enzymes produced from different production methods should be evaluated for their safety before they can be used.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Avvikelser, andra än nivå 1 och som inte har stängts innan certifikat utfärdats, ska säkerhetsbedömas och om nödvändigt minimeras och en åtgärdsplan med korrigerande åtgärder av avvikelserna ska godkännas av den behöriga myndigheten.

English

Findings, other than level 1 and which have not been closed prior to the date of certification, shall be safety assessed and mitigated as necessary and a corrective action plan for the closing of the finding shall be approved by the Competent Authority.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Eftersom salterna vanligtvis omvandlas till syra, alkohol eller fenol i magen bör det i princip vara tillåtet att använda salter med katjoner som har säkerhetsbedömts.

English

As the salts usually are transformed in the stomach to acid, alcohol or phenol the use of salts with cations that have undergone a safety evaluation should in principle be authorised together with the acid, alcohol or phenol.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Dessa ämnen har säkerhetsbedömts och gränsvärden för migration har fastställts för att garantera säker användning.

English

These substances have been evaluated for their safety and migration limits have been set for their safe use.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

De livsmedelstillsatser som Efsa ska ompröva har tidigare säkerhetsbedömts av SCF och många av dem har använts länge.

English

The food additives to be re-evaluated by EFSA have been previously assessed for their safety by the SCF and many of them have been used since long time.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

För att utvärdera risken behöver man ta ställning till faran tillsammans med exponeringen, och det ska säkerhetsbedömaren göra.

English

To evaluate the risk, one needs to consider the hazard together with the exposure, and this is the duty of the safety assessor.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Säkerhetsbedömarens kvalifikationer ska dokumenteras (dvs. med en kopia av examensbevis och vid behov bevis på likvärdiga kvalifikationer) i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1223/2009.

English

Proof is to be provided of the safety assessor’s qualification (i.e. copy of the diploma and, where needed, proof of equivalence) laid down in Article 10 of Regulation (EC) No 1223/2009.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Personer med utbildning från ett tredjeland får fungera som säkerhetsbedömare om denna utbildning erkänns som likvärdig (en högskoleutbildning, omfattande teoretiska och praktiska studier i farmaci, toxikologi, dermatologi, medicin eller ett liknande ämne) av en medlemsstat.

English

A person who has obtained qualifications in a third country may act as a safety assessor if they have completed ‘a course recognised as equivalent [to a university course of theoretical and practical study in pharmacy, toxicology, medicine or a similar discipline] by a Member State’.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK