Ask Google

Results for mutagenitet translation from Swedish to German

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

German

Info

Swedish

mutagenitet

German

Mutagenität

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Karcinogenicitet och mutagenitet

German

Kanzerogenität und Mutagenität

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

mutagenitet i könsceller

German

Keimzellmutagenität

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Mutagenitet i könsceller.

German

Keimzell-Mutagenität,

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Mutagenitet i könsceller, kategori 2

German

Keimzell-Mutagenität, Kategorie 2

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Mutagenitet i könsceller, kategori 1A och 1B

German

Keimzell-Mutagenität, Kategorien 1A und 1B

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Om inga klara slutsatser kan dras beträffande mutagenitet hos bakterieceller bör ytterligare undersökningar övervägas.

German

Falls keine eindeutigen Schlussfolgerungen hinsichtlich der Keimzellmutagenität gezogen werden können, sind zusätzliche Untersuchungen in Betracht zu ziehen.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Mutagenitet i könsceller, kategori 1A, 1B eller 2 (avsnitt 3.5).

German

Keimzell-Mutagenität, Kapitel 3.5, Kategorien 1A, 1B oder 2;

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Om ett positivt resultat finns från en genotoxicitetsstudie i somatiska celler in vivo bör potentialen för mutagenitet hos könsceller övervägas på grundval av alla tillgängliga uppgifter, inklusive toxikokinetiska fakta.

German

Liegen positive Ergebnisse einer In-vivo-Prüfung der Genotoxizität an somatischen Zellen vor, so ist auf der Grundlage aller verfügbaren Daten, einschließlich toxikokinetischer Anhaltspunkte, eine mögliche Keimzellmutagenität in Betracht zu ziehen.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Alla koncentrationer av kombinationen TnBP och Triton-X-100 visade också negativa testresultat i analyser som utfördes för att fastställa mutagenitet, kromosomavvikelser och induktion av mikrokärnor i mammalieceller.

German

Alle Konzentrationen der Kombination aus TnBP und Triton X-100 ergaben ein negatives Ergebnis in Assays zur Bestimmung der Mutagenität in Säugetierzellen, Chromosomenaberrationen und Induktion von Mikrokernen.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Eftersom myndigheterna bör inrikta sitt arbete på ämnen med särskilt farliga egenskaper anges här i första hand ämnen som klassificerats avseende cancerogenitet, mutagenitet i könsceller eller reproduktionstoxicitet kategori 1A eller 1B samt luftvägssensibilisering, men andra effekter kan i motiverade fall läggas till.

German

Da sich die Behörden auf die besorgniserregendsten Stoffe konzentrieren sollten, werden hier hauptsächlich Stoffe aufgenommen, die aufgrund ihrer Karzinogenität, Keimzell-Mutagenität oder Reproduktionstoxizität der Kategorien 1A oder 1B oder aufgrund einer Sensibilisierung der Atemwege eingestuft wurden; in begründeten Einzelfällen können jedoch auch andere Wirkungen hinzugefügt werden.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Alla koncentrationer av kombinationen 5 TnBP och Triton- X- 100 visade också negativa testresultat i analyser som utfördes för att fastställa mutagenitet, kromosomavvikelser och induktion av mikrokärnor i mammalieceller.

German

Alle Konzentrationen der Kombination aus TnBP und Triton X-100 testeten außerdem negativ in Assays zur Bestimmung der Mutagenität, Chromosomenaberrationen und Induktion von Mikrokernen in Säugerzellen.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Studier som utförts på bakterier för att bestämma mutagenitet var negativa när det gällde trombin ensamt, biologiskt aktiv komponent (innehållande fibrinogen, citrat, glycin, tranexamsyra och argininhydroklorid), TnBP ensamt och Triton-X-100 ensamt i alla testade koncentrationer.

German

Studien an Bakterien zur Bestimmung der Mutagenität waren negativ für Thrombin allein, den wirksamen Bestandteil biologischen Ursprungs (mit Fibrinogen, Citrat, Glycin, Tranexamsäure und Argininhydrochlorid), TnBP allein und Triton X-100 allein in allen getesteten Konzentrationen.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: IATE

Swedish

”För ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna cancerogenitet, mutagenitet i könsceller eller reproduktionstoxicitet, kategori 1A eller 1B, i enlighet med förordning (EG) nr 

German

„Für Stoffe, die die Kriterien für die Einstufung in die Gefahrenklassen Karzinogenität, Keimzell-Mutagenität oder Reproduktionstoxizität der Kategorie 1A oder 1B gemäß der Verordnung (EG) Nr. …

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Det bör därför föreskrivas att behöriga myndigheter eller leverantörer kan lämna förslag till kemikaliemyndigheten på en harmoniserad klassificering av ämnen i faroklasserna cancerogenitet, mutagenitet i könsceller, reproduktionstoxicitet kategori 1A eller 1B, eller luftvägssensibilisering, eller när det gäller andra effekter efter en bedömning från fall till fall.

German

Es sollte daher vorgesehen werden, dass die zuständigen Behörden oder die Lieferanten der Agentur Vorschläge für eine harmonisierte Einstufung von Stoffen unterbreiten können, die aufgrund ihrer Karzinogenität, Keimzell-Mutagenität oder Reproduktionstoxizität der Kategorien 1A oder 1B, einer Sensibilisierung der Atemwege oder im Einzelfall aufgrund anderer Wirkungen eingestuft wurden.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Dessa effekter omfattar akut toxicitet, irritation, frätande egenskaper, sensibilisering, toxicitet vid upprepad dos, mutagenitet, cancerframkallande egenskaper, neurotoxicitet och reproduktionsstörande egenskaper samt fysikaliska och kemiska egenskaper och alla övriga skadliga egenskaper hos det verksamma ämnet eller det potentiellt skadliga ämnet.

German

Diese Auswirkungen umfassen die akute Toxizität, Reizung, ätzende Wirkung, Sensibilisierung, Toxizität bei wiederholter Verabreichung, Mutagenität, Karzinogenität, Neurotoxizität, Reproduktionstoxizität zusammen mit den physikalisch-chemischen Eigenschaften und sonstige schädliche Eigenschaften des Wirkstoffs oder bedenklichen Stoffs.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Vid utvärderingen av blandningar enligt kapitel 2 med avseende på faroklasserna cancerogenitet, mutagenitet i könsceller eller reproduktionstoxicitet i avsnitten 3.5.3.1, 3.6.3.1 och 3.7.3.1 i bilaga I skall leverantören endast använda den relevanta tillgängliga informationen i punkt 1 för ämnena i blandningen.

German

Zur Bewertung von Gemischen gemäß Kapitel 2 in Bezug auf die in Anhang I Punkte 3.5.3.1, 3.6.3.1 und 3.7.3.1 genannten Gefahrenklassen „Karzinogenität“, „Keimzell-Mutagenität“ oder „Reproduktionstoxizität“ verwendet der Lieferant für die in dem Gemisch enthaltenen Stoffe ausschließlich die relevanten verfügbaren Informationen nach Absatz 1.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Identiteten för alla ämnen i blandningen som bidrar till akut toxicitet, frätskador på huden eller allvarliga ögonskador, mutagenitet i könsceller, cancerogenitet, reproduktionstoxicitet, luftvägs- eller hudsensibilisering eller specifik organtoxicitet (Stot).

German

die Identität aller in dem Gemisch enthaltenen Stoffe, die zur akuten Toxizität, zur Ätzwirkung auf die Haut oder zur Verursachung schwerer Augenschäden, zur Keimzell-Mutagenität, Karzinogenität, Reproduktionstoxizität, zur Sensibilisierung der Haut oder der Atemwege oder zur Zielorgan-Toxizität (Stot) beitragen.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

När det gäller hälsoeffekterna av cancerogenitet, mutagenitet och reproduktionstoxicitet ska det lämnas en klassificering för en viss hälsoeffekt på grundval av en konventionell metod enligt artikel 6.1 a i direktiv 1999/45/EG, och det ska lämnas relevant information om de ämnen som förtecknas i avsnitt 3.

German

Bezüglich krebserzeugender, erbgutverändernder und/oder fortpflanzungsgefährdender Wirkungen auf die Gesundheit ist die Einstufung auf der Grundlage der konventionellen Methode gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 1999/45/EG anzugeben; außerdem sind relevante Informationen zu Stoffen anzugeben, die unter Abschnitt 3 aufgeführt sind.

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

(5) Vetenskapliga foderkommittén antog ett yttrande om nifursol den 11 oktober 2001, i vilket den drog slutsatsen att det på grundval av studier om mutagenitet, genotoxicitet och carcinogenitet som tillhandahållits av den person som är ansvarig för avyttringen av nifursol och på grund av bristen på data om utvecklingstoxicitet inte var möjligt att fastställa ett acceptabelt dagligt intag för konsumenter.

German

(5) Der Wissenschaftliche Ausschuss "Futtermittel" hat am 11. Oktober 2001 eine Stellungnahme zu Nifursol abgegeben; darin kam er zu dem Schluss, dass es anhand der Studien zu Mutagenität, Genotoxizität und Karzinogenität, die von dem Verantwortlichen für das Inverkehrbringen von Nifursol vorgelegt worden waren, sowie wegen des Mangels an Daten über die Entwicklungstoxizität nicht möglich war, eine zulässige Tagesdosis (ADI) für den Verbraucher festzulegen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK