Ask Google

Results for adwaith translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Adwaith cemegol

English

Chemical reaction

Last Update: 2015-06-10
Usage Frequency: 13
Quality:

Reference: Wikipedia

Welsh

Adwaith cadwyn

English

Chain reaction

Last Update: 2012-05-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Welsh

Dylid dangos adwaith Aelodau

English

Members ' reactions should be shown

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r adwaith i system drafnidiaeth ULTra yn anghymesur

English

The reaction to the ULTra transport system is out of proportion

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid edrychodd i'r dyfodo ; bu'n adwaith i'r gorffennol

English

It did not look forwar ; it reacted to the past

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae arnom eisiau strategaeth dymor hir , nid adwaith byrbwyll , tymor byr fel y cynigion presennol

English

We want a long-term strategy , not a short-term , knee-jerk reaction such as the current proposals

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ymddengys y bu hynny'n adwaith i'r gyfradd gyfnewid anffafriol ddiwedd Hydref

English

That appears to have been a reaction to the unfavourable exchange rate at the end of October

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae gwelliant 1 Carwyn Jones yn dila ac yn adwaith i fethiant y Llywodraeth i sicrhau newidiadau llesol ar gyfer pobl Cymru

English

Carwyn Jones's amendment 1 is feeble and a reaction to the Government's failure to bring about beneficial changes for the people of Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nick , yr wyf wedi ei gwneud yn glir beth yw natur a chryfder yr adwaith yng Nghymru i adroddiad y Swyddfa Masnachu Teg

English

Nick , I have made clear what the nature and strength of reaction is in Wales to the Office of Fair Trading's report

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr ydym yn trafod digwyddiad ag arwyddocâd rhyngwladol enfawr , sef yr erchyllterau ar 11 Medi ac adwaith y gynghrair yn erbyn terfysgaeth

English

We are discussing an event of huge international significance , namely the atrocities on 11 September and the reaction of the alliance against terrorism

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gobeithiaf y bydd yr adwaith i'r digwyddiad hwn yn atgoffa pobl na wnawn oddef hiliaeth yng Nghymru , yn enwedig mewn chwaraeon

English

I hope that the reaction to this incident will remind people that we will not tolerate racism in Wales , particularly in sport

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd pwyso am gorff wedi ei enwebu , yn rhannol neu'n gyfan gwbl , yn achosi mwy o broblemau ac yn arwain at adwaith

English

To push for a partly or wholly nominated body will cause more problems and backlash

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Os yw datblygiadau yng Nghaerdydd yn cael yr adwaith hwnnw ar bobl y Gogledd , yna un ffordd o ddod dros y broblem fyddai gwneud y datblygiadau yn fwy agored i bawb

English

If developments in Cardiff have that effect on people in north Wales , then one way to overcome the problem would be to make those developments more accessible to everyone

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Brian Gibbons : A allwch fy nghyfeirio at un achos a gofnodwyd lle y bu adwaith alergol hysbys i fwyd GM ? Dim ond am un enghraifft yr wyf yn gofyn

English

Brian Gibbons : Could you give me a single reference to a single documented case in which a known allergic reaction to GM food took place ? I only want one example

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Llaw gadarn sydd ei hangen ar y diwydiant ffermio , nid adwaith tymor byr sydd yn ceisio ennill poblogrwydd , fel hynny a welwyd yn y Siambr y prynhawn yma a chan y siaradwr diwethaf

English

The farming industry needs a steady hand and not short-term populist reaction such as that seen in the Chamber this afternoon and from the previous speaker

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae cyfanswm y newid enthalpi ar gyfer adwaith yn annibynnol o'r llwybr a gymerwyd o'r adweithyddion i'r cynhyrchion.

English

the total enthalpy change for a reaction is independent of the route taken from the reactants to the products

Last Update: 2016-04-02
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Welsh

Bydd cyhoeddi gorchymyn o'r brig i'r bôn ar ba fwyd y dylai pobl ei brynu a'i fwyta bron yn sicr yn arwain at adwaith andwyol

English

Issuing a top-down edict on what food people should buy and eat will almost certainly result in an adverse reaction

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cymeraf y cyfle hwn , Lywydd , i ddweud ei bod yn anodd rhoi adwaith ystyrlon i ddogfennau o bwys fel hyn gan mai ychydig o funudau sydd gennym i'w darllen

English

I would like to take this opportunity , Presiding Officer , to say that it is difficult to give a considered response to such important documents because we only have a few minutes to read them

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Brian Gibbons : Yn ddi-au , mae anaffylacsis yn adwaith difrifol sy'n codi ofn , ond yn ffodus , mae'n brin iawn

English

Brian Gibbons : There is no doubt that anaphylaxis is a frightening and serious reaction , but thankfully , it is exceedingly rare

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nick Bourne : Yr wyf yn croesawu'r ymyriad , ond mae adwaith Edwina Hart gynnau fach yn dangos na chafodd yr arian hwnnw ei anfon yn ôl i'r Trysorlys

English

Nick Bourne : I welcome the intervention but Edwina Hart's reaction just now demonstrates that that money was not sent back to the Treasury

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK