Ask Google

Results for dewch at loegr translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Glyn Davies : Ie , dewch at y pwynt

English

Glyn Davies : Yes , get to the point

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

O ran addysg , synnaf eich bod yn edrych tuag at Loegr oherwydd credais eich bod bob amser yn edrych tuag at Ewrop

English

On education , I am surprised that you are looking towards England because I thought that you always looked towards Europe

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid oes unrhyw amheuaeth y gallwn ddysgu o brofiad Lloegr a rhaid inni allu edrych tuag at Loegr am arfer gorau

English

There is no doubt that we can learn from the English experience and we must be able to look to England for best practice

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nick Bourne : Ymhellach i'r pwynt hwnnw o drefn , mae'n arwyddocaol gan mai dim ond at Loegr y cyfeiria'r llythyr

English

Nick Bourne : Further to that point of order , it is significant because the letter only refers to England

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn ystod y cwestiynau heddiw , dywedodd Prif Weinidog Cymru , pan oedd mewn un o'i hwyliau diamynedd , na ddylem gyfeirio at Loegr ac y gwnawn bethau yn well ac mewn ffordd wahanol yng Nghymru

English

During questions today , the First Minister , in one of his petulant moods , said that we should not refer to England and that we do things better and differently in Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd hynny'n arwain at athrawon yn edrych yn fwy tuag at Loegr am waith , a hyd yn oed yn fwy tuag at yr Alban , yn awr gan y cytunwyd ar setliad hael i athrawon i'r gogledd o Wal Hadrian

English

That will lead to teachers looking more to England for employment , and even more to Scotland , now that a generous settlement has been agreed for teachers north of Hadrian's Wall

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Sue Essex : Yr oedd cyhoeddiad Alistair Darling ddoe yn cyfeirio at Loegr yn unig a'r arian y bydd Lloegr yn ei ddyrannu'n bennaf at ledu llwybrau traffyrdd strategol sy'n dioddef o draffig trwm

English

Sue Essex : Alistair Darling's announcement yesterday referred to England only and the money that England will largely allocate to widening strategic motorway routes that suffer from heavy congestion

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ysgogwyd yr achosion hyn gan y cyhoeddusrwydd a roddwyd i'r adroddiad arbennig gan Ann Abraham , gan gyfeirio'n benodol at Loegr , a amlygodd nifer cynyddol o achosion gofal parhaus lle y methodd cyrff y GIG â chydymffurfio â'r gyfraith a chanllawiau Llywodraeth ganolog

English

These cases were prompted by the publicity given to the special report by Ann Abraham , with particular reference to England , which highlighted an increasing number of continuing care cases where NHS bodies failed to conform with the law and central Government guidance

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Os yw Plaid Cymru mewn difrif eisiau i bobl Cymru geisio hunanlywodraeth , y cam cyntaf yw gwybod y gallwn greu'r newid hwn ac adeiladu'r economi hwn heb orfod mynd â'n cap yn ein llaw byth a beunydd at Loegr i ddweud ` ni roesoch ddigon inni '

English

If Plaid Cymru really wants the people of Wales to aspire to self-government , the first stage is knowing that we can create this change and build this economy without endlessly going cap in hand to England to say ` you have not given us enough '

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK