Results for eich plant chi translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

nid gwneud y gwaith cartref ar ran eich plant yw eu diben, ond gallan nhw gynnig cyngor a'ch rhoi chi ar ben ffordd.

English

they’re not there to do the homework on behalf of the children, but they can offer advice and point you in the right direction.

Last Update: 2009-02-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Welsh

fel rhiant , gwyddoch y bydd unrhyw beth sydd yn effeithio arnoch chi , yn hwyr neu'n hwyrach , yn effeithio ar eich plant gan eu bod yn seilio eu diogelwch emosiynol arnoch

English

as a parent , you know that anything that affects you will , sooner or later , affect your children as they base their emotional security on you

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae'r farn or-syml hon bod tâl yn gysylltiedig â pherfformiad yn gysylltiedig â pha mor dda y gwnaeth eich plant mewn arholiadau ymhell ohoni , oherwydd bod 95 y cant ohono heb gysylltiad ag arholiadau

English

this simplistic view that performance-related pay is linked to how well your kids have done in exams is wide off the mark , because 95 per cent of it is not examination related

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

bydd eich plant yn gallu mwynhau dau ddiwylliant, a byddan nhw'n gallu pontio cenedlaethau efallai drwy siarad yr un iaith â mam-gu neu dad-cu.

English

your children will be able to enjoy two cultures, and will be able to bridge between generations perhaps by speaking the same language as grandma (mam-gu) or grandpa (tad-cu).

Last Update: 2009-02-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

fel y gwyr mamau , a thadau i fod yn deg , yr adeg hawsaf i gael rhywun i warchod eich plant yw pan maent rhwng 0 a 5 mlwydd oed , neu nes iddynt gychwyn yr ysgol , oherwydd ânt i un lle ac aros yno nes ichi eu casglu

English

as mothers , and fathers in all fairness , will know , the easiest time during which to have children minded are when they are 0 to 5 years old , or until they enter school , because they go to one place and stay there until they are picked up

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

fel y dywedodd arweinydd y democratiaid rhyddfrydol , charles kennedy , yn ddiweddar , ac fel y mae eraill wedi dweud , nid etifeddu'r amgylchedd oddi wrth eich rhieni a wnewch , ond ei gadw ar gyfer eich plant

English

as the liberal democrat leader charles kennedy said recently , and as others have said , you do not inherit the environment from your parents , you preserve it for your children

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

felly , ni fydd y gwahaniaeth dramatig rhwng bod â swydd mewn gwaith sydd yn difwyno a pheidio â bod â swydd , ond bod eich plant o bosibl yn profi llai o bryderon ynghylch iechyd , gyda ni mwyach yn economi'r dyfodol a fydd yn fwy cysylltiedig â gwybodaeth

English

therefore , the dramatic difference between having a job in a smokestack company and not having a job , but possibly your children having fewer worries about health , will no longer be with us in the more knowledge-related economy of the future

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

byddai wedi bod yn well pe bai gennym y pwer i wneud y penderfyniadau hyn yma oherwydd , er gwaethaf amheuon cadarn rhai o'r aelodau , yr wyf yn hyderus fy mod yn gwybod sut y byddai'r cynulliad wedi gweithredu ac na fyddai bellach yn gyfreithlon yng nghymru i guro eich plant

English

it would have been better if we had the power to make these decisions here because , despite the well-founded reservations of some members , i am confident that i know how the assembly would have acted and that it would no longer be lawful in wales to beat your children

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

ni fydd hyn yn digwydd, os ydym yn gadael i hyn barhau, beth ydych chi'n meddwl fydd yn digwydd wedyn? efallai y bydd ein byd yn llwyd o ludw bomiau, ein byd heb unrhyw goed, dim anifeiliaid, yn y bôn dim bywyd. heddiw, rwy'n dal i freuddwydio'n gryf. dychmygwch sut beth fyddai hi heb unrhyw ryfeloedd,dim lladd, pob heddychlon, byddai eich plant yn gwneud gwaith yno yn yr ysgol yn heddychlon, heb orfod symud i wahanol wledydd. ac ni fydd pawb, pawb, byth yn cael rhyfel eto, dychmygwch mai dyna fy mreuddwyd, rwy'n hopian

English

this will not happen, if we just let this keep happening what do you think will happen then? our world might be grey from the ashes of bombs, our world with no trees, no animals, basically no life. i say today, i still have a strong dream. imagine what it would be like with no wars,no killing, all peaceful, your kids would be doing there work in school peacefully, not having to move to different countries. and everybody, everybody, will never have a war again, imagine that, thats my dream, i hop

Last Update: 2023-12-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Get a better translation with
7,754,551,306 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK