Results for erlyn translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

rhaid erlyn ym mhob achos

English

there must be prosecution in every instance

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

gwaith erlyn troseddol yw'r gwaethaf

English

criminal prosecution work is the worst

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

<PROTECTED> <PROTECTED>, gwasanaeth erlyn y goron {\b (ge)}

English

<PROTECTED> <PROTECTED>, crown prosecution service ({\b ge})

Last Update: 2009-07-02
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Welsh

mewn rhai achosion gallai'r anfonwr gael ei erlyn.

English

in some cases the sender could be prosecuted.

Last Update: 2008-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

peter law : tybiaf na all awdurdod lleol erlyn ei hun

English

peter law : i do not suppose a local authority could prosecute itself

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

daeth rhybudd hefyd o du gwasanaeth erlyn y goron i fod yn ofalus

English

the crown prosecution service also gave out a warning to be careful

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

gellir eich erlyn os byddwch yn pleidleisio heb wneud datganiad neu os oes gennych fuddiant uniongyrchol

English

you can be prosecuted if you vote without having made a declaration or if you have a direct interest

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

fe wyddoch fod yr nhs yn awtomatig yn erlyn unrhyw un sydd yn bygwth aelod o staff ysbyty

English

you will be aware that the nhs automatically prosecutes anybody who threatens a member of hospital staff

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

byddai'r neges yn glir : gallech gael eich erlyn am fethu â gwneud hynny

English

the message would be clear : failure to do so leaves you liable to prosecution

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

gallai rhywun gael ei erlyn o dan ddeddf disgrifiadau masnachol 1968 am alw'r cynnig hwn yn ddadl

English

one could be prosecuted under the trade descriptions act 1968 for calling this motion a debate

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

dylem ei gwneud yn flaenoriaeth i awdurdodau addysg lleol erlyn unrhyw riant sy'n ymosod ar athro

English

we should make it a priority for local education authorities to prosecute any parent who attacks a teacher

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae ganddi gyfrifoldeb hefyd dros erlyn pobl am dipio anghyfreithlon , yn ogystal â monitro safleoedd tirlenwi a safleoedd gwaredu gwastraff eraill

English

it also has responsibility for prosecuting people for fly-tipping , as well as for monitoring landfill and other waste disposal sites

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

un o'i brif fanteision yw y bydd gwasanaeth erlyn y goron yn cyflogi rhywun a fydd yn canolbwyntio ar drais yn y cartref yn unig

English

one of its main benefits is that the crown prosecution service will employ someone to deal solely with issues of domestic violence

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

efallai y bydd y cynulliad yn dymuno ystyried sut y gellir annog gwasanaeth erlyn y goron i sicrhau bod yr adrodd ar wahân yn parhau ar ffurf gweithredu ar wahân

English

the assembly might wish to consider how the crown prosecution service could be encouraged to ensure that the separate reporting proceeds in terms of separate action

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

cliriwyd mike german gan wasanaeth erlyn y goron , ac ni welaf pam fod angen ichi droi'ch trwyn pan ddywed pobl eu bod yn falch am hynny

English

the crown prosecution service inquiry cleared mike german , and i do not see why you need to sneer when people say that they are pleased about that

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

ar ôl cwblhau'r ymchwiliadau hynny , cyhoeddodd gwasanaeth erlyn y goron ddatganiad ar 13 mehefin 2002 yn datgan nad oedd digon o dystiolaeth i gyfiawnhau unrhyw gyhuddiadau troseddol

English

following the completion of those investigations , the crown prosecution service issued a statement on 13 june 2002 stating that there was insufficient evidence to justify any criminal charges

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

gwaharddwyd cosbi corfforol yn y wlad honno dros 20 mlynedd yn ôl , ac yn groes i bryderon y byddai mwy o erlyn rhieni am daro'u plant , nid felly y bu

English

it abolished corporal punishment over 20 years ago , and contrary to concerns about a rise in the prosecution of parents who hit children , that was not the case

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

pam yr oedd angen iddo wybod ? nid yw'n fater pleidiol y mae ganddo ddiddordeb yndd ; ymddengys mai dim ond yr erlyn a chyfiawnder sydd o ddiddordeb iddo

English

why did he need to know ? it is not a party matter that he is interested i ; he is apparently only interested in the prosecution and justice

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

pe byddem wedi cael arwydd gan yr heddlu , gwasanaeth erlyn y goron neu'r twrnai cyffredinol y caiff ei datrys yn fuan , gallem gytuno i aros am bythefnos neu dair wythnos arall efallai i hynny ddigwydd

English

if we received an indication from the police , the cps or the attorney general that they will be resolved shortly , we could agree to wait a further fortnight or three weeks perhaps for that to happen

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae diddymu'r gwaharddiad ar erlyniad dwbl yn dra anrhyddfrydol , ac mae'n rhoi pwerau i'r heddlu a gwasanaeth erlyn y goron i erlid pobl a gafwyd yn ddieuog

English

the abolition of double jeopardy is deeply illiberal , and it gives powers to the police and the crown prosecution service to hound people who have been found not guilty

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK