MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: esgidiau ( Welsh - English )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

esgidiau

English

boots

Last Update: 2011-09-22
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Welsh

Esgidiau

English

Shoes

Last Update: 2014-08-16
Usage Frequency: 10
Quality:
Reference:

Welsh

Nid ydych yn ei esgidiau eto

English

You are not in his shoes yet

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Rhaid imi beidio â siarad â Miss Deighton am ei esgidiau.

English

I must not talk to Miss Deighton about her boots.

Last Update: 2014-03-26
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

A wyddoch fod ffatri esgidiau Athlons yn Aberdaugleddau wedi rhoi'r ffidil yn y to ryw 18 neu 19 mis yn ôl ? Diflannodd y perchenogion yng nghanol y nos , ar ôl derbyn arian cyhoeddus , gan gynnwys grant o £250 ,000 ar ffurf cymorth dewisol rhanbarthol , i helpu darparu swyddi na ddaeth

English

Are you aware that the Athlons shoe factory in Milford Haven ceased to trade around 18 or 19 months ago ? The owners did a midnight flit , having been awarded public moneys , including a grant of £250 ,000 in regional selective assistance , to help provide jobs that have not materialised

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Alun Pugh : Yr wyf yn sicr yn ymwybodol o'r dadleuon ynglyn â'r cerflun arbennig hwnn ; cyfeiriodd rhai beirniaid angharedig ato fel corrach mewn esgidiau glaw

English

Alun Pugh : I am certainly aware of the controversy about that particular statu ; some unkind critics have referred to it as a dwarf in wellington boots

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Bûm yn aelod o'r Blaid Gydweithredol ers tua 15 mlynedd , ond fel llawer ohonom yma , fy atgof cynnar o'r sefydliad cydweithredol , ar adeg pan oedd llawer o sefydliadau cydweithredol yn y Rhondda , yw'r gyfran flynyddol pan allai fy mam brynu esgidiau newydd imi ar gyfer y Pasg gyda'i gorelw

English

I have been a member of the Co-operative Party for around 15 years , but like many of us here , my early memory of the co-op , at a time when there were many co-ops in the Rhondda , is of the annual divvy when my mother could buy me new shoes for Easter with her windfall

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Cofiaf hi'n sefyll tu ôl i'r cownter yn y siop -- ddwywaith fy maint i -- yn fy nwrdio am rywbeth , efallai , am beidio â glanhau fy esgidiau neu beidio â sythu fy nhei

English

I remember her standing behind the counter in the shop -- twice my size -- reprimanding me about something , perhaps , for not having cleaned my shoes or not having straightened my tie

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Edrychodd yn ofidus , ac er mwyn gwneud iddo ofidio ychydig yn fwy , dywedais , ` Ie , yr wyf yn mynd i ddeddfu eich bod yn gorfod gwisgo festiau craflyd ac esgidiau hoelion . ' Edrychodd yn syn arnaf , a meddyliais fy mod wedi gwneud jôc wael iawn

English

He looked worried and , to make him worry a little more , I jumped in and said , ` Yes , I am going to pass a law that makes you wear scratchy vests and hob-nailed boots . ' He looked at me blankly , and I thought that it must have been a terrible joke

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Fodd bynnag , nid yw'r hyn sydd yn dda i Peacock's Stores Ltd , sydd yn defnyddio ffynonellau o'r dwyrain pell yn gyfan gwbl , gystal i Marks &am ; Spencer nac i'r cwmnïau a arferai wneud dillad ac esgidiau i Marks &am ; Spencer

English

However , what is good for Peacock's Stores Ltd , who source almost entirely from the far east , is not so good for Marks &am ; Spencer and for the companies that used to make clothes and shoes for Marks &am ; Spencer

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:
Warning: Contains invisible HTML formatting

Welsh

Fodd bynnag , pe bai arwydd Nike ar yr ochr , yn ddiau , byddai ciw yn siop yr esgidiau hoelion

English

However , I have no doubt that if there was a Nike swoosh on the side there would be a queue at the hob-nailed boot store

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Gobeithio y bydd undeb credyd , fel rhan o strategaeth ehangach , yn helpu i adfywio cymuned gorllewin canol y Rhyl , ac y gall hynny wedyn weithredu fel esiampl i rannau eraill o Gymru gyda phroblemau cymdeithasol tebyg , o gymuned sy'n codi ei hun gerfydd ei gareiau esgidiau ei hun -- sef nod undebau credyd -- fel rhan o'r cynllun Rhoi Cymunedau'n Gyntaf

English

I hope that a credit union will , as part of a wider strategy , help to regenerate the community of west-central Rhyl , and that that can then act as an example to other parts of Wales with similar social problems , of a community lifting itself by its own bootstraps -- which is what credit unions are all about -- as part of the Communities First scheme

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Hyd yma , yn y diwydiannau technoleg isel fel esgidiau a dillad y gwelwyd yr effeithiau yn bennaf , gyda cholledion cyson o tua 1 ,000 o swyddi y mis

English

So far , the effects have been seen mainly in low-tech industries such as footwear and clothing , with a steady loss of around 1 ,000 jobs per month

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Mae'n golygu bod y cymunedau hynny'n eu codi eu hunain o amddifadedd gerfydd eu careiau esgidiau eu hunain

English

It is about those communities lifting themselves out of deprivation by their own bootstraps

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Mae'r bechgyn yn derbyn mwy o hyfforddiant fel rhan o'r cynllun yn yr ysgol ragoriaeth bêl-droed nag a wnaent petaent yn ysgubo'r terasau neu'n glanhau esgidiau mewn clwb pêl-droed proffesiynol

English

The youths receive more coaching as part of the scheme at the soccer school of excellence than they would if they were sweeping terraces or cleaning boots at a professional football club

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Ni allwn glywed yr hyn a ddywedwyd , ond cefais ias sydyn , pan , yn ddi-rybudd , cododd y bachgen un o'i esgidiau maint 12 a'i chicio mor galed fel y cwympodd , yn ei dyblau

English

I could not hear what they said , but I suddenly went cold when , in a flash , the boy lifted up one of his size 12 boots and kicked her so hard that she crumpled , doubled up

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

O'i chychwyniad mewn un siop a wnaed o sinc , ehangodd y gymdeithas nes bod ganddi 10 siop fwyd , chwe siop cigydd , pedair adran esgidiau , siop trwsio esgidiau , pedair adran hetiau a defnyddiau , tair adran ddillad dynion , dwy siop melysion , siop fara , dwy adran ddodrefn , llaethdy , siop atgyweirio setiau teledu , iard adeiladwyr , adran ddodrefn angladd a chapel gorffwys , modurdy â fflyd o 22 o gerbydau , stablau , dwy siop fferyllydd a swyddfeydd â chyfleusterau bancio

English

From its origins of one store constructed from zinc , the society expanded into 10 grocery shops , six butcher shops , four boot and shoe departments , a boot and shoe repair shop , four millinery and drapery departments , three men's outfitting departments , two confectionery shops , a bakery , two furnishing departments , a dairy , a television repair shop , a builders ' yard , a funeral furnishing department and chapel of rest , a garage with a fleet of 22 vehicles , stables , two chemist shops and offices with banking facilities

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Prif Weinidog Cymru : Ni chredaf y byddai'r Arlywydd Bush yn crynu yn ei esgidiau o glywed unrhyw beth a ddywed Phil na'r Cynulliad

English

The First Minister : I do not think that President Bush would quiver in his boots because of anything that Phil or the Assembly says

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Yna sylweddolais nad oedd syniad gan ei genhedlaeth ef beth oedd esgidiau hoelion

English

I then realised that his generation had no idea what hob-nailed boots were

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Yr oedd dau gwmni esgidiau o Tsieina yn ardal Aberdaugleddau ar un adeg , ond nid wyf yn siwr a ydynt yn dal yno

English

There were two Chinese shoe companies in the Milford Haven area at one time , but I am not sure whether they are still there

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help:ausfuhrbegleitdokument (German>Italian) | gestern (German>Indonesian) | o sogro tarado completo/login/login (Portuguese>English) | ancorante (Italian>English) | plaice (English>Maltese) | tamba metal (Hindi>English) | lavare al rovescio (Italian>English) | poročanje (Slovenian>German) | poging (Tagalog>English) | nyunt (English>Danish) | dreschwagen (German>Arabic) | blind leap of faith (English>Tagalog) | monkey (English>Kannada) | getrocknet (German>Hungarian) | desfrînatele (Romanian>Spanish)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK