Results for etifeddol translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

llwyfannau etifeddol (e.e. prif gyfrifiaduron);

English

legacy platforms (e.g. mainframes);

Last Update: 2008-02-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Welsh

gostyngodd nifer yr arglwyddi etifeddol o 900 i 90

English

the number of hereditary peers decreased from 900 to 90

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

ni allwn fychanu'r arglwyddi etifeddol mewn modd didaro

English

we cannot deprecate casually the hereditary peers

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

hyd heddiw , yr arglwyddi etifeddol yw mwyafrif helaeth aelodau'r ty

English

to this day , heredity peers constitute the overwhelming majority of members of the house

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae angen inni gael gwared ar arglwyddi etifeddol a rhoi system fwy annibynnol o benodiadau ar waith

English

we need to get rid of hereditary peers and implement a more independent system of appointments

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

golygai traddodiad yn y du siambr cwbl etifeddol , yna cyflwynwyd arglwyddi am oes tua 30 mlynedd yn ôl

English

tradition in the uk meant an all-inherited chamber , then life peers were introduced around 30 years ago

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

john marek : fe ddywedodd y prif ysgrifennydd y dylem ffrwyno gallu penrhydd yr arglwyddi etifeddol

English

john marek : the first secretary said we should check the hereditary peers ' unbridled power

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

dyma fu ei brif werth -- gwerth sy'n bod er gwaethaf ei gyfansoddiad etifeddol , enwebedig

English

this has been its main value -- a value that exists despite its hereditary , nominated composition

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

yr oedd y torïaid yn fodlon dibynnu ar eu mwyafrif etifeddol yn nhy'r arglwyddi yn ystod eu 18 mlynedd mewn grym

English

the tories were happy to rely on their in-built hereditary majority in the house of lords during their 18 years of government

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

fe'm beirniadwyd am amddiffyn yr egwyddor etifeddol yn nhy'r arglwyddi rywsut neu'i gilydd

English

i was attacked for somehow defending the hereditary principle of the house of lords

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

drwy gael gwared ar afael annemocrataidd yr arglwyddi etifeddol fe gymerwn y cam unigol mwyaf at gyflawni'r agenda radicalaidd hwnnw

English

by getting rid of the undemocratic stranglehold of hereditary peers we take the biggest single step towards fulfilling that radical agenda

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

caiff ein hymrwymiad i greu democratiaeth fodern ei wella drwy ddiddymu hawl hynafol arglwyddi etifeddol i ddeddfu a bydd diwygiadau eraill hefyd i dy'r arglwyddi

English

our commitment to building a modern democracy will be enhanced by abolishing the ancient right of hereditary peers to make our laws and there will also be other reforms to the house of lords

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

ar hyn o bryd , o blith y 751 o arglwyddi etifeddol yn nhy'r arglwyddi , dim ond 17 , neu ddau y cant , sydd yn fenywod

English

at present , of the 751 peers by succession in the lords , only 17 , or two per cent , are women

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

fodd bynnag , mae'r llywodraeth lafur bresennol yn haeddu clod am etholfreinio'r arglwyddi , gan nad oes pleidlais gan arglwyddi etifeddol

English

however , the present labour government deserves credit for enfranchising the peers , as hereditary peers cannot vote

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

yr ydym wedi dechrau ar y gwaith o ddiwygio ty'r arglwyddi , gan gael gwared â'r mwyafrif llethol o'r arglwyddi etifeddol

English

we have begun the reform of the house of lords , removing the vast bulk of hereditary peers

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae'n ddiddorol iawn sylwi bod cyfansoddiad ty'r arglwyddi yn gwbl etifeddol , heblaw am yr esgobion ac arglwyddi'r gyfraith , tan 1958

English

it is fascinating to note that , with the exception of the bishops and law lords , the composition of the house of lords was purely hereditary until 1958

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

y cefndir i'r ddadl hon yw'r newid dwbl yn uwch dy senedd prydain , o aelodau etifeddol i aelodau penodedig , ac o aelodau penodedig i aelodau etholedig

English

the background to this debate is the double-gear shift in the upper house of the british parliament , from inherited to appointed , and from appointed to elected

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

caiff ein hymrwymiad i greu democratiaeth fodern ei wella drwy ddiddymu hawl hynafol arglwyddi etifeddol i ddeddfu a diwygiadau eraill i dy'r arglwyddi ### &nbs ;

English

` our commitment to building a modern democracy will be enhanced by abolishing the ancient right of hereditary peers to make our laws and other reforms in the house of lords . '

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Welsh

a yw'n wir yn amddiffyn hawl arglwyddi etifeddol i wneud deddfau yn y wlad hon ? mae gennym arglwyddi etifeddol oherwydd , ganrifoedd yn ôl , cysgodd un o'n perthnasau gyda brenin

English

is he really defending the right of hereditary peers to make laws in this country ? we have hereditary peers because , centuries ago , their ancestors slept with a king

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

a ddefnyddir profion sgrinio iechyd y kennel club ar gyfer y bridiau hynny sy'n agored i namau etifeddol ? disgwyliwn i'r holl aelodau gefnogi hyn , heb y cwyno a'r griddfan a glywsom yn gynharach

English

will the kennel club health screens be used for those breeds that are susceptible to hereditary defects ? i would expect that all members would support this , without the moaning and groaning that we heard earlier

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
7,832,686,553 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK