MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: freuddwyd ( Welsh - English )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

A ymunwch â mi i groesawu'r fenter hon , y dylid ei lansio ym mis Medi , ac i longyfarch yr holl wasanaethau brys a'u partneriaid sydd wedi gweithio mor galed i wireddu'r freuddwyd hon ?

English

Will you join me in welcoming this initiative , which should be launched in September , and in congratulating all the emergency services and their partners who have worked so hard to turn this dream into a reality ?

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Am iddi fod yn agored , mae'r Gweinidog wedi datgelu amrediad o bosibiliadau cyllidol , sydd yn cynnwys dychymyg yr optimist a'r pesimist heb gladdu harddwch y freuddwyd

English

As she has been open , the Minister has disclosed a range of financial possibilities , including the imagination of the optimist and the pessimist without burying the beauty of the project

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Bydd gennym wahaniaethau o ran sut mae gweithredu , ond yr wyf yn siwr y gallwn rannu'r un freuddwyd a dyhead

English

We will have differences on implementation , but I am sure that we can share the same dream and aspiration

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Cred y Democratiaid Rhyddfrydol y bydd yn rhaid inni fwrw pennau yn erbyn ei gilydd a sicrhau cydlyniad er mwyn cyflawni'r freuddwyd o adfywiad gwledig neu gwelwn chwe blynedd ofer arall

English

The Liberal Democrats believe that to achieve the dream of rural regeneration , we must knock heads together and make co-ordination happen or we will see another wasted six years

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Cydnabuwyd y ffordd gyfranogol a llawn dychymyg yr ydym yn mynd ati i geisio gwireddu'r freuddwyd o ddatblygu cynaliadwy i ddinasyddion cyffredin Cymru yn eang

English

The participative and imaginative way in which we are seeking to make sustainable development a reality for the ordinary citizens of Wales was widely acknowledged

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Dengys gwybodaeth ddiweddar fod integreiddio'n dal i fod yn freuddwyd gwrach mewn llawer o drefi ac nad oes dim yn digwydd

English

Recent information shows that integration is still a pipe dream in many towns with no action being taken

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Dim ond gwasanaeth cyhoeddus a all wireddu'r freuddwyd hon

English

Only a public service can realise this dream

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Dyna freuddwyd gwrach heb os ac yn lle realaeth cynigia obaith

English

It elevates wishful thinking to an art form and substitutes hope for realism

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Dywedodd fod rhai'n cael eu gyrru i brynu tocynnau loteri gan freuddwyd yn hytrach nag obsesiwn â hapchwarae

English

She mentioned that some people are driven to buy lottery tickets by a dream rather than by an obsession with gambling

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Efallai bod rhyw werth pensaernïol iddynt neu eu bod yn freuddwyd i bensaer , ond nid oeddent byth yn braf i fyw ynddynt

English

They may have had some architectural merit or have been an architect's dream , but they were never people-friendly

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Gofynasom i'r partneriaethau ieuenctid ledled Cymru freuddwydio'r freuddwyd erbyn 2008 , ac mae syniadau cyffrous yn dod i law

English

We asked the youth partnerships across Wales to dream the dream by 2008 , and there are some exciting ideas coming forward

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Gwyddom beth oedd y freuddwyd sosialaidd , gan inni ei gweld yn eich maniffesto ar gyfer yr etholiad cyntaf

English

We know what the socialist dream was , as we saw it in your first election manifesto

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Gyda buddsoddiad parhaus , gellir gwireddu'r freuddwyd o ddefnyddio'r Gymraeg ymhob rhan o'r gymdeithas , o addysg i hamdden , iechyd a gwaith

English

With continuing investment , the use of the Welsh language within every part of society , from education to leisure , health and work , can become reality

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Gyda buddsoddiad realistig , tymor canolig dros y saith i'r 10 mlynedd nesaf , gallem gael nifer fach o dai cyhoeddi deinamig a chynaliadwy yng Nghymru hyd yn oed os na allwn wireddu'r freuddwyd o gael ty cyhoeddi cenedlaethol

English

With realistic , medium-term investment over the next seven to 10 years , we could have a small number of dynamic and sustainable publishing houses in Wales even if we cannot fulfil the dream of having a national publishing house

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Mae astudiaeth briodol yn mynd rhagddi , ac yr wyf am gael ymrwymiad y caiff y freuddwyd a rannaf â chyd-Aelodau , fel Peter Law -- yr Aelod annibynnol dros Flaenau Gwent -- i ddod â chyfiawnder i leoedd fel Glynebwy , ei gwireddu cyn gynted â phosibl , ac na chaiff ei difetha gan gybyddion

English

A proper study is being done , and I want a commitment that the dream that I share with colleagues , such as Peter Law -- the independent Member for Blaenau Gwent -- to bring justice to places like Ebbw Vale will be realised as soon as possible , and that it will not be spoilt by penny-pinching

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Mae gennyf freuddwyd : mynd ar y trên yng Nghaerdydd , teithio i Lynebwy ac ymweld â'r ardal honn ; mynd wedyn ar drên i Gwm-carn , cyn mynd ar wibdaith dwristaidd i weld Twmbarlwm , lle mae'r gwenyn yn cwrdd â'r brain yn y gaer gynhanesyddol , teithio ar gwch camlas o Gwm-carn drwy Cross Keys , Risca , Pontymister i'r Ty-du , a mynd wedyn drwy Fourteen Locks -- yr wyf yn siwr y bydd pobl o bob rhan o'r byd yn ymweld â hwy -- i farina Casnewydd i fynd ar fwrdd cwch i hwylio i gamlesi Kennet ac Avon neu droi yn ôl i gyfeiriad Cwmbrân a dod i ben y daith yn Aberhonddu

English

I have a dream : to board a train in Cardiff , travel to Ebbw Vale and visit that are ; take a train to Cwm-carn , before taking a scenic drive to see Twmbarlwm , where the bees met the crows in the prehistoric for ; travel by canal boat from Cwmcarn through Crosskeys , Risca , Pontymister to Rogerstone , and go , via Fourteen Locks -- which I am sure people from all over the world would visit -- to Newport marina to board a sea-borne boat to sail to the Kennet and Avon canals , or turn around in the direction of Cwmbrân to end up in Brecon

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Mae hynny'n freuddwyd gan y Ceidwadwyr ar gyfer dechrau'r mileniwm newydd

English

That is a Conservative dream for early in the new millennium

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Mae rhai hefyd wedi cydweithio â phobl ifanc i freudwyddio'r freuddwyd -- gweledigaeth ar gyfer darparu gwasanaethau a chymorth i bobl ifanc yn eu hardaloedd fel hawl gyffredinol a bennwyd gennym -- ac maent wedi archwilio'r hyn sydd ar y gweill ar hyn o bryd yn eu hardaloedd

English

Some have also worked with young people to dream the dream -- a vision for providing services and support for young people in their areas , which we have determined to be a basic right -- and have examined what is already in progress in their areas

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Mae yna freuddwyd , a chredaf y dylai pawb allu byw'r freuddwyd honno

English

There is a dream , and I believe that everybody should be able to live that dream

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Mae'n amlwg bod pwer y freuddwyd yn fwy dylanwadol byth mewn cymunedau fel y rhain

English

It is obvious that the power of the dream carries even more weight in communities such as these

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help:guaina pvc (Italian>English) | un sacco di amore (Italian>English) | que clase tomas en la universida (Spanish>English) | mujhe aap se baat karni hai (Hindi>English) | x videeo (Hindi>English) | nothing to say you please know yourself (English>Hindi) | produktivitetsmål (Danish>English) | deliberaciones (Spanish>Dutch) | xx bf h d video (Hindi>English) | downloaded (English>Maltese) | accoltellato (Italian>Dutch) | serbuk lada sula (Malay>English) | this is not fair (English>Hindi) | bahasa mandarin cepat (Indonesian>Chinese (Simplified)) | x video download hd video ( hindi (Hindi>English)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK