Ask Google

Results for hefyd ei briod translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Profodd hefyd ei fod yn gost-effeithiol iawn

English

It also proved that it was very cost-effective

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhaid cofio hefyd ei fod yn swyddog undeb llafur

English

You must also remember that he was a trade union official

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Efallai hefyd ei bod yn adlewyrchu barn y Blaid Lafur

English

It may also reflect the Labour Party's views

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae hynny'n rhywbeth y dylem hefyd ei ystyried

English

That is something that we also need to consider

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fodd bynnag , nodais hefyd ei sylw am yr hawl i brynu

English

However , I also noted his comment on the right to buy

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cytunaf hefyd ei bod yn anodd pan fydd y ffigurau hyn yn codi

English

I also agree that it is difficult when these figures rise

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gellid dweud hefyd ei fod yn cynnwys addysg a llywodraeth leol

English

One could also say that it includes education and local government

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Caiff lefel incwm isel hefyd ei adlewyrchu yng nghyflwr y tai

English

Low income is also reflected in the condition of housing

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gallwn hefyd ei ystyried fel rhan o'n hadolygiad o weithdrefnau

English

We could also consider it as part of our review of procedures

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Adlewyrcha hefyd ei fod yn gweld hynny fel cyfle ac yn buddsoddi

English

It also reflects that it sees that as an opportunity and is investing

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Caiff teithio bws lleol am ddim hefyd ei gyflwyno ar 1 Ebrill

English

Free local bus travel will also be introduced on 1 April

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nododd hefyd ei bod yn bwysig ymwneud â'r sector annibynnol

English

He also indicated the importance of engagement with the independent sector

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn y Rhondda , cafodd Llafur hefyd ei phleidlais fwyaf yng Nghymru

English

In the Rhondda , Labour also got its highest vote in Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nodaf hefyd ei swyddogaeth fel llywydd cyngor y pedwar rhanbarth sbardun

English

I also note her role as the president of the council of the four motor regions

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cymeradwyaf hefyd ei rôl fel cadeirydd y grŵp arennau trawsbleidiol yn y Cynulliad

English

I also commend his role as chair of the all-party kidney group in the Assembly

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Croesawaf hefyd ei sylwadau a'i phwyslais ar ymgynghoriad a phartneriaeth

English

I also welcome her points and the emphasis she placed on consultation and partnership

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn ail , clywsom hefyd ei bod yn hollbwysig inni gael penderfyniad erbyn Mehefin 2005

English

Secondly , we also heard that it is crucial that we have a decision by June 2005

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr ydym yn falch hefyd ei fod yma heddiw i ymateb i'r ddadl hon

English

We are also pleased that he is here today to respond to this debate

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Caiff hefyd ei chydnabod yn statudol o dan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004

English

It will also have statutory recognition under the Planning and Compulsory Purchase Act 2004

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'n glir inni hefyd ei bod yn awyddus iawn i lofnodi'r concordat

English

We also have a clear signal that she is anxious to sign the concordat

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK