Results for ngwelliannau translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

gofynnaf ichi gefnogi fy ngwelliannau

English

i ask that you support my amendments

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

cefnogwch fy ngwelliannau , os gwelwch yn dda

English

please support my amendments

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

ceir negeseuon cymysglyd yng ngwelliannau ceidwadwyr cymru

English

there are mixed messages in the welsh conservatives ' amendments

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

yng ngoleuni hyn oll , gofynnaf ichi gefnogi fy ngwelliannau

English

in light of all this , i ask you to support my amendments

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

yr wyf wedi fy siomi yng ngwelliannau 2 a 3 llafur

English

i am disappointed by labour's amendments 2 and 3

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

gofynnaf ichi ddangos dewrder ac argyhoeddiad a phleidleisio o blaid fy ngwelliannau

English

i ask you to show courage and conviction and vote in favour of my amendments

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

efallai fod hyn yn wers imi baratoi fy ngwelliannau trwy gyfrwng y gymraeg y tro nesaf

English

perhaps this is a lesson for me to prepare my amendments through the medium of welsh next time

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

adlewyrchir ein nodau yng ngwelliannau 1 a 2 jocelyn davies , y byddaf yn eu cefnogi

English

our goals are reflected in jocelyn davies's amendments 1 and 2 , which i will support

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

ni fyddai unrhyw un yn anghytuno â'r hyn a fynegir yng ngwelliannau ceidwadwyr cymru

English

no one would disagree with the sentiment of the welsh conservatives ' amendments

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

nid yw'r ffaith fy mod heb gynnig fy ngwelliannau'n gyntaf yn peri problem

English

it is not a problem that i did not propose my amendments first

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

fel plaid , yr ydym yn cefnogi'r cynnig , ond mae fy ngwelliannau yn ceisio ei gryfhau

English

as a party , we support the motion , but my amendments endeavour to strengthen it

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae angen cnawd ar yr esgyrn ac mae fy ngwelliannau i yn ceisio darparu peth o'r cnawd hwnnw

English

we need flesh on the bones and my amendments seek to provide some of that flesh

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

yr cyfan y mae plaid cymru yn gofyn amdano yng ngwelliannau 1 , 2 a 3 yw y dylid edrych ar y rhain

English

plaid cymru is simply asking in amendments 1 , 2 and 3 that these should be considered

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

felly , byddai'n eithriadol o anodd gorfodi'r awgrymiadau a wneir yng ngwelliannau 2 a 3

English

therefore , it would be exceptionally difficult to enforce the suggestions made in amendments 2 and 3

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

ni ddymunaf ac ni cheisiaf ragfarnu'r adolygiad hwnnw , yn awr nac yng ngwelliannau 4 a 6 o'm heiddo

English

i will not and i am not trying to pre-judge that review , now or in my amendments 4 and 6

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

er mwyn cadw'r hyblygrwydd sydd ei angen i ddatblygu'r broses ymgynghori hon yn effeithiol , gofynnaf ichi gefnogi fy ngwelliannau

English

in the interest of retaining the flexibility required to progress this consultation effectively , i seek your support for my amendments

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

ni allaf weld sut y gallwn wrthod adroddiad 2000-01 , ac nid wyf wedi fy argyhoeddi bod unrhyw synnwyr yng ngwelliannau'r torïaid

English

i do not see how we can reject the 2000-01 report , and i am not convinced that there is any sense in the tories ' amendments

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

er y cytunaf yn fras â'r materion a godir yng ngwelliannau 1 a 2 , ni chefnogaf hwynt gan eu bod yn ailddatgan bwriadau sy'n bodoli eisoes

English

although i am in broad agreement with the issues raised in amendments 1 and 2 , i will not support them as they restate existing intentions

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

yr oeddwn wedi gobeithio y byddai'n treulio'r rhan fwyaf o'i amser yn amddiffyn ei hun rhag y cyhuddiadau a wneir yng ngwelliannau plaid cymru

English

i had hoped that he would spend most of his time defending himself against the accusations in plaid cymru's amendments

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

fodd bynnag , mae plaid cymru -- the party of wales -- o'r farn bod ynddi ddiffyg sylfaenol , yr ydym wedi ceisio ei unioni yng ngwelliannau 2 a 7

English

however , plaid cymru -- the party of wales sees a fundamental flaw in it , which we have tried to address in amendments 2 and 7

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
7,831,281,327 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK