Results for on dim ond dwy awr oedd y daith translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

dim ond dwy elfen sydd i rym y cynulliad hwn

English

there are only two ways that power derives in this assembly

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

dim ond 37 y cant oedd y ffigur hwnnw yn 2002

English

that figure in 2002 was only 37 per cent

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

ar ôl dim ond dwy flynedd , dywed fod y rhaglen yn fethiant

English

after only two years , it says that the programme is a failure

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

huw lewis : dim ond dwy funud sydd gennyf

English

huw lewis : i only have two minutes

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

dim ond ar gyfer y rheiny a etholwyd unwaith bob pedair blynedd yr oedd y llywodraeth

English

the government was only for those elected once every four years

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

dim ond dwy ganolfan lawdriniaeth y galon sydd gennym yng nghymru -- yn nhreforys ac yn nghaerdydd

English

we only have two heart surgery centres in wales -- in morriston and cardiff

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

yr oedd y cyflwyniad tua dwy awr o hyd

English

the presentation was about two hours long

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

dim ond ychydig wythnosau yn ôl yr oedd y torïaid yn cwyno nad oedd ganddynt ddigon o waith yn ystod y toriadau

English

only a few weeks ago the tories were complaining that they did not have enough work during recess

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

dim ond unwaith y mis yr oedd y pwyllgor cyfle cyfartal yn cynnal cyfarfod , a llwyddasom i gynnal adolygiad polisi da

English

the committee on equality of opportunity only ever met monthly , and we managed a good policy review

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

dim ond dwy ganolfan didoli post sydd ar ôl yng nghymru : yn abertawe ac yng nghaerdydd

English

there are only two mail sorting centres left in wales : in swansea and cardiff

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

cymerodd amser , ond yn raddol sylweddolwyd nad dim ond pwysau mis ionawr oedd y broblem , fel yr honnodd y prif weinidog i ddechrau

English

it took a while , but gradually the penny dropped that this was not just about january pressures , as the first minister initially claimed

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

dechreuir goresgyn yr anawsterau , a dim ond dwy swydd wag mewn gwasanaethau obstetreg a gynecoleg sydd yng nghymru erbyn hyn , sef y nifer isaf ers pum mlynedd

English

the difficulties are beginning to be overcome , and obstetrics and gynaecology vacancies in wales are now down to only two , which is the lowest level for five years

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

dim ond ychydig flynyddoedd yn ôl , isdn oedd y dechnoleg ddiweddaraf ond erbyn hyn credir ei bod yn hen dechnoleg sy'n annigonol ar gyfer cysylltiadau cyfoes

English

it was only a few years ago that isdn was regarded as state-of-the-art , but it is now considered to be old technology and insufficient for modern communications

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

dim ond 8 y cant o'i arian amcan 1 yr oedd y rhanbarth o loegr a ddaeth agosaf atom o ran perfformiad wedi'i ymrwymo ar y pryd

English

the region in england that came closest to us in performance had only committed 8 per cent of its objective 1 money at that stage

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

dim ond am gyfnod byr yr oeddwn yn ei hadnabod , a ddechreuodd gydag etholiadau'r cynulliad , pan oedd y ddau ohonom yn brwydro i ennill sedd dwyrain abertawe

English

i only knew her for a short time , beginning with the assembly elections , when we both sought to win the swansea east seat

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

dim ond dwy araith y frenhines a fu ers sefydlu'r cynulliad -- sefydlwyd y cynulliad yng ngorffennaf 1999 , felly yr oedd yn rhy hwyr yn y broses ddeddfwriaethol i gael llawer i mewn i araith y frenhines yn nhachwedd 1999

English

there have only been two queen's speeches since the assembly was established -- the assembly was established in july 1999 , so it was too late in the legislative process to get much into the november 1999 queen's speech

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

byddaf yn mwynhau darllen y ddogfen hon yn fanwl yn ystod y dyddiad nesaf er mai dim ond 64 tudalen oedd yn fy nghopi i -- yr oedd y crynodeb gweithredol ar goll , ac edrychaf ymlaen at ei weld

English

i will enjoy reading this document in some detail over the next few days even though i only had 64 pages in my copy -- i missed the executive summary , which i look forward to seeing

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

carwyn jones : o ran cyfathrebu , ni wyddom dair wythnos yn ôl ble yr oedd y clwyf a dim ond un ddalen oedd gennym i'w dosbarthu

English

carwyn jones : in terms of communications , three weeks ago we did not know where the disease was and we only had a sheet of paper to distribute

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

apeliaf hefyd am ymestyn y gorchymyn hwn i gynnwys cymunedau eraill , fel butetown a grangetown , ac enwi dim ond dwy ardal lle y mae pobl yn dal i ddymuno byw a gweithio'n agos i'w teuluoedd

English

i also make a plea for this order to be extended to other communities , such as butetown and grangetown , to name but two areas where people still want to live and work near their families

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

dim ond dwy ffatri yn yr undeb ewropeaidd gyfan a fydd â'r hawl i ddigomisiynu oergelloedd : un yn yr almaen a'r llall yn yr iseldiroedd

English

there are only two plants in the whole of the european union that will be allowed to decommission fridges : one in germany and the other in the netherlands

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
7,838,147,758 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK