Ask Google

Results for swn y gwynt translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

meddal fel y gwynt

English

soft as the wind

Last Update: 2020-03-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Welsh

swn y nant

English

near the stream

Last Update: 2017-03-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Welsh

swn y mor

English

sound of the sea

Last Update: 2016-01-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Welsh

duwies Roegaidd y gwynt a'r awyr

English

Greek goddess of the wind and the air

Last Update: 2015-07-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Welsh

Dyna'r terfyn eithaf , o ystyried ysbeidioldeb y gwynt

English

That is the absolute limit , given the intermittency of wind

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ni allant weithio pan fydd y gwynt yn chwythu dros 27 metr yr eiliad

English

At over 27 metres per second , they cannot work

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd modd gwahaniaethu rhwng Castell y Gwynt a chopa'r Glyder Fach

English

You could even differentiate between Castell y Gwynt and the summit of Glyder Fach

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn ei ymateb hyd yn hyn , ni wnaeth y Cynulliad fwy na chodi bys yn yr awyr i ganfod cyfeiriad y gwynt

English

The Assembly's response to date has amounted to no more than sticking a finger in the air to calculate the direction of the wind

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn y tymor byr , pwer y gwynt ar y tir ac o'r lan sy'n fwyaf tebygol o gyfrannu

English

In the short term , onshore and offshore wind power are the technologies most likely to contribute

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Felly , credwn fod i bwer y gwynt botensial enfawr yng Nghymru , a'i fod yn faes lle yr ydym megis cychwyn

English

Therefore , we believe that windpower has huge potential in Wales , and is an area of which we have barely scratched the surface

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae posibilirwydd cryf y gallai'r haint hwn fod wedi ei gario ar y gwynt yn y gwyntoedd cryf diweddar yn ardaloedd Môn ac Eryri

English

There is a strong possibility that this infection may have been carried by the recent strong winds in Anglesey and Snowdonia

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Maent yn hwylio ar frig ton manteisiaeth a'r pleidiau eraill yn syrffio y tu ôl iddynt a'u cefnau yn y gwynt

English

They are riding a wave of opportunism and the other parties are surfing behind them with their extremities exposed

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Derbyniodd ACRE na chynhaliwyd astudiaethau symudiad paill ar safleoedd arfaethedig y treialon yng Nghymru , ond gofynnodd a oedd y nodweddion topograffi a chyflymder y gwynt yn unigryw

English

ACRE accepted that pollen drift studies had not been carried out at the proposed trial sites in Wales , but questioned whether the topography and wind-speed characteristics were unique

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Y Prif Weinidog : Gallwn glywed lobi'r Fforwm Cartrefi Gofal ar waith yn y swn y tu ôl

English

The First Minister : We can hear the Care Home Forum lobby at work in the noises off

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Y modd i amddiffyn y dewis hwnnw yw drwy ymdrechion llwyddiannus Carwyn i gael lledu'n sylweddol y gadwyn iechydol rhag y perygl o groesbeillio ar y gwynt ledled Ewrop

English

The way to protect that choice is through Carwyn's successful efforts to get the cordon sanitaire distances for the danger of wind-blown cross-pollination extended considerably at a European level

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae waliau neu gloddiau rhwng caeauyn helpu i atal y gwynt a’r glaw rhag mynd â’r priddiffwrdd, a gallan nhw fod o fudd i fywyd gwyllt hefyd.

English

Walls or hedgerows between fields help stop thewind and rain from carrying away soil, and they can be good for wildlife too.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dilynwyd polisi o'r fath yn Nenmarc , ond rhoddwyd y gorau iddo wedyn oherwydd ysbeidioldeb y gwynt , gan fod hynny wedi arwain at gynhyrchu mwy o ollyngiadau carbon

English

This policy was pursued in Denmark , but has since been halted because of the intermittent nature of wind , which resulted in producing more carbon emissions

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Efallai fod llawer ohonom yn teimlo mai'r syniadau ynglyn â chydberchnogaeth sydd yn y gwynt yn Swydd Efrog ar hyn o bryd yw'r math mwyaf derbyniol o berchnogaeth

English

Perhaps many of us find the ideas of mutualisation currently floating around Yorkshire the most acceptable form of ownership

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dewis amgen yn lle ynni niwclear yw cynhyrchu trydan adnewyddadwy , drwy gyfrwng yr haul , y gwynt , tonnau , y llanw , dŵr , nwyon gwastraff a ffynonellau biomas

English

An alternative to nuclear power is renewable electricity generation , from sun , wind , wave , tidal , hydro , waste gases and biomass sources

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cânt gysur yng nghwmni'i gilydd a chyn inni ddarparu ystafell fechan iddynt yn yr adeilad hwn arferent orfod dioddef y gwynt a'r glaw ac ymgynnull yng nghefn yr adeilad

English

They find comfort in each other's company and before we provided a little room for them in this building they used to brave the wind and the rain and gather outside the back of the building

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK