Ask Google

Results for tarw translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Tarw

English

Cattle

Last Update: 2013-07-25
Usage Frequency: 10
Quality:

Reference: Wikipedia

Welsh

Ci Tarw

English

Bulldog

Last Update: 2015-06-03
Usage Frequency: 8
Quality:

Reference: Wikipedia

Welsh

Yr ydym yn mewnforio cig tarw

English

We are importing bull beef

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid yw'r fersiwn llais tarw o archwilio at fy nant

English

The foghorn version of scrutiny does not appeal to me

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhodri Glyn Thomas : Dywedasoch fod arnom angen ci tarw

English

Rhodri Glyn Thomas : You said that we need a bulldog

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhaid inni geisio ychwanegu gwerth at ein cynnyrch , gan ddatblygu marchnadoedd cig llo a chig eidion tarw

English

We must try to add value to our products , growing on veal and bull beef

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dywedasoch nad oedd gennych unrhyw wrthwynebiad i roi tarw ar fferm , ar yr amod ei fod yn aros ar y fferm honno

English

You said that you had no objection to putting a bull on a farm as long as it stayed on that farm

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ynghylch eich dull gwleidydda â llais tarw , nid yw gweiddi'n uwch yn ffurf archwilio effeithiol

English

On your foghorn school of politics , shouting louder is not an effective form of scrutiny

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Maent yn bwysig i bobl o ran llwybrau tarw , gan agor cefn gwlad i bobl gael mynd iddo a chaniatáu i bobl allu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn haws yn eu hardaloedd lleol

English

They are important to people in terms of short cuts , opening up the countryside for access and allowing people to access public transport more easily in their local areas

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd y ffermwyr hynny'n colli allan , ac iddynt hwy cynrychiola modwleiddio gwerthu'r fuwch i brynu tarw

English

Those farmers will lose out , and modulation for them represents robbing Peter to pay Paul

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dywed un stori fel y bu i drigolion tref Eger yfed y gwin coch cyn ymladd, ac oherwydd eu dewrder wrth amddiffyn eu tref, galwodd y Tyrciaid y gwin yn 'waed tarw'.

English

One story is that the occupants of the town of Eger drank this deep red wine and, because of their strength in defending the city, the Turks called it 'bull's blood'.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae Tokaj a Torley yn winoedd byd-enwog, felly hefyd mae Egri bikaver neu 'waed tarw'.

English

Tokaj and Torley wines are world famous, as is Egri bikaver or 'bull's blood'.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Os byddwch yn y cyffiniau y diwrnod hwnnw , yr wyf yn siwr y gallaf drefnu ichi weld y tarw dur yn taro'r ddaear i gychwyn y gwaith o godi'r ganolfan triniaethau dydd newydd , a fydd yn cynyddu'r capasiti i gyflawni llawdriniaethau orthopedig , er enghraifft

English

If you are in the area on that day , I am sure that I can arrange for you to see the bulldozer hitting the ground to start the building work on the new ambulatory care centre , which will increase the capacity to carry out orthopaedic operations , for example

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fe'm ffoniwyd gan wraig yn y Fenni a ddywedodd ei bod wedi gwneud cais am drwydded symud ar gyfer tarw , a bod swyddog o'r Cynulliad wedi dweud bod rhaid iddo gael gwybod beth oedd rhyw'r tarw

English

A lady in Abergavenny rang me to say that she had applied for a movement licence for a bull , and that an official from the Assembly had said that he needed to know what the bull's sex was

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr ydym yn parhau i fewnforio cig eidion tarw , a gallai ein ffermwyr fod yn manteisio ar y farchnad honno , ond nid ydynt yn gwneud hynny'n llawn ar hyn o bryd

English

We are still importing bull beef , and our farmers could be taking advantage of that market , but are not doing so to the full at present

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn ystod yr argyfwng hwnnw , ffoniwyd un o'm hetholwyr yr oedd arni angen trwydded ar frys i symud tarw gan swyddog yn yr adran amaethyddiaeth i ofyn iddi beth oedd rhyw'r tarw

English

During that crisis , an official from the agriculture department telephoned one of my constituents , who urgently needed a movement licence for a bull , to ask her the sex of the bull

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fel y dywedais , mae Awdurdod Datblygu Cymru , yr adran amaethyddiaeth a'r undebau wedi ystyried hyn ac yr ydym yn gweithio i gynhyrchu cig llo a chig eidion tarw a dyfwyd gartref

English

As I said , the Welsh Development Agency , the agriculture department and the unions have taken this on board , and we are working to produce home-grown veal and bull beef

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:



We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK