Usted buscó: gesamentlike braaigeriewe (Afrikaans - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Afrikaans

Inglés

Información

Afrikaans

antoniem vir gesamentlike

Inglés

antonym for joint

Última actualización: 2016-02-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Afrikaans

2. die betogende ouer het of alleenreg of gesamentlike

Inglés

sole or joint rights of custody of

Última actualización: 2011-10-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Afrikaans

simboliseer die gesamentlike wens van die mense om suksesvol

Inglés

symbolizes the collective will of the people to succeed despite

Última actualización: 2011-10-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Afrikaans

padkaart gebruik die gesamentlike openstreetmap-databasis, geskep deur honderde duisende mense regoor die wêreld.

Inglés

maps uses the collaborative openstreetmap database, made by hundreds of thousands of people across the globe.

Última actualización: 2014-08-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Afrikaans

staatsrede van die president van suid-afrika, thabo mbeki: gesamentlike sitting van die parlement

Inglés

state of the nation address of the president of south africa, thabo mbeki: joint sitting of parliament

Última actualización: 2011-10-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Afrikaans

staatsrede van sy eksellensie jg zuma, president van die republiek van suid-afrika, gesamentlike sitting van die parlement, kaapstad

Inglés

state of the nation address by his excellency jg zuma, president of the republic of south africa, joint sitting of parliament, cape town

Última actualización: 2011-10-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Afrikaans

ons het hierdie gesamentlike sitting in die aand byeengeroep sodat die meerderheid van ons land se mense, werkers en skoolkinders, ook deel van die geleentheid kan wees.

Inglés

we called a joint sitting in the evening so that the majority in our country, workers and schoolchildren, can be part of the occasion.

Última actualización: 2011-10-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Afrikaans

staatsrede van sy eksellensie jg zuma, president van die republiek van suid-afrika tydens die gesamentlike sitting van die parlement, kaapstad

Inglés

state of the nation address by his excellency jg zuma, president of the republic of south africa, at the joint sitting of parliament, cape town

Última actualización: 2011-10-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Afrikaans

die verskerping van gesamentlike pogings deur alle suid-afrikaners om maatskaplike binding te bewerkstellig, moet ´n kritieke been van hierdie maatskaplike ingrypings uitmaak.

Inglés

a critical leg of these social interventions should be the intensification of joint efforts among all south africans to improve social cohesion.

Última actualización: 2011-10-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Afrikaans

ons het juis hierdie dag gekies om hierdie gesamentlike sitting van die parlement byeen te roep om die staatsrede te lewer en sodoende 'n waterskeidingsoomblik wat ons land se geskiedenis vir ewig verander het, te gedenk.

Inglés

we have chosen this as the day to call this joint sitting of parliament to deliver the state of the nation address, to celebrate a watershed moment that changed our country.

Última actualización: 2011-10-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Afrikaans

veroorloof my om by hierdie geleentheid van die voorlaaste gesamentlike sitting van die derde parlement vir die jaarlikse debat oor die stand van ons nasie, al die agbare lede van die parlement 'n voorspoedige en produktiewe nuwe jaar toe te wens.

Inglés

allow me on this occasion of the penultimate joint sitting of the third parliament for the annual debate on the state of our nation, to wish all the honourable members of parliament a happy and productive new year.

Última actualización: 2011-10-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Afrikaans

kitskos is goedkoop, vinnig en lekker. wat is die rede waarom die meeste mense wanneer die koop van 'n "big mac." moenie die moontlike gevolge van 'n vinnige kos op hul gesondheid en die omgewing te oorweeg. kitskos is gekoppel aan vetsug, gesamentlike siekte, hartsiektes, hoë bloeddruk, hoë cholesterol en hartaanvalle. en mense raak verslaaf is dit as gevolg van bymiddels wat maak dit as toevoeging as dwelms. verder kitskos kettings verkoop 'n baie van die fabriek geboer diereprodukte. behalwe die feit dat sy onmenslike die hoë aanvraag vir vleis is die nommer een oorsaak van aardverwarming. die chemikalieë wat gebruik word in 'n vinnige voedselproduksie sypel in grondwater wat dit besoedel, wat veroorsaak dat siekte, dood, en nog baie meer. en almal wat plastiek? wel, dit is die nommer een oorsaak van rommel in die vsa. op die ou end moet ons vra, is kitskos moeite werd spaar 'n bietjie tyd en geld wanneer dit in die einde dit vernietig ons gesondheid en die omgewing, nie geld of tyd kan dit terug te kry. jy is wat jy eet.

Inglés

dwelmmiddel

Última actualización: 2014-04-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Afrikaans

'n element van die regering se top-prioriteite is 'n doelbewuste fokus op aangeleenthede rakende die ontwikkeling van vaardighede. die hersiening van die nasionale menslike hulpbronontwikkelingstrategie sal hierdie jaar afgehandel word, en die projekte wat onderneem is deur die gesamentlike span wat bestaan uit regering-, arbeid-, besigheid- en akademiese instellings, en wat gereël word deur die "joint initiative on priority skills acquisition" (jipsa), sal verskerp word.

Inglés

an element of government's apex of priorities will be deliberate focus on matters of skills development. work to review the national human resource development strategy will be completed this year, and the projects that the joint team of government, labour, business and academic institutions organised under the joint initiative on priority skills acquisition (jipsa) will be intensified.

Última actualización: 2011-10-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Afrikaans

die ekonomiese programme waarna ons verwys het, vorm deel van die gesamentlike stukrag waarby alle suid-afrikaners hulle gewig moet ingooi sodat ons die vlak van armoede en ongelykheid in ons samelewing kan verlaag. dit is vir ons nie maar net ´n cliché om te sê dat die sukses van ons demokrasie gemeet behoort te word, en gemeet sal word, aan die daadwerklike stappe wat ons neem om die lewensgehalte van die kwesbaarstes in ons samelewing te verhoog nie.

Inglés

the economic programmes to which we have referred form part of the concerted drive in which all of south africa should engage in order to reduce the levels of poverty and inequality in our society. for us it is not a mere cliché to assert that the success of our democracy should and will be measured by the concrete steps we take to improve the quality of life of the most vulnerable in our society.

Última actualización: 2011-10-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Afrikaans

die massiewe eskom-bouprogram ten opsigte van nuwe opwekking- , transmissie- en verspreidingskapasiteit sal voortgaan; en waar moontlik sal sommige projekte bespoedig word. in hierdie opsig, wil ek die privaatsektor bedank vir hul bereidwilligheid om ons op enige moontlike wyse behulpsaam te wees. tydens 'n vergadering met die voorsitter van general electric verlede week, het general electric aangebied om hulp te verleen deur skaars turbinetoerusting names ons aan te koop. in suid-afrika is groot maatskappye soos sasol, anglo en bhp billiton almal betrokke by samesprekings met die departemente van minerale en energiesake en van openbare ondernemings om koste-effektiewe en volhoubare oplossings te vind vir die voorsieningsbeperkinge. die benadering is een van gesamentlike optrede eerder as wedersydse verwyt. .

Inglés

the massive eskom build programme in new generation, transmission and distribution capacity will continue; and where possible, some projects will be accelerated. in this regard, i would like to thank the private sector for being prepared to assist in whatever way they can. in a meeting with the chairman of general electric (ge) during the course of last week, ge offered to assist by procuring scarce turbine equipment on our behalf. in south africa our own large companies such as sasol, anglo and bhp billiton are all in concrete discussions with the departments of mineral and energy and public enterprises to find cost effective and sustainable solutions to the supply constraint. the approach is one of common action rather than recrimination.

Última actualización: 2011-10-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Afrikaans

ek sal 'n vergadering belê met die gesamentlike presidensiële werkgroepe om ons oorkoepelende aksies te koördineer, en ons sal ook binnekort 'n span van "energiekampioene"' aankondig wat sal bestaan uit vooraanstaande en kundige suid-afrikaners wat die regering gaan bystaan met die energiedoeltreffendheidsveldtog en wat beleggers en gemeenskappe op hoogte sal hou van die werklike situasie en hoe hulle kan bydra om ons huidige uitdagings aan te spreek.

Inglés

i will convene a meeting of the joint presidential working groups to co-ordinate our overall actions. i will also shortly announce a team of 'energy champions' consisting of prominent and knowledgeable south africans who will assist government with the energy efficiency campaign and inform investors and communities on the actual situation and how they can help to address our current challenges.

Última actualización: 2011-10-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Afrikaans

gesamentlike pogings en beraadslaging is die kern in ons antwoord op hierdie noodtoestand. taakspanne is tans werksaam in baie gebiede. aanstaande week sal die provinsiale premiers met die burgemeesters vergader om energiebesparingsmaatreëls te beplan en te implementeer in al die munisipaliteite regoor die land. hulle sal ondersteun word deur die tegniese spanne van edi holdings, eskom en die nasionale agentskap vir energiedoeltreffendheid. die departement van provinsiale en plaaslike regering sal hierdie aktiwiteite koördineer en sal bygestaan word deur die departemente van minerale en energiesake en van openbare ondernemings.

Inglés

collective effort and consultation are at the centre of our response to the emergency. task teams are currently working in many areas. next week the provincial premiers will convene their fora with mayors to plan and implement the energy saving measures in all the municipalities across the country. they will be supported by technical teams from edi holdings, eskom and the national energy efficiency agency. the department of provincial and local government will co-ordinate this activity supported by the line departments of mineral and energy and public enterprises.

Última actualización: 2011-10-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Afrikaans

in hierdie verband wil ons die gesamentlike onderneming vir die verkryging van prioriteitsvaardighede (jipsa), wat die regering, sakelui, die arbeidsektor, opleidingsinstansies en ander byeenbring, lof toeswaai vir die rol wat hulle gespeel het.

Inglés

in this regard, we wish to commend the role played by the joint initiative on skills acquisition (jipsa), which brings together government, business, labour, training institutes and others.

Última actualización: 2011-10-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Afrikaans

ons het dit nog nie ten volle bereik nie. maar niemand behalwe onsself kan sorg dat hierdie droom verwesenlik word nie. laat ons dus ons moue oprol en aan die werk spring met die volle besef dat die bou van dié suid-afrika waarna ons streef, ´n taak en ´n gesamentlike verantwoordelikheid is wat ons met mekaar deel.

Inglés

we are not there yet. but no one, except ourselves, shall ensure that this dream is realised. and so, let us roll up our sleeves and get down to work, fully understanding that the task to build the south africa for which we yearn is a common responsibility we all share.

Última actualización: 2011-10-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Afrikaans

toe ons besin het oor misdaad tydens verlede jaar se gesamentlike sitting van die parlement, het almal ernstige kommer uitgespreek oor die hoë misdaadsyfer en ook oor die feit dat dit wou voorkom of omstandighede vererger het, veral ten opsigte van moord - iets wat alle vooruitgang sedert die demokrasie in die wiele ry.

Inglés

when we reflected on the issue of crime at last year's joint sitting of parliament, we all expressed grave concern not only at the high rates of crime, but also at the indication that things seemed to be turning for the worse especially in respect of murder – bucking the trend of the improvement since the attainment of democracy.

Última actualización: 2011-10-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo