Usted buscó: inusara (Cebuano - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Cebuano

Inglés

Información

Cebuano

palingkora siya nga mag-inusara ug pahiluma, tungod kay kini iyang gipapas-an kaniya.

Inglés

he sitteth alone and keepeth silence, because he hath borne it upon him.

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Cebuano

alang sa mga dili minyo ug sa mga balo ako magaingon nga maayo alang kanila ang pagpabilin nga mag-inusara sama kanako.

Inglés

i say therefore to the unmarried and widows, it is good for them if they abide even as i.

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Cebuano

unsaon ko pagdala nga mag-inusara sa inyong mga kasamok ug sa inyong mga lulan ug sa inyong mga pagbingkil?

Inglés

how can i myself alone bear your cumbrance, and your burden, and your strife?

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Cebuano

ug nahabilin si jacob nga nag-inusara, ug may nakigbugno kaniya nga usa ka tawo hangtud sa pagbanagbanag sa adlaw:

Inglés

and jacob was left alone; and there wrestled a man with him until the breaking of the day.

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Cebuano

ug niadtong panahona misulti ako kaninyo, nga nagaingon: ako dili makahimo sa pagdala kaninyo nga mag-inusara.

Inglés

and i spake unto you at that time, saying, i am not able to bear you myself alone:

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Cebuano

ug miingon si jehova nga dios: dili maayo nga ang tawo mag-inusara; pagabuhatan ko siya ug katabang nga angay kaniya.

Inglés

and the lord god said, it is not good that the man should be alone; i will make him an help meet for him.

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Cebuano

ug kong ang usa ka tawo modaug batok niadtong nag-inusara, ang duruha makasukol kaniya; ug ang totolo ka bakokon nga pisi dili madali sa pagkabugto.

Inglés

and if one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Cebuano

ug sa pagkamatikud ni jesus nga sila moduol na sa pagsakmit kaniya aron sa paghimo kaniya nga hari, siya mipahilit pag-usab nga nag-inusara ngadto sa kabungturan.

Inglés

when jesus therefore perceived that they would come and take him by force, to make him a king, he departed again into a mountain himself alone.

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Cebuano

ug siya nga mao ang nagpadala kanako ania uban kanako. wala ako niya pasagdi nga mag-inusara, kay sa kanunay ginabuhat ko man ang makapahimuot kaniya."

Inglés

and he that sent me is with me: the father hath not left me alone; for i do always those things that please him.

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Cebuano

ang dios nagapapuyo sa mga nanag-inusara tingub sa panimalay: siya nagapagula sa mga binilanggo ngadto sa kauswagan; apan ang mga masukihon managpuyo sa yuta nga uga.

Inglés

god setteth the solitary in families: he bringeth out those which are bound with chains: but the rebellious dwell in a dry land.

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Cebuano

ako wala molingkod diha sa katiguman sa mga nanaghudyaka, ni nagkalipay ako; ako milingkod nga nag-inusara tungod sa imong kamot: kay ako gipuno mo sa kaligutgut.

Inglés

i sat not in the assembly of the mockers, nor rejoiced; i sat alone because of thy hand: for thou hast filled me with indignation.

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Cebuano

giluod ako niining akong kinabuhi; dili ako buot nga mabuhi sa kanunay: pasagdi ako nga mag-inusara; kay ang akong mga adlaw kakawangan man.

Inglés

i loathe it; i would not live alway: let me alone; for my days are vanity.

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Cebuano

ug sa napapauli na niya ang mga panon sa katawhan, sa kabungturan mitungas siya nga nag-inusara aron sa pag-ampo. ug sa pagkasawomsom na, siya mao rang usa didto,

Inglés

and when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray: and when the evening was come, he was there alone.

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Cebuano

ang babaye nga tinuod gayud nga balo, ug nagapuyo nga nag-inusara, nagabutang sa iyang paglaum diha sa dios ug nagpadayon sa pagpangamuyo ug pag-ampo sa magabii ug maadlaw;

Inglés

now she that is a widow indeed, and desolate, trusteth in god, and continueth in supplications and prayers night and day.

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Cebuano

(apan kon siya mobulag man gayud, kinahanglan magapabilin siya nga mag-inusara; kon dili man, kinahanglan magpakig-uli siya sa iyang bana)-- ug nga ang bana dili gayud magbulag sa iyang asawa.

Inglés

but and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband: and let not the husband put away his wife.

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Cebuano

alaut kanila nga mga managsumpay sa balay ug balay, nga mga nanag-ipon sa uma ngadto sa uma, hangtud nga wala nay dapit, ug kamo pagapapuy-on nga mag-inusara sa taliwala sa yuta!

Inglés

woe unto them that join house to house, that lay field to field, till there be no place, that they may be placed alone in the midst of the earth!

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Cebuano

apan si marta nagkalibuglibog sa hilabihang pag-amoma; ug siya miduol kang jesus ug miingon kaniya, "ginoo, wala ba ikaw magkabana nga gipasagdan man lamang niining akong igsoon nga mag-inusara ako sa pag-amoma? busa, ingna siya aron motabang kanako."

Inglés

but martha was cumbered about much serving, and came to him, and said, lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? bid her therefore that she help me.

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Cebuano

gitumban ko sa inusara ang pigsanan sa vino; ug sa mga katawohan walay usa ka tawo nga uban kanako: oo, gitumban ko sila tungod sa akong kapungot, ug giyatakan ko sila tungod sa akong kaligutgut; ug ang ilang dugo-sa-kinabuhi mipisik sa ibabaw sa akong mga bisti, ug namansahan ko ang tibook nakong bisti.

Inglés

i have trodden the winepress alone; and of the people there was none with me: for i will tread them in mine anger, and trample them in my fury; and their blood shall be sprinkled upon my garments, and i will stain all my raiment.

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Cebuano

karon si david naglingkod sa taliwala sa duruha ka ganghaan: ug ang magbalantay misaka sa atop sa ganghaan ngadto sa kuta, ug giyahat ang iyang mga mata, ug mitan-aw, ug, ania karon, usa ka tawo nag-inusara sa pagdalagan.

Inglés

and david sat between the two gates: and the watchman went up to the roof over the gate unto the wall, and lifted up his eyes, and looked, and behold a man running alone.

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Cebuano

naunsa nga ang ciudad nagalingkod man nga nag-inusara, nga kaniadto puno sa mga tawo! nahimo siya nga sama sa usa ka babayeng balo, nga daku sa taliwala sa mga nasud! siya nga kaniadto usa ka princesa sa taliwala sa mga lalawigan nahimo man nga magbubuhis!

Inglés

how doth the city sit solitary, that was full of people how is she become as a widow she that was was great among the nations, and princess among the provinces, how is she become tributary

Última actualización: 2012-05-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo