Preguntar a Google

Usted buscó: tanso (Checo - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Checo

Inglés

Información

Checo

Toyo Tanso Co., Ltd,

Inglés

Toyo Tanso Co. Ltd,

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Toyo Tanso Co., Ltd: 10790000 EUR;

Inglés

Toyo Tanso Co. Ltd: EUR 10790000;

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

f) Toyo Tanso Co., Ltd: 10790000 EUR;

Inglés

(f) Toyo Tanso Co. Ltd: EUR 10790000;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Toyo Tanso Co., Ltd, od července 1993 do února 1998;

Inglés

Toyo Tanso Co. Ltd, from July 1993 to February 1998;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Podniky SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso a NSC/NSCC tedy jednaly protiprávně po dobu čtyř let a šesti měsíců, což je středně dlouhé období porušení.

Inglés

Consequently, SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso and NSC/NSCC have committed an infringement of four years and six months, i.e. of medium duration.

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Claudio Tansini, Codogno (LO) Zakoupili jste produkt 27/03/2015 21:04

Inglés

Claudio Tansini, Codogno (LO) you have bought the product on 27/03/2015 21:04

Última actualización: 2018-02-13
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Tuto vzrušující výměnu zorganizovala a řídila společnost Haas Automation Europe a dvanáct partnerských organizací včetně dvou středisek HTEC, švédské firemní prodejny Haas (divize Edströms) a švédských výrobních firem SEMCON, TANSO, Kongsberg, Mansarps Mekaniska, Bubs Godis a Prototal. Švédské firmy souhlasily, že studentům poskytnou odborné poradenství v průběhu těchto deseti dnů, kdy jeden nebo dva studenti ze skupiny navštíví hostitelskou firmu.

Inglés

This exciting exchange was staged and managed by Haas Automation Europe and twelve partner organisations, including the 2 HTECs, the Swedish Haas Factory Outlet (a division of Edströms) and Swedish manufacturing companies, SEMCON, TANSO, Kongsberg, Mansarps Mekaniska, Bubs Godis, and Prototal. The Swedish firms agreed to mentor students during the ten days, with either one or two students from the group attending a host company.

Última actualización: 2018-02-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Zemdlil barvy. Jak je uvedeno v Tip 9 výše, můžete mít splash ze světlé barvy v místnosti, ale většina z místnosti by měly být jemnější barvy - bílá je klasika minimaliste, ale opravdu všechny pevné barev, které nejsou zdůraznit oči, je dobré ( Země barvy přijde na mysl, jako je blues, hnědá, tans, Zelení).

Inglés

落ち着いた色。 As mentioned in Tip 9 above, you can have a splash of bright color in the room, but most of the room should be more subtle colors - white is classic minimalist, but really any solid colors that don’t stress the eyes is good (earth colors come to mind, such as blues, browns, tans, greens)。

Última actualización: 2018-02-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Jak jsou definovány v příloze 7 úplného usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3) (dokument TANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

Inglés

As defined in annex 7 to the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Podniky SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso a NSC/NSCC tedy splňují podmínky uvedené v první a druhé odrážce části 2 oddílu D oznámení o shovívavosti a uděluje se jim 35 % snížení pokuty.

Inglés

SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso and NSC/NSCC therefore fulfil the conditions set out in section D(2), first and second indent, of the Leniency Notice and are granted a 35 % reduction of the fine.

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Ani jeden z podniků SGL, LCL, Toyo Tanso, Tokai, Ibiden, NSC/NSCC a Intech neposkytl Komisi jako první rozhodné informace o kartelech s isostatickým nebo extrudovaným speciálním grafitem, což je podmínka uvedená v písmenu a) oddílu C oznámení o shovívavosti.

Inglés

Neither SGL, LCL, Toyo Tanso, Tokai, Ibiden, NSC/NSCC or Intech were the first to provide the Commission with decisive information on the isostatic or extruded specialty cartels, as required under point (a) of Section C of the Leniency Notice.

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Do první kategorie patří SGL; do druhé kategorie Toyo Tanso; do třetí kategorie LCL a Tokai; do čtvrté kategorie Ibiden a NSC/NSCC; do páté kategorie UCAR a Intech.

Inglés

The first category includes SGL; the second Toyo Tanso; in the third are placed LCL and Tokai ; in the fourth Ibiden and NSC/NSCC; and in the fifth UCAR and Intech.

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Ještě předtím, než Komise přijala SO, jí podniky SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso a NSC/NSCC poskytly informace a dokumenty, které podstatně přispěly ke zjištění existence protiprávního jednání.

Inglés

Before the Commission adopted its SO, SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso and NSC/NSCC provided the Commission with information and documents which materially contributed to establishing the existence of the infringements.

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Podniky SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso a NSC/NSCC porušovaly čl. 81 odst. 1 Smlouvy od července 1993 do února 1998 a čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP od 1. ledna 1994 do února 1998.

Inglés

SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso and NSC/NSCC infringed Article 81(1) of the Treaty from July 1993 until February 1998 and Article 53(1) of the EEA Agreement from 1 January 1994 until February 1998.

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

V březnu 2000 zaslala podnikům SGL, Intech, POCO, LCL, Nippon Steel Corporation, Ibiden, Tokai a Toyo Tanso žádosti, v nichž je požádala o podrobné vysvětlení týkající se kontaktů s konkurenty, vývoje cen a obratu.

Inglés

Requests were sent in March 2000 to SGL, Intech, POCO, LCL, Nippon Steel Corporation, Ibiden, Tokai and Toyo Tanso, requiring detailed explanations concerning contacts with competitors, evolution of prices and relevant turnover.

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP s podniky SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine S.A., Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM BV a Intech EDM AG

Inglés

relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement against SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co. Ltd, Tokai Carbon Co. Ltd, Toyo Tanso Co. Ltd, GrafTech International Ltd, NSCC Techno Carbon Co. Ltd, Nippon Steel Chemical Co. Ltd, Intech EDM BV and Intech EDM AG

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

(21) Podniky SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso a NSC/NSCC porušovaly čl. 81 odst. 1 Smlouvy od července 1993 do února 1998 a čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP od 1. ledna 1994 do února 1998. Podnik UCAR se dopustil téhož protiprávního jednání od února 1996 do května 1997 a podnik Intech od února 1994 do května 1997.

Inglés

(21) SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso and NSC/NSCC infringed Article 81(1) of the Treaty from July 1993 until February 1998 and Article 53(1) of the EEA Agreement from 1 January 1994 until February 1998. UCAR committed the same infringement from February 1996 to May 1997, and Intech from February 1994 to May 1997.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

[2] Jak jsou definovány v příloze 7 úplného usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3) (dokument TANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

Inglés

[2] As defined in annex 7 to the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Hoechst v tomto ohledu odkazuje na rozhodnutí Komise 2006/460/ES ze dne 17. prosince 2002 v řízení podle článku 81 ES a článku 53 dohody o EHP proti SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM BV a Intech EDM AG (Věc COMP/E-2/37.667 – Speciální grafity), v níž byl vydán rozsudek Soudu ze dne 15. června 2005, Tokai Carbon a další v. Komise, T-71/03, bod 118 výše.

Inglés

Hoechst refers in that regard to Commission Decision 2006/460/EC of 17 December 2002 relating to a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement against SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM BV and Intech EDM AG (Case COMP/E-2/37.667 — Specialty graphites), which forms the subjectmatter of the judgment of 15 June 2005 in Case T-71/03 Tokai Carbon and Others v Commission, paragraph 118 above.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

(19) Pro účely výpočtu pokuty pro kartel, který byl vytvořen pro isostatický grafit, navrhujeme rozdělit společnosti podle jejich celosvětového obratu získaného díky příslušnému výrobku do pěti kategorií. Do první kategorie patří SGL; do druhé kategorie Toyo Tanso; do třetí kategorie LCL a Tokai; do čtvrté kategorie Ibiden a NSC/NSCC; do páté kategorie UCAR a Intech.

Inglés

(19) For the purposes of calculating the fine on account of the isostatic cartel, we propose to divide the companies into five categories on the basis of their worldwide product turnover. The first category includes SGL; the second Toyo Tanso; in the third are placed LCL and Tokai; in the fourth Ibiden and NSC/NSCC; and in the fifth UCAR and Intech.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo