Preguntar a Google

Usted buscó: asjakohased (Danés - Italiano)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Danés

Italiano

Información

Danés

MH020 | | Asjakohased elektritarvikud |

Italiano

MH020 | | Impianto elettrico adeguato |

Última actualización: 2010-09-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

MH030 | | Asjakohane torustik/asjakohased veevarustus |

Italiano

MH030 | | Impianto idraulico adeguato |

Última actualización: 2010-09-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

a) risk reisijatele: kõik asjakohased rasked õnnetusjuhtumid;

Italiano

(a) ir-riskji għall-passiġġieri: l-inċidenti sinifikanti rilevanti kollha;

Última actualización: 2010-09-02
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

e) risk muudele isikutele: kõik asjakohased rasked õnnetusjuhtumid;

Italiano

(e) ir-riskji għall-oħrajn: l-inċidenti rilevanti sinifikanti kollha;

Última actualización: 2010-09-02
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

Artikli 5 kohaldamiseks kehtestavad ettevõtjad asjakohased seiremenetlused ja rakendavad neid tapamajades.

Italiano

Għall-finijiet tal-Artikolu 5, l-operaturi tan-negozju għandhom jistabbilixxu u jimplimentaw proċeduri tal-monitoraġġ adatti fil-biċċeriji.

Última actualización: 2017-02-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

Kui kasutatakse seda moodust, tuleks vormide mis tahes väärkasutuse vastu võtta asjakohased turvameetmed.

Italiano

Fejn dan isir, għandhom jittieħdu miżuri xierqa ta' sikurezza kontra kull użu ħażin tal-formoli.

Última actualización: 2010-09-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

Sellepärast tuleb koos vaktsineerimisega kehtestada ühenduse tasandil asjakohased järelevalve- ja piirangumeetmed.

Italiano

Għalhekk it-tilqim għandu jsir flimkien ma' miżuri ta' sorveljanza u restrizzjoni xierqa stabbiliti fuq livell Komunitarju.

Última actualización: 2010-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

b) võtab kõik asjakohased meetmed, et tagada loomade heaolu parimates võimalikes tingimustes.

Italiano

(b) tieħu kwalunkwe azzjoni adatta sabiex jiġi salvagwardat it-trattament xieraq tal-annimali fl-aħjar kondizzjonijiet disponibbli.

Última actualización: 2017-02-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

Selleks kehtestab ta asjakohased haldus-, kontrolli- ja raamatupidamissüsteemid ja -standardid.

Italiano

Šiuo tikslu ji privalo įdiegti atitinkamas valdymo, kontrolės ir apskaitos sistemas bei standartus.

Última actualización: 2010-09-02
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

b) risk töötajatele (sealhulgas lepingulised töötajad): kõik asjakohased rasked õnnetusjuhtumid;

Italiano

(b) ir-riskji għall-persunal jew il-ħaddiema li jinkludu l-persunal tal-kuntratturi: l-inċidenti sinifikanti rilevanti kollha;

Última actualización: 2010-09-02
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

b) kontrollida, kas analüüsimiseks koostatud analüüsifaili juba lisatud andmed on täpsed ja asjakohased, või

Italiano

(b) l-ivverifikar dwar jekk id-data li diġà ġiet inkluża f'reġistru ta' analiżi hijiex preċiża u rilevanti; jew

Última actualización: 2010-09-02
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

ii) põhjaliku aruande asendamise põhjuste kohta ning mis tahes asjakohased täiendavad dokumendid või viited.

Italiano

(ii) rendikont komprensiv tar-raġunijiet li jiġġustifikaw is-sostituzzjoni u kwalunkwe evidenza jew referenzi rilevanti ta' appoġġ;

Última actualización: 2010-08-29
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

Finantsmääruses sätestatud eelarvest rahastatavate abisaajate avalikustamise kohustuse rakendamiseks tuleks kolmandate riikidega sõlmitavates rahastamislepingutes näha ette asjakohased sätted.

Italiano

Siekiant įgyvendinti Finansiniame reglamente numatytus įsipareigojimus dėl biudžeto lėšų gavėjų paskelbimo, į finansavimo susitarimus su trečiosiomis šalimis turėtų būti įtrauktos atitinkamos nuostatos.

Última actualización: 2010-09-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

Kokkuvõtted esitavad asjakohased ametivõimud või asutused, kelle liikmesriik on asjaomase kuluvaldkonna jaoks valdkondlike eeskirjade kohaselt määranud.

Italiano

Santrauką pateikia atitinkama valdžios institucija arba įstaiga, kurią paskiria valstybė narė susijusių išlaidų srityje pagal konkretiems sektoriams taikomas taisykles.

Última actualización: 2010-09-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

Liikmesriigid tagavad, et kantavate patareide ja akude patarei- ja akujäätmete jaoks on olemas asjakohased kogumisskeemid.

Italiano

L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi jkunu jeżistu skemi ta' ġbir xierqa għal skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi portabbli.

Última actualización: 2010-09-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

c) risk raudteeületuskoha kasutajatele: kõik asjakohased rasked õnnetusjuhtumid, mis liigitatakse raudteeületuskohal toimunud õnnetusjuhtumiks;

Italiano

(c) ir-riskji għall-utenti ta' intersezzjoni fuq l-istess livell: l-inċidenti sinifikanti rilevanti kollha inklużi fil-kategorija ta' "inċidenti li jinvolvu intersezzjonijiet fuq l-istess livell";

Última actualización: 2010-09-02
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Danés

Märkused: ADR-nõuded ei ole asjakohased veo viimasel etapil laost jaemüüjale või kasutajale ning jaemüüjalt lõppkasutajale.

Italiano

Kummenti: Ir-rekwiżiti tal-ADR mhumiex adegwati għall-aħħar stadji ta' ġarr minn depożitu ta' distribuzzjoni għal għand bejjiegħ bl-imnut jew utent jew minn bejjiegħ bl-imnut għal għand utent aħħari.

Última actualización: 2010-09-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

Liikmesriigid koostavad lõikes 1 sätestatud erandite kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad, võttes arvesse saadaolevaid loomatervishoiualaseid garantiisid ja nähes ette asjakohased alternatiivmeetmed.

Italiano

L-Istati Membri għandhom ifasslu regoli dettaljati għall-applikazzjoni tad-derogi previsti fil-paragrafu 1, b'kont meħud tal-garanziji tas-saħħa ta' l-annimali li jistgħu jinkisbu u għandhom jipprovdu għal miżuri xierqa alternattivi.

Última actualización: 2010-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

Märkused: see erand on sobiv riigisisese veo puhul, kuna veokirjad ei ole alati asjakohased, kui tegemist on kohaliku turustamisega.

Italiano

Kummenti: Din l-eżenzjoni hija adatta għat-trasport nazzjonali, fejn dokument tat-trasport ma jkunx dejjem xieraq fil-każijiet li jinvolvu d-distribuzzjoni lokali.

Última actualización: 2010-09-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

septembriks 2010 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande eesmärgiga keelata patareides ja akudes kaadmiumi kasutamine, lisades kõnealusele aruandele vajaduse korral asjakohased ettepanekud.

Italiano

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-eżenzjoni msemmija fil-paragrafu 3(ċ) u tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sas- 26 ta' Settembru 2010, flimkien ma', jekk ikun xieraq, proposti rilevanti, bil-ħsieb li l-kadmju f'batteriji u f'akkumulaturi jiġi pprojbit.

Última actualización: 2010-09-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo