Preguntar a Google

Usted buscó: dodo (Danés - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Danés

Polaco

Información

Danés

Dodo

Polaco

Dront dodo

Última actualización: 2010-03-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Danés

[42] DODO = Distributor Owned, Distributor Operated.

Polaco

[42] DODO = Będące własnością dystrybutora, prowadzone przez dystrybutora (ang. Distributor Owned, Distributor Operated).

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Danés

Repsol CPP tilbyder desuden at afstå fra at købe uafhængige tankstationer af DODO-typen, der ikke leverer brændstof.

Polaco

Ponadto Repsol CPP podjęło również zobowiązanie w sprawie odstąpienia od wykupu niezależnych stacji typu DODO, które mają innego dostawcę.

Última actualización: 2014-11-07
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Danés

I sin indledende vurdering fandt Kommissionen, at konkurrenceklausulerne i de af Repsol CPP anmeldte aftaler, navnlig aftalerne af DODO-typen [2], bygningsejertypen og brugshavertypen, vækker betænkeligheder i lyset af EF-traktatens artikel 81, da de kan være stærkt medvirkende til at afskærme det spanske marked for detailsalg af brændstoffer.

Polaco

Komisja uznała we wstępnej ocenie, że klauzule o zakazie konkurencji zawarte w umowach zgłoszonych przez Repsol CPP, a szczególnie w umowach typu DODO [2] dotyczących dzierżawy i praw użytkowania, budzą zastrzeżenia co do zgodności z art. 81 traktatu WE, ponieważ mogą doprowadzić do znacznego wykluczenia konkurencji z hiszpańskiego rynku sprzedaży detalicznej paliw.

Última actualización: 2014-11-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Danés

Under forudsætning af at de 33 tilskud fordeles i forhold til andelen af eksisterende anlæg af typerne »CoCo«, »DoDo« og »CoDo«, er det ikke muligt, at et benzinselskab modtager flere tilskud.

Polaco

Zakładając, że 33 dotacje zostaną rozdzielone proporcjonalnie do istniejących udziałów poszczególnych kategorii stacji, a więc Co/Co, Do/Do i Co/Do, nie jest możliwe, by jedno przedsiębiorstwo petrochemiczne otrzymało więcej niż jedną dotację.

Última actualización: 2014-11-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Danés

(1) DODO [2], bygningsejertypen og brugshavertypen, vækker betænkeligheder i lyset af EF-traktatens artikel 81, da de kan være stærkt medvirkende til at afskærme det spanske marked for detailsalg af brændstoffer.

Polaco

(1) DODO (ang. Distributor Owned, Distributor Operated) [2] dotyczących dzierżawy i praw użytkowania, budzą zastrzeżenia co do zgodności z art. 81 traktatu WE, ponieważ mogą doprowadzić do znacznego wykluczenia konkurencji z hiszpańskiego rynku sprzedaży detalicznej paliw.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Danés

Yderligere ville REPSOL også afholde sig fra at indgå nye aftaler med DODO-tankstationer[42] med en varighed på over fem år, og indtil udgangen af 2006 ikke købe nogen ny DODO-tankstation.

Polaco

REPSOL nie zawarłby ponadto żadnej nowej umowy ze stacjami DODO[42] o okresie obowiązywania dłuższym niż pięć lat oraz do końca 2006 r. nie kupiłby żadnej nowej stacji DODO.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Danés

Yderligere ville REPSOL også aolde sig fra at indgå nye aaler med DODO-tanksta-tioner (36) med en varighed på over fem år, og indtil udgangen af 2006 ikke købe nogen ny DODO-tankstation.

Polaco

REPSOL nie zawarłby ponadto żadnej nowej umowy ze stacjami DODO36 o okresie obowiązywania dłuższym niż pięć lat oraz do końca 2006 r. nie kupiłby żadnej nowej stacji DODO.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Danés

(2) Kommissionen finder, at de tilsagn, Repsol CPP har tilbudt, er tilstrækkelige til at løse de påviste konkurrenceproblemer. Repsol CPP har givet tilsagn om navnlig at tilbyde de pågældende tankstationer et konkret økonomisk incitament til at opsige eksisterende langsigtede forsyningsaftaler og om at afstå fra at indgå andre langsigtede eksklusivaftaler. Repsol CPP tilbyder desuden at afstå fra at købe uafhængige tankstationer af DODO-typen, der ikke leverer brændstof. Som følge heraf vil engrosleveringen til en lang række tankstationer blive åben for konkurrence.

Polaco

(2) Komisja uznała, że zobowiązania zaproponowane przez Repsol CPP w wystarczający sposób rozwiewają obawy co do zakłócenia konkurencji. Repsol CPP zobowiązuje się m.in. do zaoferowania stacjom paliw konkretnych bodźców finansowych zachęcających do rozwiązania istniejących długoterminowych umów na dostawy oraz do odstąpienia od zawierania dalszych długoterminowych umów dotyczących wyłączności dostaw. Ponadto Repsol CPP podjęło również zobowiązanie w sprawie odstąpienia od wykupu niezależnych stacji typu DODO, które mają innego dostawcę. W związku z tym hurtowa dostawa paliw do znacznej liczby stacji będzie otwarta dla konkurencji.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

(60) Det bemærkes yderligere, at samhandelen kunne blive påvirket af ordningen, hvis den samme virksomhed kunne modtage flere tilskud til anlæggelse af flere metananlæg. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at der af budgetmæssige årsager kun er beregnet anlæggelse af 33 nye salgssteder. Tilskuddene vil blive uddelt efter en offentlig konkurrence. I praksis modtager kun eksisterende servicestationer tilskud, da en servicestation aldrig ville blive rentabel, hvis den udelukkende solgte metan. Af de eksisterende 1974 servicestationer i regionen Piemonte er kun 10 drevet direkte af ejeren ("CoCo"), hvilket betyder af benzinselskabet selv. De resterende 1964 tankanlæg er drevet af forhandlere, der er ejere "Do/Do" (ca. 35%) , mens ca. 65% ejes af benzinselskabet, men drives af en tredje part ("Co/Do"). I det foreliggende tilfælde er der ingen mekanisme, som kan sammenlignes med klausulen om et prisstyringssystem (SGP), på basis af hvilket tilskuddet ydes som kompensation til benzinselskaberne i modellerne "Do/Do" og "Co/Do", hvilket var tilfældet i beslutning 1999/705/EF [20]. Derfor kan det samme selskab kun modtage flere tilskud i model "Co/Co". Under forudsætning af at de 33 tilskud fordeles i forhold til andelen af eksisterende anlæg af typerne "CoCo", "DoDo" og "CoDo", er det ikke muligt, at et benzinselskab modtager flere tilskud. Herudover er det nødvendigt at nævne, at ingen af de 14 servicestationer for øjeblikket sælger metan af typen "Co/Co". Endvidere har de italienske myndigheder forpligtet sig til ikke at give nogen støtte til den form for servicestation. På baggrund af disse betragtninger er det således utænkeligt, at et benzinselskab kan modtage flere tilskud, og at det kan influere på samhandelen mellem medlemsstaterne efter artikel 87, stk. 1, i EF-traktaten.

Polaco

(60) Należy również zauważyć, że wdrożenie programu mogłoby zakłócać wymianę handlową, gdyby w jego ramach jedno przedsiębiorstwo mogło otrzymać kilka dotacji na budowę kilku stacji tankowania gazu ziemnego. W tej kwestii przypomina się, że – z uwagi na planowany budżet – przewiduje się budowę wyłącznie 33 nowych stacji. Dotacje będą przyznawane w trybie konkursowym. W praktyce tylko istniejące stacje paliw otrzymają dofinansowanie, ponieważ żadna stacja nie zdoła osiągnąć rentowności, jeżeli będzie ograniczała się wyłącznie do sprzedaży gazu ziemnego. Z 1974 stacji paliw istniejących na terenie regionu Piemont tylko 10 zarządzanych jest bezpośrednio przez właścicieli (Co/Co), a więc przez przedsiębiorstwa petrochemiczne. Z pozostałych 1964 stacji część zarządzana jest przez dystrybutorów, którzy są ich właścicielami Do/Do (około 35%), a reszta, to jest około 65%, stanowi własność przedsiębiorstw petrochemicznych, ale zarządzana jest przez podmioty trzecie (Co/Do). W rozpatrywanym przypadku nie chodzi więc o mechanizm podobny do klauzuli dotyczącej systemu zarządzania cenami (PMS), na podstawie której, w modelach Do/Do i Co/Do, dopłata miała wyrównywać straty przedsiębiorstwa petrochemicznego, jak miało to miejsce w przypadku będącym przedmiotem decyzji 1999/705/WE [20]. Dlatego też jedna spółka może otrzymać kilka dotacji wyłącznie w modelu Co/Co. Zakładając, że 33 dotacje zostaną rozdzielone proporcjonalnie do istniejących udziałów poszczególnych kategorii stacji, a więc Co/Co, Do/Do i Co/Do, nie jest możliwe, by jedno przedsiębiorstwo petrochemiczne otrzymało więcej niż jedną dotację. Poza tym należy zauważyć, że obecnie żadna z 14 stacji prowadzących sprzedaż gazu nie należy do kategorii Co/Co. Dodatkowo władze włoskie zobowiązały się do nieudzielania żadnej pomocy stacjom paliw tego typu. Na podstawie powyższych stwierdzeń jest więc niemożliwe, by jedno przedsiębiorstwo petrochemiczne mogło otrzymać kilka dotacji i aby ten fakt mógł wpłynąć na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi w rozumieniu art. 87 ust. Traktatu WE.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Danés

70. REPSOL’s tilsagn giver en række forhandlere med aftaler af "bygningsejertypen" eller "brugshavertypen" opsigelsesret mod betaling af kompensation til REPSOL. Yderligere ville REPSOL også afholde sig fra at indgå nye aftaler med DODO-tankstationer[42] med en varighed på over fem år, og indtil udgangen af 2006 ikke købe nogen ny DODO-tankstation. Iværksættelsen af de afgivne tilsagn skulle overvåges af en tilsynsadministrator udpeget af REPSOL.

Polaco

70. Zobowiązania przedstawione przez REPSOL przyznają pewnej liczbie dealerów posiadających umowę „najmu” lub „użytkowania” („umowa U/S”) prawo jej wcześniejszego rozwiązania pod warunkiem zapłaty REPSOLowi odszkodowania. REPSOL nie zawarłby ponadto żadnej nowej umowy ze stacjami DODO[42] o okresie obowiązywania dłuższym niż pięć lat oraz do końca 2006 r. nie kupiłby żadnej nowej stacji DODO. Realizacja zaproponowanych zobowiązań byłaby monitorowana przez powiernika mianowanego przez REPSOL.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo