Preguntar a Google

Usted buscó: nazionali (Inglés - Sueco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Sueco

Información

Inglés

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

Sueco

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Eridania Zuccherifici Nazionali SpA and Others ν Council and Commission

Sueco

Mål C-351/99 Ρ Eridania Zuccherifici Nazionali SpA m.fl. mot rådet, med stöd av kommissionen

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Eridania Zuccherifici Nazionali SpA andOthers v Council of the European Union

Sueco

EKSG-fördraget- Konkurrens - Avtal mellan företag, beslut av

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Eridania Zuccherifici Nazionali SpA and Others ν Council of the European Union

Sueco

ARBED SA mol Europeiska gemenskapernas kommission

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Eridania Zuccherifici Nazionali SpA and Others ν Council of the European Union

Sueco

COCKERILL-SAMBRF SA mot Europeiska gemenskapernas kommission

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Case C-352/99 Ρ Eridania Zuccherifici Nazionali SpA and Others ν Council and Commission

Sueco

Mål C-352/99 Ρ

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Case T-168/95 Eridania Zuccherifìci Nazionali SpA and Others ν Council of the European Union Agriculture

Sueco

Mål T-36/96 Giuliana Gaspari mot Europaparlamentet Tjänsteföreskrifterna

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES/LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER/LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN/]ISO_7]ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ/]ISO_1]LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES/LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES/ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI/LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES/LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES/LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA/FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

Sueco

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES/LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER/LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN/]ISO_7]ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ/]ISO_1]LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES/LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES/ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI/LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES/LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES/LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA/FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

17 — To that effect, see Commission v Italy, paragraph 24; the Opinion of Advocate General Poiares Maduro in Case C-306/06 Telecom v Deutsche Telekom [2008] ECR I-1923, point 35; and the judgment in that case, paragraph 21. In the literature, see Mengozzi, P., I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L’interpretazione delle norme nazionali di attuazione delle direttive comunitarie, Cedam, Padua, 2007, pp. 1 to 4.

Sueco

17 — Se, för ett liknande resonemang, domen i målet kommissionen mot Italien (ovan fotnot 16), punkt 24, generaladvokaten Maduros förslag till avgörande av den 18 oktober 2007 i mål C-306/06, Telecom mot Deutsche Telekom, punkt 35, där domstolen meddelade dom den 3 april 2008 (REG 2008, s. I-1923), punkt 21. I doktrinen se Mengozzi, P., I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L’interpretazione delle norme nazionali di attuazione delle direttive comunitarie, Cedam, Padova 2007, sidorna 1–4.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Appeal against the judgment of 8 July 1999 in Case T-158/95 Eridania Zuccherifici Nazionali SpA and Others ν Council - Admissibility of an action for annulment of Council Regulation (EEC) No 1785/81 of 30 June 1981 on the common organisation of the markets in the sugar sector; Council Regulation (EC) No 1101/95 of 24 April 1995 amending Regulation (EEC) No 1785ÆS1 on the common organisation of the markets in the sugar sector and Regulation (EEC) No 1010/86 laying down general rules for the production refund on certain sugar products used in the chemical industry; and Council Regulation (EC) No 1534/95 of 29 June 1995 fixing, for the 1995/96 marketing year, the derived intervention prices for white sugar, the intervention price for raw sugar, the minimum prices for A and Β beet, and the amount of compensation for storage costs — Arrangements for compensation to offset sugar storage costs, which do not make allowance for conditions specific to the various national markets

Sueco

Överklagande av förstainstansrättens dom (första avdelningen) av den 8 juli 1999 i mål T-158/95: Eridania Zuccherifici Nazionali SpA m.fl. mot rådet — Upptagande till sakprövning av en talan om ogiltigförklaring av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker, rådets förordning (EG) nr 1101/95 av den 24 april 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 1785/81 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker och av förordning (EEG) nr 1010/86 om allmänna bestämmelser om produktionsbidrag till vissa sockerprodukter som används i den kemiska industrin och rådets förordning (EG) nr 1534/95 av den 29 juni 1995 om fastställande för regeringsåret 1995/96 av härledda interventionspriset för vitsocker, interventionspriset för råsocker, minimipriser för A- och B-betor samt kompensationsbelopp för lagringskostnader — Inrättande av ett system för kompensation för kostnader för lagring av socker som inte tas hänsyn till de olika nationella marknadernas särdrag

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Appeal against the judgment of 8 July 1999 in Case T-168/95 Eridania Zuccherifici Nazionali and Others ν Council — Admissibility of an action for annulment of Council Regulation (EC) No 1534/95 of 29 June 1995 fixing, for the 1995/96 marketing year, the derived intervention prices for white sugar, the intervention price for raw sugar, the minimum prices for A and Β beet, and the amount of compensation for storage costs

Sueco

Överklagande av förstainstansrättens dom (första avdelningen) av den 8 juli 1999 i mål T-168/95: Eridania Zuccherifici Nazionali SpA m.Π. mot rådet — Upptagande till sakprövning av en talan om ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr 1534/95 av den 29 juni 1995 om fastställande för regleringsåret 1995/96 av härledda interventionspriset för vitsocker, interventionspriset för råsocker, minimipriser för A- och B-betor samt kompensationsbelopp för lagringskostnader

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

As the Court has ruled, the system for financing the costs of disposal is designed in such a way that the A quota, which represents internal consumption, attracts only a minimal levy whereas the B quota, which is mainly for export, is subject to a much higher levy in order to finance the necessary refunds whilst discouraging production (see Case 250/84 Eridania zuccherifici nazionali and Others [1986] ECR 117, paragraph 19).

Sueco

Domstolen har även fastslagit att systemet för att finansiera kostnaderna för avsättningen är uppbyggt på ett sådant sätt att det för A-kvoten, som utgörs av konsumtionen inom gemenskapen, endast tas ut en obetydlig avgift, medan B-kvoten, som huvudsakligen ska exporteras, beläggs med en betydligt högre avgift som ska finansiera de nödvändiga bidragen och samtidigt ha en avskräckande effekt på producenterna (se dom av den 22 januari 1986 i mål 250/84, Eridania zuccherifici nazionali SpA m.fl., REG 1986, s. 117, punkt 19).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

The dissuasive effect which, according to the ruling of the Court in Eridania zuccherifici nazionali and Others, the system for financing the costs of disposal is liable to have on producers derives, as the Advocate General has noted at point 60 of her Opinion, from the very fact that the production levy imposes on producers the burden of financing the costs of disposing of Community production surpluses.

Sueco

Den avskräckande verkan som systemet med finansiering av kostnaderna för avsättningen kan ha för producenterna, enligt vad domstolen fastställde i domen i det ovannämna målet Eridania zuccherifici nazionali SpA m.fl., följer, såsom generaladvokaten har konstaterat i punkt 60 i sitt förslag till avgörande, av att producenterna genom produktionsavgiften själva får stå för finansieringen av kostnaderna för att avsätta gemenskapens överproduktion.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo