Usted buscó: consist (Inglés - Tamil)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Tamil

Información

Inglés

it consist of an

Tamil

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு சேவை ஆங்கிலம் இலவச ஆன்லைன்

Última actualización: 2016-08-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

these (people of the right hand) consist of many from the ancient

Tamil

முன்னுள்ளோரில் ஒரு கூட்டமும்,

Última actualización: 2014-07-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

polysaccharides consist of repeat units of monosaccharide or their derivatives held together by glucosidic bond

Tamil

பாலிசாக்கரைடுகளில் குளுக்கோஸிடிக் பிணைப்பின் மூலம் மோனோசாகாரைடு அல்லது அவற்றின் வகைப்பாட்டின் தொடர் அலகுகள் உள்ளன

Última actualización: 2018-06-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

the default domain is used to complete email addresses that only consist of the user's name.

Tamil

முன்னிருப்பின் களத்தின் முழுமையான மின்னஞ்சலில் பயன்படுத்துபவர் பெயரை செலுத்தவும்

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

a platinum resistance the thermometer consist of a pure platinum wire would in a double spiral to avoid inductive effects

Tamil

ஒரு பிளாட்டினம் எதிர்ப்பு வெப்பமானி ஒரு தூய பிளாட்டினம் கம்பி கொண்டிருக்கும் ஒரு இரட்டை சுழல் ஒப்பீட்டு விளைவுகள் தவிர்க்க வேண்டும்

Última actualización: 2017-02-27
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

wireless sensor networks consist of hundreds to thousands of sensor nodes and are widely used in civilian and security applications.

Tamil

எப்படி அர்த்தமுள்ள upl உங்கள் வேலை இருக்கிறது

Última actualización: 2015-06-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

your article seems to consist entirely of quoted text; do you want to re-edit the article or send it anyway?

Tamil

உங்கள் கட்டுரையில் மேற்கோள்கள் உள்ளன திருத்தி: அனுப்ப விருப்பமா? அப்படியே அனுப்ப வேண்டுமா?

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

an identifier may consist of letters, digits and the underscore character ('_ '). the first character must be a letter or the underscore character.

Tamil

அடையாள காட்டி எழுத்துக்களையோ, எண்களையோ, ('_') தனிப்பட்ட அடிக்கோடு. எழுத்தையோ கொண்டிருக்கலாம்

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

the building measure ground floor ...sqft,first floor....sqft of plinth area it consists of... no of sqft. necessary lump sum provisions are made this estimate for masonry work ,carpentry work, tiles work , elect & plumping work and painting work. as per current local schedule of rates

Tamil

அரசமைப்புச் சட்டம்

Última actualización: 2016-03-16
Frecuencia de uso: 7
Calidad:

Referencia: Wikipedia
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Inglés

desi tales popular stories erotica sex secrets submit story sex cams my sex queen – my dear mom vishalt 2020-10-08 comments 162 1125 episode 1: my introduction to the world of incest hello everyone, my name is vishal, aged 21 years, from mysore. i’m pursuing engineering from a local college. i can say i’m pretty good in studies, though casual in attitude. my daily routine is to go to college, get back and roam with friends and that’s it nowadays. life is going along smoothly. my physical specifications are as follows: i’m quite tall, around 5′ 9″ having quite a healthy body and my dick size is around 7 inches when erect. this story is a must for all of you and especially for guys like me, who are very much interested in sexual relationships with anyone who has an age difference and is more mature than you are. this is my first writing assignment, so kindly bear with me. now i’ll introduce my family which consists of me, my mom, dad, grandfather, and my little brother who goes to school. my dad who is around 55 years of age, runs an electronics store that has sales and services of electronic products. my grandfather is quite old and is around 80 years but he’s still a strong person and can walk and work independently. we are basically a traditional family, my parents and grandfather do a lot of worships and poojas and i can say our financial condition is good as dad’s business runs quite well. now coming to the lead character of my life, whom i believe is my sex goddess and my sex queen. i’m her sex slave, she is my lovely and dearest mom. she is the love of my life and i think that i can do anything to submit myself to her as a sex slave. she’s a very traditional lady and very innocent. all she does is care for her family and nothing else. she just can’t take anything bad in her family and she loves all her family more than anything, especially me. she loves me like anything and has never scolded or beaten me in my whole life till now. i think she loves me more than my dad and the same goes from my side too as i reciprocate the same amount of love that she showers on me. i used to share anything and everything that happens in my life with her, each and everything that’s how much we love each other. now coming to mom’s physical description, she’s tall and has a good amount of fleshy fat wherever it is required on her body, giving her a perfect shape which makes me feel like calling her a sex goddess. she’s 5′ 7″ in height and her figure is 38-d breasts, 36 waist, and 42 hips. she has a wheatish complexion, with attractive eyes, juicy lips, voluptuous boobs, deep navel. you can say she has an hourglass-shaped figure considering her waist and hips. these include her humungous hips, thunderous thighs, sexy feet, and the sexiest glory holes in front and back which are the honey pots of mom. these taste like honey and the erotically exotic aroma of her armpits, adds fuel to my fire. she looks similar to shweta menon, (malayalam actress). my mom’s name is poornima – my sex queen. she mostly wears sarees even at home and very rarely salwar- suit when going outside and rarely nightie at home. the cotton and fancy sarees that she wears are a bit transparent and half sleeves blouses which are front hooked and bra of 38-d and v-shaped panties. what a good collection of bras, panties, and sarees she has! there are also a few padded bras for occasions. normally she wears her saree below the navel and has deep neck blouses which are always a bit tight for her huge melons. her boobs and hips are so soft, spongy, and huge that they create periodic oscillations of bouncing whenever she walks around. this makes my dick rock hard and keeps me in a state of arousal. when i am aroused, i feel like to jump on her and bang her right there. her daily routine is to wake up early in the morning at around 5:30 am and clean all around the home, prepare breakfast for us all. my little bro goes to school at 7:30 am and dad leaves for work at 9:30. my grandfather goes for his walks at 6 am and has breakfast after coming back and then goes to his room. he generally takes rest there. i go to college at 11 am and come back in the evening around 5 pm. my brother comes back from school in the afternoon and dad comes back at 9 pm. we live in a 3 bhk home, where one room is for my brother and me, one for my mom and dad and the other is for my grandfather. we usually sleep at around 11 pm. this is the daily routine of our family. now, time to begin my story. it all actually started when i completed my 12th std. when i was younger, my mother used to change her clothes in front of me. she never used to sense my presence when i was a young kid. this was because i was obviously innocent. i was very close to her and often spent time in her room. she even used to bathe me when she took a bath herself. often she used to ask me to unhook her bra when she couldn’t reach behind her back. i did this until i was about ten. she never asked me to leave if she had to change, and i used to just go about my business as well, never feeling as if i had to leave or look away. but, when i started growing she made me change that habit, and then i never saw her again changing before me or bathing with me or naked as i started growing into a young boy. i too began to understand why she’s not letting me watch her changing or accompany her while bathing. i even understood why she’s not asking me to help her to unhook her bra and blouses. it’s all because i started growing and i too didn’t think much of it at that time and years went by, neither did i bother or ever think about all this a single time. but i now know that it’s all because of traditional barriers we have within ourselves and in our society which makes a mom and son be just mom and son. it makes them forget that they both are humans first and more importantly that they are men and women. as per the natural law of the universe, there will be an attraction between a man and a woman even if it is a mom and her son. each has opposite genitals and these will have an attraction towards each other. that is nature’s way of bonding between a man and a woman, but tradition hinders the thought that sex is the basic key of continuity of humanity. nature never makes differentiation, it just needs a man and a woman to procreate and this is also applicable for a mom and her son. this is the reason why i say incest is just normal. it’s nothing bad and it’s the purest form of love and ecstasy that’s why i feel mom-son sex is just a mutual relationship of enjoyment and happiness. i didn’t know all this at a young age, in fact, i didn’t even know there can be a sexual relationship between mom and son until i completed my 12th std. so here we get back to the story. i completed my 12th std. and was waiting for the results of the entrance exam so that i could get into engineering as i didn’t have any interest in medicine. so during this vacation, i used to enjoy and roam around the city with my friends and used to do much naughty stuff during these days. in the afternoons and at nights we used to watch porn or masala movies in any of my friend’s homes secretly in their rooms. it’s all had become so normal. one day it so happened that we came across a mom-son porn clip and at least for me, i was seeing such a clip for the first time. i felt a bit awkward and resisted watching mom-son themed clips. but after a long discussion between my friends and me, i decided to look it as they convinced me that it’s just a porn clip and the porn stars who are in the video might not be related to each other. this may have been true, but the title of the video never went away from my mind. it got implanted like a virus in my thoughts and there started a bundle of questions in mind about it. it started a new curiosity in me and i started to think of it all day and night and finally, i decided to explore it over the internet whether it really exists or it was just a lie. on googling ‘mom-son sex’, for the first time i came across the word incest. upon some deep searching, i came to know it really exists in our society but it was not so openly spoken about and its popularity was shrouded because of traditional barriers. day by day i started to know about different incest relationships like mom-son, bro-sis, dad-daughter, and all. it became routine for me to just think about the mom-son relationship as i didn’t have a sister. then one fine day while exploring the internet, i landed into this very popular site indiansexstories.net and saw that it too had an incest section that generated curiosity within me about a mom-son relationship. i started to find all the mom-son sex stories very interesting and sexy. without any idea to myself, i started imagining me and my mom in those stories. without delving deep into the cause, i started getting aroused and my dick started getting hard by the thought of me and my mom. this made me recall all those moments which are so precious, where i used to freely enjoy with mom and watch her change and bathe with her. besides all those nude moments with mom while i was young. all those moments started to flash before my eyes and i started to feel that sexual feeling for mom which a normal man feels for a female and my dick became rock hard and my hand went and gripped my dick. i unknowingly started masturbating and started doing it rigorously. after many strokes, my semen pumped out so forcefully that i had never experienced such feeling and release of stress before. this made me completely exhausted and i fell back on my bed. as a common symptom after ejaculation, i too started to feel numb. i also started to feel guilty about what i did thinking about my mom. i slapped myself several times and cried, feeling very bad that night and slept. but deep down in my heart, i was also seriously telling myself that it was the best ejaculation i ever had. i decided not to do this again. but as all of you know, if a young man becomes an incestualized son then there’s no way back from such a relationship. so this is a brief introduction to my family and my queen, my mom. i have described how it all started with me. stay tuned to know what happened next. this is a series of stories that involve me and my mom. read how i learned about incest, how i convinced my mum, and the difficulties i faced convincing mom. there are various different situations in life. i and mom enjoyed our sex life, romancing, and everything about me and mom. the actual story begins in the next episode please stay tuned for suggestions and to contact, ping me at unofficialvish22@gmail.com what did you think of this story?? 162 1125 click the links to read more stories from the category incest or similar stories about busty boobs, indian incest sex, mom-son, sex goddess you may also like these sex stories spicing up sex life of a marathi couple group sex adventure with aunty and uncle my first sex with virgin classmate priya hot english teacher fucked at her house mesmerizing sexual voyage with mom's hot friend bangalore visit of hot kusuma mami with hubby comments sex story categories best erotic stories work with us! privacy policy cookie policy contact us about us ipe blog © 2002 - 2021 desi tales.

Tamil

Última actualización: 2021-01-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

discrete mathematics is a branch of mathematics that studies a discrete model. the model is called discrete if it consists of a finite number of elements that are not continuous. the opposite of discrete is continuous so that in mathematics we recognize discrete and continuous models. the set of integers is considered as a discrete object, while the set of real numbers is considered as a continuous object. in discrete mathematics, there is a study that has the most applications in real life, nam

Tamil

தனித்துவமான கணிதம் என்பது ஒரு தனித்துவமான மாதிரியைப் படிக்கும் கணிதத்தின் ஒரு கிளை ஆகும். தொடர்ச்சியாக இல்லாத ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகளைக் கொண்டிருந்தால் இந்த மாதிரி தனித்தன்மை என அழைக்கப்படுகிறது. தனித்தனியின் எதிர் தொடர்ச்சியானது, இதனால் கணிதத்தில் தனித்துவமான மற்றும் தொடர்ச்சியான மாதிரிகளை அடையாளம் காண்கிறோம். முழு எண்களின் தொகுப்பு ஒரு தனித்துவமான பொருளாகக் கருதப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் உண்மையான எண்களின் தொகுப்பு தொடர்ச்சியான பொருளாகக் கருதப்படுகிறது. தனித்துவமான கணிதத்தில், நிஜ வாழ்க்கையில் அதிக பயன்பாடுகளைக் கொண்ட ஒரு ஆய்வு உள்ளது, ஆம்

Última actualización: 2021-02-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

the proposed construction consists of g+2 building as per the plan enclosed herewith and plinth area details are as follows

Tamil

பொருட்களுடன் கட்டுமான மேற்கோள்

Última actualización: 2019-11-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

bank loan management system is used to automate the back office activities of bank offers any type of loans. from an end-user perspective, the loan management system project consists of two functional elements: security module, customer and loan transaction module and a query module. to day is the need of finance in every aspects of life. as we know these days’ different bank and finance company coming up with new finance product every month. in such competitive environment, so only selling the finance product is not the only target, but providing excellent service to the customer for long period is the next major task. therefore, system has to come up that can handle back office activities, otherwise manage this activities of huge numbers of customer adapt and loan transaction might become cumbersome and headache is not taken seriously. therefore proposed system has been designed to automate the back office activities of bank and finance company offers any type of loans. system can make the daily activities efficient and providing the fast response.

Tamil

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு ஆங்கிலம் பத்தி ஆன்லைன்

Última actualización: 2016-05-31
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

abstractrocket science has progressed greatly from its early development in the 1200’s. our research consists ofthe design, fabrication, launch, and recovery of a supersonic experimental sounding rocket with a target apogee of25,000 feet above ground level. the configuration of the rocket will consist of a booster stage with a second stage,designed to carry a ten pound payload. research has been conducted to mitigate trajectory failures, preventstructural damage, and locate the system after impact using beeline gps. an onboard data acquisition computerwill acquire data including; altitude, velocity, acceleration, and other important statistics. data measured will beused to validate computational models that are designed to predict the rocket’s trajectory. these models are based onnewton’s laws in two dimensions which include velocity, mass, and altitude as a function of time. a test rocket hasbeen used to begin the validation of the computational programs and to also verify design specifications of the finalrocket.

Tamil

query length limit excedeed. max allowed query : 500 chars

Última actualización: 2015-12-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Inglés

one of the greatest problems that the world is facing today is that of environmental pollution, increasing with every passing year and causing grave and irreparable damage to the earth. environmental pollution consists of five basic types of pollution, namely, air, water, soil, noise and light.

Tamil

கட்டுரை காற்று மாசுபாடு

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

wireless network is used to exchange information between the people and devices. for example, the home networks enable a new class of intelligent electronic devices that can interact with each other and with the internet in addition to providing connectivity between computers, phones and security/monitoring applications. wireless networks are also used for video conferencing, smart class and remote training facilities. the wireless sensors have an enormous range of both commercial and military applications that include monitoring of fire hazards, stress and strain in buildings and bridges, carbon dioxide movement and the spread of chemicals and gases at a disaster site. these wireless sensors are self configured into a network to process and interpret sensor measurement and they convey this information to a centralized control location. wireless sensors are used mainly in military applications that include identification and tracking of enemy targets, detection of chemical and biological attacks, and support of unmanned robotic vehicles. finally, wireless networks enable distributed control systems with remote devices, sensors, and actuators are linked together via wireless communication channels. such networks enable automated highways and mobile robot. these necessity overhead throughout extremely dynamic network like manet (mobile adhoc network) and such networks are more dynamic owing to the high mobility of transmitting nodes in the network due to collision occurrence and the sleep/awake rounds are frequently employed to reduce energy wastages of such devices and present an anti-collision technique. a manet (mobile adhoc network), perhaps brought in as an infrastructure less dynamic network, consists of independent number of mobile nodes that can communicate to one another through radio wave. a manet is a self assembling infrastructure of a couple of networks of mobile devices that are linked up by wireless. these set of wireless mobile devices called wireless nodes which actively connect and transfer information. each node in a manet is capable of moving independently in any direction, and hence it varies its connection to other devices often; each must send on traffic unrelated to its own use, and consequently be a router. the manet network alters servers and clients to communicate in an undetermined topology area and it is utilized in many applications and fast developing networks. with the raising usage of mobile nodes, these nodes will collide with one another rendering the computing power and connectivity to operate applications such as multiplayer games or collaborative work tools, manets are becoming more crucial since they satisfy the demand of today’s users to connect and interact in a quick manner using hybrid beacon scheduling approach especially to avoid the collision in mobile nodes. localization for autonomous mobile robots is the process of finding out and tracking the position and direction of the robot in any given environment. localization has become a subject matter over the past few decades. localization is the principle practice that allows a robot to navigate, investigate, and carry out its allotted work effectively without human intrusion. exteroceptive sensory systems, such as ultrasonic sensors, light detection and ranging devices (lrds) and image sensors, act as alternative techniques in addressing the above mentioned restriction by offering information about the external environment around the robot. these external sensors help in determining the orientation of the robot with the measurements such as distance, and angle, etc. with the beacons in the external environment. when all these external measurements that are in correspondence with the same robot pose, self-localization method is applied. during continuous movement of the robot, external measurements are obtained at different times, and they do not coincide accurately with similar robot poses. thus, self localization method results in larger errors due to collision while calculating the robot pose. hence to overcome this issue, most of the systems work by combining odometry values with measured values of external environment to obtain optimal evaluation of the robot poses. the most extensively used tool for this fusion technique is the extended kalman filter (ekf). the ekf and its variants were used for localization in many conventional techniques. also, the particle filter was used as an alternate means to combine odometry and external measurements, which was one of the probabilistic approaches. the localization system used in this method employs ultrasonic sensors. many ultrasonic transmitters are attached to the ceiling at certain recognized locations in the global co-ordinate system for anti-collision. three ultrasonic receivers are placed equilaterally over the top of the mobile robot. it is assumed that the robot navigates over an indoor plane as common in most of the indoor applications. also the z-value of the robot and the receivers are assumed to be in the global coordinate system. a novel technology in wireless communication called multiple input- multiple output (mimo) assures to eliminate the boundaries and defeats of wireless communication networks by rendering the efficiency of spectrum close to shannon’s bound is proposed in this work. mimo procreates range, dependability and information speed of previous wireless communication systems. owing to its benefits, mimo system is recruited into almost each and every wireless communication network like cdma-2000 and wcdma technologies. aph to tamil translation online

Tamil

தமிழ், ஆங்கிலம் பத்தி ஆன்லைன்

Última actualización: 2015-04-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

as for the children, god decrees that the share of the male is equivalent to that of two females. if they consist of women only, and of them more than two, they will get two-thirds of the inheritance; but in case there is one, she will inherit one half. the parents will each inherit a sixth of the estate if it happens the deceased has left a child; but if he has left no children, and his parents are his heirs, then the mother will inherit one-third; but if he has left brothers, the mother will inherit one-sixth after payment of legacies and debts. of parents and children you do not know who are more useful to you. these are the decrees of god who knows all and is wise.

Tamil

உங்கள் மக்களில் ஓர் ஆணுக்கு, இரண்டு பெண்களுக்குக் கிடைக்கும் பங்குபோன்றது கிடைக்கும் என்று அல்லாஹ் உங்களுக்கு உபதேசிக்கின்றான். பெண்கள் மட்டும் இருந்து அவர்கள் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்டிருந்தால் அவர்களுக்கு இறந்து போனவர்விட்டுச் சென்றதில் மூன்றில் இரண்டு பாகம் கிடைக்கும். ஆனால் ஒரே பெண்ணாக இருந்தால் அவள் பங்கு பாதியாகும்; இறந்தவருக்கு குழந்தை இருக்குமானால் இறந்தவர் விட்டுச் சென்றதில் ஆறில் ஒரு பாகம் (அவரது) பெற்றோர் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு. ஆனால் இறந்தவருக்கு குழந்தை இல்லாதிருந்து பெற்றோர் மாத்திரமே வாரிசாக இருந்தால் அவர் தாய்க்கு மூன்றில் ஒரு பாகம் (மீதி தந்தைக்கு உரியதாகும்). இறந்தவருக்கு சகோதரர்கள் இருந்தால் அவர் தாய்க்கு ஆறில் ஒரு பாகம் தான் (மீதி தந்தைக்கு சேரும்). இவ்வாறு பிரித்துக் கொடுப்பது அவர் செய்துள்ள மரண சாஸனத்தையும், கடனையும் நிரைவேற்றிய பின்னர்தான்;. உங்கள் பெற்றோர்களும், குழந்தைகளும் - இவர்களில் யார் நன்மை பயப்பதில் உங்களுக்கு நெருக்கமாக இருப்பவர்கள் என்று நீங்கள் அறிய மாட்டீர்கள்;. ஆகையினால் (இந்த பாகப்பிரிவினை) அல்லாஹ்விடமிருந்து வந்த கட்டளையாகும்;. நிச்சயமாக அல்லாஹ் (யாவற்றையும்) நன்கறிந்தவனாகவும் மிக்க ஞானமுடையவனாகவும் இருக்கின்றான்.

Última actualización: 2014-07-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

each row consists of exactly one extension type and one folder.

Tamil

கோப்புப் பெயர்

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

file associations this module allows you to choose which applications are associated with a given type of file. file types are also referred to as mime types (mime is an acronym which stands for "multipurpose internet mail extensions"). a file association consists of the following: rules for determining the mime-type of a file, for example the filename pattern *. png, which means'all files with names that end in. png ', is associated with the mime type "image/ png"; a short description of the mime-type, for example the description of the mime type "image/ png" is simply'png image'; an icon to be used for displaying files of the given mime-type, so that you can easily identify the type of file in a file manager or file-selection dialog (at least for the types you use often); a list of the applications which can be used to open files of the given mime-type -- if more than one application can be used then the list is ordered by priority. you may be surprised to find that some mime types have no associated filename patterns; in these cases, kde is able to determine the mime-type by directly examining the contents of the file.

Tamil

file associations this module allows you to choose which applications are associated with a given type of file. file types are also referred to as mime types (mime is an acronym which stands for "multipurpose internet mail extensions"). a file association consists of the following: rules for determining the mime- type of a file, for example the filename pattern *. png, which means 'all files with names that end in. png', is associated with the mime type "image/ png"; a short description of the mime- type, for example the description of the mime type "image/ png" is simply 'png image'; an icon to be used for displaying files of the given mime- type, so that you can easily identify the type of file in a file manager or file- selection dialog (at least for the types you use often); a list of the applications which can be used to open files of the given mime- type -- if more than one application can be used then the list is ordered by priority. you may be surprised to find that some mime types have no associated filename patterns; in these cases, kde is able to determine the mime- type by directly examining the contents of the file.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Inglés

in fact, the quran consists of illustrious verses that exist in the hearts of those who have knowledge. no one rejects our revelations except the unjust ones.

Tamil

அப்படியல்ல! எவர் கல்வி ஞானம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களின் உள்ளங்களில், தெளிவான வசனங்களாக இது இருக்கிறது - அநியாயக்காரர்கள் தவிர (வேறு) எவரும் நம் வசனங்களை நிராகரிக்க மாட்டார்கள்.

Última actualización: 2014-07-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo