Usted buscó: pentani (Italiano - Letón)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Italiano

Letón

Información

Italiano

c4-c6, prevalentemente pentani e penteni, e con punto di ebollizione nell’intervallo 25 oc-40 oc ca.)

Letón

, galvenokārt butāns, un aptuvens tā viršanas temperatūras diapa-

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Italiano

n-pentano

Letón

n-pentāns

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Italiano

1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (cas 142868-94-8);

Letón

1,5-bis (2-hloretiltio) -n-pentāns (cas 142868-94-8);

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Italiano

(4) nel parere sui dialcoli alifatici, sui dichetoni e sugli idrossichetoni reso il 7 dicembre 2004, l’autorità ha concluso che il pentan-2,4-dione (fl 07.191) è genotossico in vitro ed in vivo. pertanto, l’uso del pentan-2,4-dione come aromatizzante non è ammissibile perché tale sostanza non è conforme ai criteri generali che l’allegato del regolamento (ce) n. 2232/96 stabilisce per l’uso degli aromatizzanti. di conseguenza, il pentan-2,4-dione va cancellato dal repertorio.

Letón

(4) iestāde savā 2004. gada 7. decembra atzinumā par alifātiskajiem dialkoholiem, diketoniem un hidroksiketoniem secināja, ka pentān-2,4-dions (fl 07.191) ir genotoksisks in vitro un in vivo. tādēļ tā izmantošana par aromatizējošu vielu pārtikā nav pieņemama, jo tas neatbilst vispārējiem aromatizējošu vielu lietošanas kritērijiem, kas norādīti regulas (ek) nr. 2232/96 pielikumā. tādējādi propil-4-hidroksibenzoāts no reģistra jāsvītro.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

-si ritiene che la legislazione attualmente in vigore per prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento da ozono (direttiva 2002/3/ce) [39] offra un quadro adeguato per limitare i rischi dell'n-pentano. la direttiva contiene disposizioni e raccomandazioni per il controllo dei precursori dell'ozono, quali i composti organici volatili (allegato vi della direttiva). scopo principale di queste misurazioni è l'analisi delle tendenze dei precursori dell'ozono, la verifica dell'utilità delle strategie di riduzione delle emissioni, il controllo degli inventari delle emissioni e la correlazione delle fonti di emissioni alle concentrazioni di inquinamento. esse mirano inoltre a approfondire la conoscenza dei processi di formazione dell'ozono e di dispersione dei precursori, e di migliorare l'applicazione di modelli fotochimici. nell'elenco di cov (più di 30) di cui si raccomanda il monitoraggio nell'aria è compreso anche l'n-pentano.

Letón

-vispāratzīts, ka pašlaik spēkā esošie tiesību akti par to, kā novērst un samazināt kaitīgo ietekmi, kāda ir piesārņojumam ar ozonu (direktīva nr. 2002/3/ek) [39], nodrošina adekvātu tiesisko regulējumu, kas nepieciešams ar n-pentānu saistītās bīstamības risku ierobežošanai. direktīvā paredzēti tādu ozona prekursoru kā gaistošie organiskie savienojumi (gos) monitoringa noteikumi, kā arī attiecīgi ieteikumi (direktīvas vi pielikums). Šādu mērījumu galvenais mērķis ir analizēt ozona prekursoru izmaiņu tendences, pārbaudīt emisijas samazināšanas stratēģiju efektivitāti, pārbaudīt emisiju uzskaites pareizību, noteikt emisijas avotus uz to radītā piesārņojuma koncentrāciju. papildmērķis ir veicināt izpratni par ozona veidošanās un prekursoru izplatīšanās procesiem, kā arī fotoķīmisko modeļu pielietošanu. apkārtējā gaisa monitoringam ieteicamo gos sarakstā ir iekļauti vairāk nekā trīsdesmit atsevišķi gos, no kuriem viens ir n-pentāns.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

32006 h 0283: raccomandazione 2006/283/ce della commissione, dell'11 aprile 2006, relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: dibutilftalato; 3,4-dicloroanilina; diisodecilftalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, di-c9-11-ramificati alchil esteri, ricchi di c10; diisononilftalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, di-c8-10-ramificati alchil esteri, ricchi di c9; etilendiamminatetraacetato; acetato di metile; acido monocloroacetico; n-pentano; etilendiamminatetraacetato di tetrasodio (gu l 104 del 13.4.2006, pag. 45).»

Letón

32006 h 0283: komisijas 2006. gada 11. aprīļa ieteikums 2006/283/ek par bīstamības riska samazināšanas pasākumiem šādām vielām: dibutilftalāts; 3,4-dihloranilīns; diizodecilftalāts; 1,2-benzoldikarbonskābes c9-11-zarotas virknes dialkilesteri, pārsvarā c10; diizononilftalāts; 1,2-benzoldikarbonskābes c8-10-zarotas virknes dialkilesteri, pārsvarā c9; etilēndiamīntetraacetāts; metilacetāts; monohloretiķskābe; n-pentāns; tetranātrija etilēndiamīntetraacetāts.(ov l 104, 13.4.2006., 45. lpp.).”

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2006/283/ce della commissione, dell'11 aprile 2006, relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: dibutilftalato; 3,4-dicloroanilina; diisodecilftalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, di-c9-11-ramificati alchil esteri, ricchi di c10; diisononilftalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, di-c8-10-ramificati alchil esteri, ricchi di c9; etilendiamminatetraacetato; acetato di metile; acido monocloroacetico; n-pentano; etilendiamminatetraacetato di tetrasodio,

Letón

līgumā ir jāiekļauj komisijas 2006. gada 11. aprīļa ieteikums 2006/283/ek par bīstamības riska samazināšanas pasākumiem šādām vielām: dibutilftalāts; 3,4-dihloranilīns; diizodecilftalāts; 1,2-benzoldikarbonskābes c9-11-zarotas virknes dialkilesteri, pārsvarā c10; diizononilftalāts; 1,2-benzoldikarbonskābes c8-10-zarotas virknes dialkilesteri, pārsvarā c9; etilēndiamīntetraacetāts; metilacetāts; monohloretiķskābe; n-pentāns; tetranātrija etilēndiamīntetraacetāts.

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

(rs)-1-p-clorophenil-4,4-dimetil-3-(1h-1,2,4-triazol-1-ilmethil)-pentan-3-ol

Letón

(rs)-1-p-hlorfenil-4,4-dimetil-3-(1h-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-pentān-3-ols

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo/tebuconazolo

Letón

1-(4-hlorfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentān-3-ols/tebukonazols

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

[combinazione complessa di composti organici ottenuta per estrazione acida a freddo di idrocarburi alifatici saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio solitamente nell'intervallo c3-6, prevalentemente pentani e amileni.

Letón

[ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, ar aukstu skābi ekstrahējot piesātinātos un nepiesātinātos alifātiskos ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no c3 līdz c6, galvenokārt pentānus un amilēnus.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

bis-(trimetilammonio)-1,5 pentano (sali di) per es.: pentamethonii bromidum (inn)

Letón

n,n'-pentametilēn-bis-(trimetilamonija) sāļi, piem., pentametonija bromīds (inn)

Última actualización: 2014-11-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

i-pentano

Letón

i-pentāns

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo c4-6, particolarmente pentani e penteni, e con punto di ebollizione nell'intervallo 25 oc-40 oc ca. (da 77 of a 104 of).]

Letón

sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no c4 līdz c6, lielākoties no pentāniem un pentēniem, aptuvenā viršanas temperatūra no 25 °c līdz 40 °c (77 °f līdz 104 °f).]

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

(4) nel parere sui dialcoli alifatici, sui dichetoni e sugli idrossichetoni reso il 7 dicembre 2004, l’autorità ha concluso che il pentan-2,4-dione (fl 07.191) è genotossico in vitro ed in vivo.

Letón

(4) iestāde savā 2004. gada 7. decembra atzinumā par alifātiskajiem dialkoholiem, diketoniem un hidroksiketoniem secināja, ka pentān-2,4-dions (fl 07.191) ir genotoksisks in vitro un in vivo.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

- si ritiene che la legislazione attualmente in vigore per prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento da ozono (direttiva 2002/3/ce) [39] offra un quadro adeguato per limitare i rischi dell'n-pentano.

Letón

- vispāratzīts, ka pašlaik spēkā esošie tiesību akti par to, kā novērst un samazināt kaitīgo ietekmi, kāda ir piesārņojumam ar ozonu (direktīva nr. 2002/3/ek) [39], nodrošina adekvātu tiesisko regulējumu, kas nepieciešams ar n-pentānu saistītās bīstamības risku ierobežošanai.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

di conseguenza, il pentan-2,4-dione va cancellato dal repertorio.

Letón

tādējādi propil-4-hidroksibenzoāts no reģistra jāsvītro.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

nell'elenco di cov ( più di 30) di cui si raccomanda il monitoraggio nell'aria è compreso anche l'n-pentano.

Letón

apkārtējā gaisa monitoringam ieteicamo gos sarakstā ir iekļauti vairāk nekā trīsdesmit atsevišķi gos, no kuriem viens ir n-pentāns.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

pertanto, l’uso del pentan-2,4-dione come aromatizzante non è ammissibile perché tale sostanza non è conforme ai criteri generali che l’allegato del regolamento (ce) n. 2232/96 stabilisce per l’uso degli aromatizzanti.

Letón

tādēļ tā izmantošana par aromatizējošu vielu pārtikā nav pieņemama, jo tas neatbilst vispārējiem aromatizējošu vielu lietošanas kritērijiem, kas norādīti regulas (ek) nr. 2232/96 pielikumā.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: dibutilftalato; 3,4-dicloroanilina; diisodecilftalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-c9-11-ramificati, arricchiti in c10; diisononilftalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-c8-10-ramificati, arricchiti in c9; etilendiamminatetraacetato; acetato di metile; acido monocloroacetico; n-pentano; etilendiamminatetraacetato di tetrasodio

Letón

par bīstamības riska samazināšanas pasākumiem šādām vielām: dibutilftalāts; 3,4-dihloranilīns; diizodecilftalāts; 1,2-benzoldikarbonskābes c9-11-zarotas virknes dialkilesteri, pārsvarā c10; diizononilftalāts; 1,2-benzoldikarbonskābes c8-10-zarotas virknes dialkilesteri, pārsvarā c9; etilēndiamīntetraacetāts; metilacetāts; monohloretiķskābe; n-pentāns; tetranātrija etilēndiamīntetraacetāts

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (cas 7406-61-9);

Letón

3-nitrazapentan-1,5-diizocianāts (cas 7406-61-9);

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo