Preguntar a Google

Usted buscó: kisa anko (Sueco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Inglés

Información

Sueco

Kisa

Inglés

Kisa, Sweden

Última actualización: 2013-10-07
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

Samtidigt står det klart att vissa ekonomier kommer att behöva göra mycket större insatser än andra för att återskapa stabilitet och tillväxt när de tar sig ut ur kisen.

Inglés

At the same time, it is clear that in emerging from this crisis, some economies have a much greater effort to make in restoring stability and growth than others.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

Även om det står klart att vissa ekonomier kommer att behöva göra mycket större insatser än andra för att återskapa stabilitet och tillväxt när de tar sig ut ur kisen tvivlar kommittén på att denna typ av policymix fungerar.

Inglés

While it is clear that in emerging from this crisis, some economies have a much greater effort to make in restoring stability and growth than others, the Committee doubts this type of policy mix would work.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

Under det formella granskningsförfarandet klargjorde de norska myndigheterna att användarna till att börja med fick betala bara för att utnyttja en del av KIS faciliteter (bl.a. simbassängen) och att alla fick använda fitnesscentrumet gratis fram till 1996, då kommunen började ta ut avgifter från användarna [5].2.2.2 Utbyggnaden under 1997–1999

Inglés

In the context of the formal investigation procedure, the Norwegian authorities have clarified that users were only charged for accessing some of the facilities of the KLC (i.a. the swimming pool) but anyone could access the fitness centre free of charge until 1996 when the municipality started charging the users [5].2.2.2. Expansions in 1997-1999

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

De norska myndigheterna anser av följande skäl att finansieringen av fitnesscentrumet vid KIS inte utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 61.1 i EES-avtalet: i) fitnesscentrumet erhåller inte en selektiv förmån som härrör från statliga medel, ii) fitnesscentrumet utgör inte ett företag, och iii) finansieringen av fitnesscentrumet påverkar inte handeln mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet.

Inglés

The Norwegian authorities consider that the financing of the fitness centre at the KLC does not constitute State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement for the following reasons: (i) the fitness centre does not receive a selective advantage stemming from state resources; (ii) the centre does not constitute an undertaking; and (iii) the financing of the fitness centre does not affect trade between the contracting parties of the EEA Agreement.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

De norska myndigheterna gör också gällande att de kommunala medel som anslås till fitnesscentrumet uppfyller kraven i förordningen om stöd av mindre betydelse [17] och därför inte utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 61.1 i EES-avtalet.För den händelse att övervakningsmyndigheten skulle dra slutsatsen att finansieringen innebär statligt stöd anser de norska myndigheterna att det rör sig om ett befintligt stöd eftersom KIS finansierades via kommunens budget (och användaravgifter) redan innan EES-avtalet trädde i kraft och finansieringsmetoden inte har ändrats sedan dess.

Inglés

Additionally, the Norwegian authorities state that any municipal resources allocated to the fitness centre satisfies the requirements of the de minimis regulation [17] and does therefore not constitute State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.In the event that the Authority should find that the financing involves State aid, the Norwegian authorities consider such aid as existing aid since the KLC has been financed over the municipal budget and user fees since before the entry into force of the EEA Agreement and that this method of financing has remained unaltered since then.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

Resten av kostnaderna (ca 20 %) skulle täckas på annat sätt, eftersom dessa kostnader inte rörde fitnesscentrumet utan andra faciliteter vid KIS.

Inglés

The remaining share (approximately 20 %) was to be covered by other means as these costs were not related to the fitness centre, but to other facilities at the KLC.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

I beslut nr 537/09/KOL konstaterade övervakningsmyndigheten att KIS alltsedan idrottscentrumet inrättades på 1970-talet hade finansierats via användaravgifter och via kommunens budget [4].

Inglés

In Decision No 537/09/COL, the Authority noted that the KLC, since its foundation in the 1970s, has been financed by fees levied on its users and over the municipal budget [4].

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

KIS och dess fitnesscentrum byggdes ut under 1997–1999 och under 2006–2007.

Inglés

During the years 1997-1999 and again in 2006-2007, the KLC and its fitness centre were expanded.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

KIS och dess fitnesscentrum

Inglés

The Kippermoen Leisure Centre (the KLC) and its fitness centre

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

Enligt detta senare förfarande – och endast enligt det förfarandet – skulle övervakningsmyndigheten bedöma huruvida åtgärden utgör statligt stöd och, om så är fallet, huruvida den är förenlig med EES-avtalets funktion.Såsom angivits i avsnitt I.2.2 inkom de norska myndigheterna med nya upplysningar om finansieringen och utbyggnaderna av fitnesscentrumet vid KIS.

Inglés

Under this latter procedure, and only under that, the Authority would assess whether a measure constitutes aid and if so, whether it is compatible with the functioning of the EEA Agreement.As explained above in Chapter I.2 of this Decision, the Norwegian authorities have submitted additional factual information about the financing and expansions of the fitness centre at the KLC.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

På grundval av detta drar övervakningsmyndigheten slutsatsen att fitnesscentrumet vid KIS inte har fått något statligt stöd från Nordlands fylkeskommun under perioden i fråga.

Inglés

On this basis the Authority concludes that the fitness centre at the KLC has not received State aid stemming from the county municipality of Nordland in the relevant period.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

Övervakningsmyndigheten drar också slutsatsen att medlen från Vefsns kommun i den utsträckning som dessa har bidragit till finansieringen av fitnesscentrumet vid KIS och utgör statligt stöd har beviljats inom ramen för en befintlig stödordning.

Inglés

The Authority has furthermore concluded that, in so far as resources stemming from the municipality of Vefsn have contributed to the financing of the fitness centre at the KLC and these resources constitute State aid, such aid has been granted under a system of existing aid.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

Kommissionen fann i sitt beslut i ärendet att ändringarna av den befintliga stödordningen innebar nytt stöd, eftersom de gjorde det möjligt för företaget att bedriva verksamhet som saknade en ”nära anknytning” till den befintliga stödordningen och att gå in på utvecklade marknader där de kommersiella aktörerna inte – eller endast i begränsad omfattning – hade varit exponerade för BBC som konkurrent [28]. På grundval av det som anges ovan drar övervakningsmyndigheten slutsatsen att finansieringen av fitnesscentrumet vid KIS med medel från Vefsns kommun i den utsträckning den innebär statligt stöd utgör en befintlig stödordning.

Inglés

In that case, the Commission found that changes made to the existing aid scheme involved new aid as they enabled the broadcaster to carry out activities that lacked a 'close association' to the existing scheme, and enabled the BBC to enter developed markets where the commercial players had little or no exposure to the BBC as a competitor [28].On the basis of the above, the Authority concludes that the financing of the fitness centre at the Kippermoen Leisure Centre with resources from the Municipality of Vefsn, in so far as it involves State aid, constitutes a system of existing aid.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

På grundval av de nya upplysningarna från de norska myndigheterna drar övervakningsmyndigheten slutsatsen att fitnesscentrumet vid KIS i detta sammanhang inte har fått något statligt stöd i den mening som avses i artikel 61.1 i EES-avtalet i form av förmåner härrörande från statliga medel från Nordlands fylkeskommun.

Inglés

On the basis of the information newly provided by the Norwegian authorities, the Authority concludes that the fitness centre at the KLC, within this context, has not received any State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement in the form of advantages stemming from state resources (the county municipality of Nordland).

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

KIS har alltsedan idrottscentrumet inrättades på 1970-talet finansierats av användarna och via kommunens budget.

Inglés

Since its establishment in the 1970s, the KLC has been financed by its users and the municipal budget.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

I beslut nr 537/09/KOL konstaterade övervakningsmyndigheten att hela KIS byggdes ut 1997 och att utbyggnaden finansierades bl.a. genom ett lån på 10 miljoner norska kronor.

Inglés

In Decision No 537/09/COL, the Authority noted that the KLC as a whole was expanded in 1997 and that this expansion was financed i.a. by a NOK 10 million loan.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

Kommunen har med sitt fitnesscentrum vid KIS varit verksam på fitnesscentrummarknaden både före och efter ikraftträdandet av EES-avtalet. Den har vid ett par tillfällen utvidgat och uppgraderat fitnesscentrumet, men enbart för att kunna erbjuda användarna faciliteter som står i överensstämmelse med vad man kan vänta sig av ett fitnesscentrum.

Inglés

With the fitness centre at the KLC, the municipality has been active on the fitness centre market both before and after the entry into force of the EEA Agreement; it has occasionally expanded the fitness studio only to be able to provide a service to the population in line with what can be expected from a fitness centre.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

Övervakningsmyndigheten hade inte fått några närmare uppgifter om lånet, t.ex. om i vilken utsträckning detta kom fitnesscentrumet vid KIS till godo [6].

Inglés

The Authority had not received detailed information about the loan and to what extent, if any, the fitness centre at the KLC benefited from the loan [6].

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

De norska myndigheterna inkom även med nya upplysningar om utbyggnaden av KIS under 2006–2007.

Inglés

The Norwegian authorities have furthermore submitted new information about the expansion of the KLC undertaken in 2006-2007.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo