Usted buscó: ke na le lelete (Tsuana - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Tsuana

Inglés

Información

Tsuana

ke na le gala

Inglés

Última actualización: 2024-02-17
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Tsuana

ke na le leletaa

Inglés

Última actualización: 2023-11-28
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Tsuana

ke na le koloi.

Inglés

i have a car.

Última actualización: 2023-08-28
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Tsuana

ga ke na madi.

Inglés

i have no money.

Última actualización: 2014-07-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tsuana

ga ke na koloi.

Inglés

i do not have a car.

Última actualización: 2014-07-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tsuana

modimo o na le rona.

Inglés

god with us

Última actualización: 2023-03-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tsuana

mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya boagi.

Inglés

everyone has the right to a nationality.

Última actualización: 2014-07-22
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tsuana

lelapa ke bongwefela jwa setlhopha jwa tlhago le motheo wa loago mme le na le tetla ya tshireletso ya baagi le puso.

Inglés

Última actualización: 2023-07-29
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tsuana

bosadi le bongwana bo na le tetla ya tlhokomelo e e kgethegileng le thuso.

Inglés

motherhood and childhood are entitled to special care and assistance.

Última actualización: 2014-07-22
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tsuana

mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya kgololosego ya kokoano ya kagiso le kgolagano.

Inglés

everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

Última actualización: 2014-07-22
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tsuana

mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya botshelo, boithatelo le tshireletsego ya botho.

Inglés

everyone has the right to life, liberty and security of person.

Última actualización: 2014-07-22
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tsuana

batsadi ba na le tshwanelo ya pele ya go tlhopa mofuta wa thuto o o tla newang bana ba bone.

Inglés

parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Última actualización: 2014-07-22
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tsuana

ba na le tetla ya ditshwanelo tse di lekanang mabapi le tsa lenyalo, mo lenyalong le mo phatlalalong ya lona.

Inglés

they are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

Última actualización: 2014-07-22
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tsuana

botlhe ba a lekana fa pele ga molao mme ba na le tetla kwa ntle ga tlhotlhololo go tshireletsego e e lekanang ya molao.

Inglés

all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law.

Última actualización: 2014-07-22
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tsuana

mongwe le mogwe o na le ditiro mo baaging tse ena ka nosi a nang le bokgoni jo bo tletseng jwa kgolo ya botho jwa gagwe.

Inglés

everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

Última actualización: 2023-08-07
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tsuana

le gona kotlhao e e bokete ga e ne e dirwa, go na le e e maleba e e neng e ka dirwa ka nako e tlolomolao e neng e dirwa.

Inglés

nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Última actualización: 2014-07-22
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tsuana

mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go ikhutsa le go phuthologa, go akarediwa diura tse di lekanyeditsweng tsa go dira le malatsi a a duelelwang a khunologo mo motlheng mongwe.

Inglés

everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Última actualización: 2014-07-22
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tsuana

mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go dira, mo go itlhopheleng go go gololosegileng ga bothapi, gmaemo a a botoka le a bosiami a tiro le go sirelediwa kgatlhanong le botlhokatiro.

Inglés

everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

Última actualización: 2014-07-22
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tsuana

mongwe le mongwe yo o bonwang molato wa tlolamolao o na le tshwanelo ya go tsewa a se molato go fitlhelela a bonwa molato go ya ka fa molaong mo kgotlatshekelong ya botlhe e mo go yona a ntseng le ditsholofetso tse di maleba le go itshireletsa ga gagwe.

Inglés

everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

Última actualización: 2014-07-22
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tsuana

mongwe le mongwe yo o dirang o na le tshwanelo ya moputso siameng le o o tshwanetseng, o o mo netefaletsang mmogo le ba lelapa la gagwe botshelo jo bo tshwaneleng seriti sa botho, le go okediwa, fa go tlhokega, ka mekgwa ya tshireletso ya baagi.

Inglés

everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.

Última actualización: 2014-07-22
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
7,839,044,426 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo