Demander à Google

Vous avez cherché: kluges (Allemand - Tagalog)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Allemand

Tagalog

Infos

Allemand

Ein kluges Herz handelt bedächtig; aber der Narren Mund geht mit Torheit um.

Tagalog

Ang puso niyaong naguunawa ay humahanap ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, da wir euch kundgetan haben die Kraft und Zukunft unsers HERRN Jesus Christus; sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen,

Tagalog

Sapagka't kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam, noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kaniyang karangalan.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Wer ist weise und klug unter euch? Der erzeige mit seinem guten Wandel seine Werke in der Sanftmut und Weisheit.

Tagalog

Sino ang marunong at matalino sa inyo? ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kaniyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Aber fünf unter ihnen waren töricht, und fünf waren klug.

Tagalog

At ang lima sa kanila'y mga mangmang, at ang lima'y matatalino.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Als mit den Klugen rede ich; richtet ihr, was ich sage.

Tagalog

Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong; hatulan ninyo ang sinasabi ko.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Da antworteten die klugen und sprachen: Nicht also, auf daß nicht uns und euch gebreche; geht aber hin zu den Krämern und kauft für euch selbst.

Tagalog

Datapuwa't nagsisagot ang matatalino, na nangagsasabi, Baka sakaling hindi magkasiya sa amin at sa inyo: magsiparoon muna kayo sa nangagbibili, at magsibili kayo ng ganang inyo.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindische Anschläge; da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindisch war.

Tagalog

Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nagiisip akong gaya ng bata: ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Darum muß der Kluge zur selben Zeit schweigen; denn es ist eine böse Zeit.

Tagalog

Kaya't siya na mabait ay tatahimik sa panahong yaon; sapagka't masamang panahon.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, den vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute.

Tagalog

Kaya't ang bawa't dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap, ay matutulad sa isang taong matalino, na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato:

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Denn Christus hat mich nicht gesandt, zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht mit klugen Worten, auf daß nicht das Kreuz Christi zunichte werde.

Tagalog

Sapagka't hindi ako sinugo ni Cristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng evangelio: hindi sa karunungan ng mga salita baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Cristo.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Denn ihr vertraget gern die Narren, dieweil ihr klug seid.

Tagalog

Sapagka't pinagtitiisan ninyo na may kasayahan ang mga mangmang, palibhasa'y marurunong kayo.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Der HERR aber sprach: Wie ein großes Ding ist's um einen treuen und klugen Haushalter, welchen der Herr setzt über sein Gesinde, daß er ihnen zur rechten Zeit ihre Gebühr gebe!

Tagalog

At sinabi ng Panginoon, Sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino, na pagkakatiwalaan ng kaniyang panginoon ng kaniyang sangbahayan, upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa kapanahunan?

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Die klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen.

Tagalog

Datapuwa't ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Die törichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen.

Tagalog

At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, Bigyan ninyo kami ng inyong langis; sapagka't nangamamatay ang aming mga ilawan.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Fleißigt euch der Ehrbarkeit gegen jedermann.

Tagalog

Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat ng mga tao.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe; darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.

Tagalog

Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo: mangagpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mangagpakatimtimang gaya ng mga kalapati.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Und der HERR lobte den ungerechten Haushalter, daß er klüglich gehandelt hatte; denn die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichtes in ihrem Geschlecht.

Tagalog

At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Welcher ist aber nun ein treuer und kluger Knecht, den der Herr gesetzt hat über sein Gesinde, daß er ihnen zu rechter Zeit Speise gebe?

Tagalog

Sino nga baga ang aliping tapat at matalino, na pinagkatiwalaan ng kaniyang panginoon sa kaniyang sangbahayan, upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan?

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Wer ist weise, der dies verstehe, und klug, der dies merke? Denn die Wege des HERRN sind richtig, und die Gerechten wandeln darin; aber die Übertreter fallen darin.

Tagalog

Sino ang pantas, at siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito? at mabait, at kaniyang mangalalaman? sapagka't ang mga daan ng Panginoon ay matutuwid, at lalakaran ng mga ganap; nguni't kabubuwalan ng mga mananalangsang.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christo; wir schwach, ihr aber seid stark; ihr herrlich, wir aber verachtet.

Tagalog

Kami'y mga mangmang dahil kay Cristo, nguni't kayo'y marurunong kay Cristo; kami'y mahihina, nguni't kayo'y malalakas; kayo'y may karangalan, datapuwa't kami ay walang kapurihan.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK