Demander à Google

Vous avez cherché: remnant (Anglais - Cébouano)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Cébouano

Infos

Anglais

And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them.

Cébouano

samtang ang uban nanagdakop sa iyang mga ulipon, ug ilang gidagmalan ug gipamatay sila.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Whereas our substance is not cut down, but the remnant of them the fire consumeth.

Cébouano

Nagaingon: Sa pagkatinuod, ang nanindog sa pag-asdang batok kanato gipamutol, Ug ang nahabilin kanila ginaut-ut sa kalayo.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The remnant shall return, even the remnant of Jacob, unto the mighty God.

Cébouano

May usa ka salin nga magabalik, nga mao ang nahabilin ni Jacob, ngadto sa Dios nga makagagahum.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.

Cébouano

Ug niining panahona usab karon, adunay salin nga gipili pinaagi sa grasya.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

And the remnant that is escaped of the house of Judah shall yet again take root downward, and bear fruit upward.

Cébouano

Ug ang salin nga mahabilin sa balay sa Juda manggamot paingon sa ubos ug mamunga paingon sa ibabaw.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

And the remnant of the sodomites, which remained in the days of his father Asa, he took out of the land.

Cébouano

Ug ang nahibilin sa mga sodomhanon, nga napabilin sa mga adlaw sa iyang amahan nga si Asa, iyang gipapahawa gikan sa yuta.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

And the remnant that is escaped of the house of Judah shall again take root downward, and bear fruit upward:

Cébouano

Ug ang salin nga mahabilin sa balay ni Juda manggamot paingon sa ubos ug mamunga paingon sa ibabaw.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

And the coast of Og king of Bashan, which was of the remnant of the giants, that dwelt at Ashtaroth and at Edrei,

Cébouano

Ug ang utlanan ni Og, hari sa Basan, nga nahabilin sa mga Rapehanon nga nagpuyo sa Astaroth ug sa Edrei,

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

And the remnant that remaineth of the curtains of the tent, the half curtain that remaineth, shall hang over the backside of the tabernacle.

Cébouano

Ug ang nagabitay nga mahabilin sa cortina sa balong-balong, nga mao ang katunga sa usa ka cortina nga nahabilin, magabitay sa luyo sa tabernaculo.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

And there shall be no remnant of them: for I will bring evil upon the men of Anathoth, even the year of their visitation.

Cébouano

Ug walay mahibilin kanila: kay ako magapadala ug kadautan sa mga tawo sa Anathoth, bisan ngani sa tuig sa pagdu-aw kanila.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Baldness is come upon Gaza; Ashkelon is cut off with the remnant of their valley: how long wilt thou cut thyself?

Cébouano

Ang pagklapagdot midangat sa Gasa; ang Askalon ginahatud sa pagkawalay nahut, ang salin sa ilang walog; unsa ba ang kadugayon nga putlon mo ang imong kaugalingon?

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Except the LORD of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom, and we should have been like unto Gomorrah.

Cébouano

Kong wala pa si Jehova sa mga panon magbilin alang kanato ug madiyutay nga salin, mahimo unta kita nga sama sa Sodoma. mahimo unta kita nga sama sa Gomorra.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

That they may possess the remnant of Edom, and of all the heathen, which are called by my name, saith the LORD that doeth this.

Cébouano

Aron sila makapanag-iya sa salin sa Edom, ug sa tanang mga nasud nga ginatawag sa akong ngalan, nagaingon si Jehova nga nagahimo niini.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Esaias also crieth concerning Israel, Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved:

Cébouano

Ug mahitungod kang Israel, si Isaias nagatuwaw nga nagaingon: "Bisan pa kon ang gidaghanon sa mga anak ni Israel ingon sa balas sa dagat, sila lamang nga mahisalin mao ang mangaluwas;

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

For out of Jerusalem shall go forth a remnant, and they that escape out of mount Zion: the zeal of the LORD of hosts shall do this.

Cébouano

Kay gikan sa Jerusalem mogula ang usa ka salin, ug gikan sa bukid sa Sion sila nga mogawas. Ang mainitong tingula ni Jehova sa mga panon magahimo niini.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Yet will I leave a remnant, that ye may have some that shall escape the sword among the nations, when ye shall be scattered through the countries.

Cébouano

Bisan pa niana ako magabilin ug salin, aron kamo adunay uban nga makagawas sa espada sa taliwala sa mga nasud, sa diha nga kamo pagapatlaagon latas sa kayutaan.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

For out of Jerusalem shall go forth a remnant, and they that escape out of mount Zion: the zeal of the LORD of hosts shall do this.

Cébouano

Kay gikan sa Jerusalem mogula ang usa ka salin, ug gikan sa bukid sa Sion sila nga mogawas: ang mainitong tinguha ni Jehova magahimo niini.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The LORD said, Verily it shall be well with thy remnant; verily I will cause the enemy to entreat thee well in the time of evil and in the time of affliction.

Cébouano

Si Jehova miingon: Sa pagkamatuod, ako magpalig-on kanimo sa gihapon; sa pagkamatuod pagahimoon ko nga magapakilooy kanimo ang imong kaaway sa panahon sa kadaut ug sa panahon sa kasakit.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Thus saith the LORD of hosts, They shall throughly glean the remnant of Israel as a vine: turn back thine hand as a grapegatherer into the baskets.

Cébouano

Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: Sila managhagdaw sa makuti gayud sa mahabilin sa Israel ingon sa parras, ingon sa mangungutlo sa parras lisoa ang imong kamot sulod sa mga bukag.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The LORD hath said concerning you, O ye remnant of Judah; Go ye not into Egypt: know certainly that I have admonished you this day.

Cébouano

Si Jehova misulti mahatungod kaninyo: Oh kamong salin sa Juda: Ayaw kamo pag-adto sa Egipto: hibaloi gayud ninyo nga ako nagpamatuod kaninyo niining adlawa.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK