Demander à Google

Vous avez cherché: as long as (Anglais - Gallois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Gallois

Infos

Anglais

as long

Gallois

cyhyd

Dernière mise à jour : 2013-06-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

as long ; so long

Gallois

cŷd

Dernière mise à jour : 2013-06-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

As long as we understand each other

Gallois

Cyhyd â'n bod yn deall ein gilydd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

That is as long as you are creative enough

Gallois

Mae hynny'n dibynnu ar ddyfeisgarwch rhywun

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

That arrangement will stay in place as long as necessary

Gallois

Bydd y trefniant hwnnw yn aros mewn grym cyhyd ag y bo angen

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Peter Black : Yes , as long as she is brief

Gallois

Peter Black : Gwnaf , os bydd yn fyr

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

People want to live at home independently as long as possible

Gallois

Mae pobl am fyw gartref yn annibynnol cyhyd ag y bo hynny'n bosibl

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

as long as it is not detrimental to any businesses involved

Gallois

ar yr amod nad yw'n niweidiol i unrhyw fusnesau sydd ynghlwm wrth hyn

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I can respect those views as long as you respect mine

Gallois

Gallaf barchu'r farn honno cyhyd ag y byddwch yn parchu fy marn i

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The incubation period in sheep can be as long as 21 days

Gallois

Gall y cyfnod heintus fod cyhyd â 21 diwrnod ar gyfer defaid

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The waiting time for treatment can be as long as 18 months

Gallois

Gall yr amser aros am driniaeth fod cyn hwyed â 18 mis

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

as long as it is not detrimental to any businesses involve ;

Gallois

ar yr amod nad yw'n niweidiol i unrhyw fusnesau sydd ynghlwm wrth hy ;

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The average wait is four years and can be as long as seven

Gallois

Pedair blynedd yw'r amser aros ar gyfartaledd , a gall fod cyhyd â saith mlynedd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

As long as they achieve Best Value , the process is very flexible

Gallois

Cyn belled ag y byddant yn sicrhau Gwerth Gorau , y mae'r broses yn hyblyg iawn

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

As long as we do not create excuses , her point is valid

Gallois

Ar yr amod na fyddwn yn creu esgusion , mae ei phwynt yn un dilys

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

They will work for as long as they possibly can , and then they will drop

Gallois

Byddant yn gweithio am gyhyd ag y gallant , ac yna'n diffygio

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I will not detain the Assembly as long as the previous two speakers

Gallois

Ni chadwaf y Cynulliad cyn hired â'r ddau siaradwr blaenorol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

For as long as residents have questions , I will continue to deal with them

Gallois

Tra bydd gan drigolion gwestiynau , parhaf i ddelio â hwy

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Cynog Dafis : That is fine as long as the information will be available

Gallois

Cynog Dafis : Mae popeth yn iawn cyhyd ag y bydd yr wybodaeth ar gael

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

As long as we never forget that we are partners , that is perfectly acceptable

Gallois

Cyhyd â'n bod bob amser yn cofio ein bod yn bartneriaid , mae hynny'n hollol dderbyniol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK