Demander à Google

Vous avez cherché: dee (Anglais - Gallois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Gallois

Infos

Anglais

Dee

Gallois

Dee

Dernière mise à jour : 2013-09-28
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

River Dee

Gallois

Dyfrdwy

Dernière mise à jour : 2013-07-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

River Dee

Gallois

sweg <3

Dernière mise à jour : 2013-07-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

The river Dee is in Wale ; I represent part of that area

Gallois

Mae afon Dyfrdwy yng Nghymr ; cynrychiolaf ran o'r ardal honno

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Corwen and the Dee valley would then be accessible from the national rail network

Gallois

Wedyn gellid cyrraedd Corwen a dyffryn Dyfrdwy o'r rhwydwaith rheilffyrdd cenedlaethol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

That was the first track to be reopened in the Dee valley for 16 years

Gallois

Hwnnw oedd y trac cyntaf i'w ailagor yn nyffryn Dyfrdwy am dros 16 mlynedd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Carwyn Jones : I understand that the river Dee heads towards Chester

Gallois

Carwyn Jones : Deallaf fod afon Dyfrdwy'n mynd tua Chaer

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I was brought up on a farm near the river Dee , and was terrified of water

Gallois

Fe'm magwyd ar fferm ger afon Dyfrdwy , ac yr oedd arnaf ofn dwr

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

There is 100 per cent funding for the work in the catchment areas of the River Dee

Gallois

Mae cyllid o 100 y cant ar gael ar gyfer y gwaith yn nhalgylchoedd Afon Dyfrdwy

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Those defences at Bangor-on-Dee are a case in point

Gallois

Mae'r amddiffynfeydd hynny ym Mangor Is-coed yn achos o hyn

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Environmentalists have also raised an issue regarding the River Dee and is based on environmental figures only

Gallois

Mae amgylcheddwyr hefyd wedi codi mater ynglyn ag Afon Dyfrdwy ac mae'n seiliedig ar ffigurau amgylcheddol yn unig

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I saw it myself three years ago at the point where the Alyn joins the River Dee

Gallois

Fe'u gwelais fy hun dair blynedd yn ôl yn y man y mae Alun yn ymuno ag Afon Dyfrdwy

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

That was a much bigger job than anticipated because of the continuously shifting sandbanks in the Dee

Gallois

Yr oedd hynny'n waith mwy o lawer nag a ragwelwyd oherwydd y cefnenni tywod sy'n symud yn barhaus yn afon Dyfrdwy

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

There was localised flooding due to the drainage problems , but the Dee did not breach its banks

Gallois

Yr oedd gorlifo lleol oherwydd y problemau draenio , ond ni orlifodd afon Dyfrdwy ei glannau

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Certainly the great Welsh wizard and cartographer extraordinaire John Dee did much to make known the east coast of the new continent

Gallois

Yn sicr , gwnaethpwyd llawer gan y dewin a'r mapiwr rhyfeddol o Gymro John Dee i roi gwybod am arfordir dwyreiniol y cyfandir newydd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I also welcome the cross-border approach , particularly on the Dee because it is important

Gallois

Yr wyf hefyd yn croesawu'r dull gweithredu trawsffiniol , yn enwedig ynghylch afon Dyfrdwy gan ei bod yn bwysig

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I visited Almere and Bangor-on-Dee about two and a half weeks ago

Gallois

Ymwelais ag Almere a Bangor Is-coed tua phythefnos a hanner yn ôl

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I was brought up on a farm in Cynwyd in the beautiful Dee valley looking down on the Ruabon to Barmouth railway line

Gallois

Fe'm magwyd ar fferm yng Nghynwyd yn harddwch dyffryn Dyfrdwy , a oedd yn edrych i lawr ar y rheilffordd o Riwabon i Abermo

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Eleanor Burnham : I attended the last meeting of the Dee and Clwyd local flood defence committee before Christmas

Gallois

Eleanor Burnham : Bûm yng nghyfarfod diwethaf pwyllgor atal llifogydd lleol Dyfrdwy a Chlwyd cyn y Nadolig

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Llyn Clywedog is used for regulation but not as much as the natural and man-made catchment in the Upper Dee area

Gallois

Defnyddir Llyn Clywedog ar gyfer rheoleiddio dŵr ond ni ddefnyddir cymaint â'r dalgylch naturiol a'r un a wnaethpwyd gan ddyn yn ardal y Ddyfrdwy Uchaf

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK