Vous avez cherché: greedy guts (Anglais - Gallois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Gallois

Infos

Anglais

greedy guts

Gallois

bolgi

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

guts

Gallois

anatomeg ddynol

Dernière mise à jour : 2010-03-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

greedy bearoffs

Gallois

cludiadau barus

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

greedy, rapacious, voracious

Gallois

gwancus

Dernière mise à jour : 2012-01-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

physicists are greedy -- we want the best , we want more and we want it now

Gallois

mae ffisegwyr yn drachwantus -- yr ydym am gael y gorau , yr ydym am gael mwy ac yr ydym am ei gael yn awr

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

he has shown intestinal fortitude -- or guts

Gallois

mae wedi dangos gwytnwch ymysgarol -- neu ` gyts '

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

we have to have guts as politicians to follow this through

Gallois

rhaid inni fod yn ddigon dewr fel gwleidyddion i ddilyn hyn i'r pen

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

i only wish that the government had had the guts to back the amendment

Gallois

o na fyddai'r llywodraeth yn ddigon dewr i gefnogi'r gwelliant

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

peter law : i note that you are taking the greedy approach of being a county councillor and an assembly member

Gallois

peter law : sylwaf eich bod yn mynd at hyn yn farus drwy fod yn gynghorydd sir ac yn aelod o'r cynulliad

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

at the end of the day , real politicians with guts must make decisions

Gallois

yn y pen draw , rhaid i wleidyddion go-iawn gydag asgwrn cefn lunio penderfyniadau

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

alun said that local authorities do not have the guts to make their record public

Gallois

dywedodd alun nad yw'r awdurdodau lleol yn ddigon dewr i ddatgelu'r hyn a gyflawnwyd ganddynt i'r cyhoedd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

for example , we need to introduce a better form of voting so that we deal with those who are greedy and self-serving

Gallois

er enghraifft , mae angen inni gyflwyno gwell ffurf ar bleidleisio fel ein bod yn delio â'r rhai sydd yn farus ac yn hunanol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

however , i am not quite sure that we have got to the guts of this issue

Gallois

fodd bynnag , nid wyf yn siwr ein bod wedi mynd at wraidd y mater

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

if that is the case , you should have the guts to stand up and vote according to your beliefs

Gallois

os felly , dylech fod yn ddigon dewr i sefyll a phleidleisio yn ôl yr hyn a gredwch

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

it caused a lot of heartache and it took guts and steadfast application of principle to see it through

Gallois

achosodd lawer o dorcalon ac yr oedd yn gofyn am ddewrder ac ymroddiad egwyddorol cadarn i fwrw'r maen i'r wal

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

no previous government has had the guts to amend , develop or challenge that list of exemptions

Gallois

nid oes yr un llywodraeth flaenorol wedi bod yn ddigon dewr i ddiwygio , datblygu neu herio'r rhestr honno o eithriadau

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

i am talking about the difference between you as a party in wales having the guts --

Gallois

yr wyf fi yn sôn am y gwahaniaeth rhyngoch chi fel plaid yng nghymru yn bod yn ddigon dewr -- --

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

i cannot think of anything that is more proactive than having the guts to have an independent commission to consider our work

Gallois

ni allaf feddwl am ddim sy'n fwy rhagweithiol na bod â digon o blwc i gael comisiwn annibynnol i ystyried ein gwaith

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

it took a lot of guts on her part to tell me that she wanted me to accompany her to vote as she could not read

Gallois

yr oedd yn rhaid iddi fagu plwc i ddweud wrthyf ei bod am imi fynd â hi i'r orsaf bleidleisio am nad oedd yn gallu darllen

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

i understand that you cannot agree , but you have the guts to cost your priorities and say how you would deliver them

Gallois

deallaf na allwch gytuno , ond byddwch yn ddigon dewr i gostio eich blaenoriaethau a dweud sut y byddech yn eu cyflawni

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK