Vous avez cherché: immediate family circle (Anglais - Letton)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Letton

Infos

Anglais

service, and invite immediate family members for permanent residence,

Letton

pakalpojumu, un uzaicināt viņu tuvākie ģimenes locekļi uz pastāvīgu dzīvi,

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

other immediate family members of former liberian president charles taylor;

Letton

citi bijušā libērijas prezidenta Čārlza teilora tuvākie ģimenes locekļi;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

only one member of the safety network should live with the child; the other should live outside the immediate family circle.

Letton

tikai vienam no pieaugušajiem, kas dzīvo kopā ar bērnu, vajadzētu būt šajā uzticamo personu lokā, un tajā vajadzētu būt arī kādam, kas nav no tuvākajiem ģimenes locekļiem.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

these are also values that have to be introduced into the family circle, for this is crucial.

Letton

tās ir vērtības, ar kurām jābūt iepazīstinātam jau ģimenē, jo tas ir svarīgi.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Anglais

men are under-represented in the family circle and are less likely to take parental leave.

Letton

vīrieši savukārt retāk iesaistās ģimenes pienākumos un retāk izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

andy murray, the young scottish tennis player, who followed in the footsteps of the immediate family.

Letton

andy murray, jauno skotijas tenisiste, kas jāievēro, par tuvākajiem ģimenes pēdās.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

everyone needs to feel they belong and are cherished, whether its immediate family or the greater family of life.

Letton

ikvienam cilvēkam jājūt, ka tas ir kādam vajadzīgs un tiek lolots, vai nu šajā, pašreizējā ģimenē vai lielākajā dzīves ģimenē.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

immediate family comprises exclusively the spouse, any partner considered as equivalent to the spouse, the children and the parents.

Letton

par tuvākajiem radiniekiem ir uzskatāmi: dzīvesbiedrs/dzīvesbiedre, jebkuru attiecību partneris, ko var uzskatīt par dzīvesbiedru/dzīvesbiedri, bērni un vecāki.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

immediate family or dependents of direct victims will therefore, where appropriate, benefit from the support and protection proposed in this package.

Letton

tāpēc tiešo cietušo tuvākie ģimenes locekļi vai apgādājamie attiecīgā gadījumā saņems šajā kopumā ierosināto atbalstu un aizsardzību.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

with regard to interference in the family circle, the private sphere of citizens, we shall be voting against the proposal if this is not removed from it.

Letton

mēs balsosim pret iejaukšanos ģimenes dzīvē un pilsoņu privātajā dzīvē, ja šādi jautājumi nebūs dzēsti no priekšlikuma.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Anglais

it is for this reason that mormons don't just focus on our immediate family, but also our extended family, as far in any direction as possible.

Letton

tieši šī iemesla dēļ mormoņi domā ne vien par saviem tuvākajiem, bet arī par citiem radiniekiem, cik tālu vien radniecība sniedzas.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

members of the procurement committee are prohibited from using confidential information whenever they conduct private financial transactions for their benefit or for the benefit of their immediate family members;

Letton

iepirkuma komitejas locekļiem aizliegts izmantot konfidenciālu informāciju, veicot privātus finanšu darījumus savā un tuvāko ģimenes locekļu labā; un

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

in line with similar schemes already existing in the member states and in other countries, it provides for immediate family reunification also in cases of temporary residence and access to the labour market for the spouses.

Letton

līdztekus līdzīgām programmām, kas jau pastāv dalībvalstīs un citās valstīs, tajā paredzēta tūlītēja ģimenes atkalapvienošanās arī pagaidu uzturēšanās gadījumos, kā arī dzīvesbiedra piekļuve darba tirgum.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

( c) members of the procurement committee are prohibited from using confidential information whenever they conduct private financial transactions for their benefit or for the benefit of their immediate family members;

Letton

un c) iepirkuma komitejas locekļiem aizliegts izmantot konfidenciālu informāciju, veicot privātus finanšu darījumus savā un tuvāko ģimenes locekļu labā;

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Anglais

politically exposed person means a natural person who is or has been entrusted with prominent public functions during the last twelve (12) months, as well as immediate family members and close associates of such a person.

Letton

politiski ietekmējama persona ir fiziska persona, kura ieņem vai ir ieņēmusi svarīgus valsts amatus pēdējo divpadsmit (12) mēnešu laikā, kā arī šādas personas tuvākie ģimenes locekļi un cieši saistītas personas.

Dernière mise à jour : 2015-09-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

common position 2004/487/cfsp provides for the implementation of the freezing of funds and economic resources of the former liberian president charles taylor and his immediate family members, his former senior officials and other close allies and associates.

Letton

kopējā nostājā 2004/487/kĀdp paredzēts īstenot bijušā libērijas prezidenta Čārlza teilora un viņa tuvāko ģimenes locekļu, viņa bijušo vecāko ierēdņu un pārējo tuvāko sabiedroto un partneru līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

flights performed exclusively for the transport, on official mission, of a reigning monarch and his immediate family, heads of state, heads of government and government ministers, of a member state may not be excluded under this point.’

Letton

saskaņā ar šo punktu no šīs direktīvas piemērošanas jomas nedrīkst izslēgt lidojumus, ko veic vienīgi dalībvalstu valdošo monarhu un viņu tuvāko radinieku, valstu vadītāju, valdību vadītāju un valdību ministru pārvadāšanai oficiālos komandējumos.”

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

on 27 july 2005, the sanctions committee of the un security council decided to amend the list comprising saddam hussein and other senior officials of the former iraqi regime, their immediate family members and the entities owned or controlled by them or by persons acting on their behalf or at their direction, to whom the freezing of funds and economic resources should apply.

Letton

ano drošības padomes sankciju komiteja 2005. gada 27. jūlijā nolēma grozīt sarakstu, kurā ietverts sadams huseins un citi irākas bijušā režīma vecākie ierēdņi, viņu tuvākie ģimenes locekļi un organizācijas, kuras pieder tiem vai personām, kas darbojas to vārdā vai pēc to norādījumiem, vai kuras atrodas to kontrolē, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

if you notice any changes in your own health, especially involving any of the items mentioned in this leaflet (see also in section 2 ‘when you should not use ioa’; do not forget about the changes in the health of your immediate family);

Letton

Šo būtisko blakusparādību simptomu aprakstu meklējiet sadaļā “kā atpazīt trombozi”; ja ievērojat kādas veselības pārmaiņas, īpaši tās, kas norādītas šajā instrukcijā (skatīt arī apakšpunktu 2 “kādos gadījumos jūs nedrīkstat lietot ioa” neaizmirstiet par veselības pārmaiņām saviem tuvākajiem radiniekiem);

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

flights performed exclusively for the transport, on official mission, of reigning monarchs and their immediate family, heads of state, heads of government and government ministers; in all cases, the exemption must be substantiated by the appropriate status indicator or remark on the flight plan;

Letton

lidojumus, kas tiek veikti tikai un vienīgi, lai oficiālā norīkojumā pārvadātu valdošo monarhu un viņa tiešos ģimenes locekļus, valsts vadītājus, valdību vadītājus un valdību ministrus; visos gadījumos tas ir jāapstiprina ar atbilstīgu statusa rādītāju vai piezīmi lidojuma plānā;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
7,711,295,603 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :



Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK